Cs:Tag:fortification_type=hill_fort

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg fortification_type = hill_fort
The Bulwark - geograph.org.uk - 285997.jpg
Popis
Hradiště - opevněné sídlo budované zpravidla jako výšinné opevnění využívající přirozené terénní ochrany Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: používáno

Hradiště je opevněné sídlo budované zpravidla jako výšinné opevnění využívající přirozené terénní ochrany.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto opevnění
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním opevnění
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která opevnění původně vytvořila
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce
  • heritage=* - pokud je registrováno oficiální památkovou organizací