Cs:Key:disused:*

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:disused=yes)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Předpona disused:*
Disused-pub.jpg
Popis
Jmenný prostor pro prvky, které se již nepoužívají, ale které jsou stále viditelné v krajině a užitečné pro navigaci. Show/edit corresponding data item.
Skupina: životní cyklus
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Viz též
Status: používáno
taginfo: disused:*

information sign

Tato stránka popisuje jmenný prostor namísto běžného klíče.

Použijte předponu životního cyklu disused: na značkách, popisující objekty, které jsou v procesu oprav, ale aktuálně se nepoužívají. Příkladem mohou být prázdné obchody nebo nepoužívaná parkoviště.

U objektů, které by se mohly znovu používat jen s vynaložením velkého úsilí na opravy, použijte radši prefix abandoned:*=*.

Použití formou normální značky se nyní nedoporučuje (například disused=yes).

Jak značit

Přidejte jmenný prostor disused: jako prefix ke všem klíčům, které již nejsou důležité vzhledem k současnému stavu objektu. Měli byste zacházet se všemi značkami na objektu jako s množinou faktů o objektu a předřadit prefix těm, které už nejsou pravdivé. Například betonové parkoviště, které se již nepoužívá pro parkování aut, ale stále má ceduli s názvem může být označeno jako:

name=West Plain Car Park
disused:amenity=parking
disused:parking=surface

čímž ji nenajdou programy, které hledají parkoviště a také nebude jako parkoviště zobrazeno normálními renderery. Pokud se oblast znovu otevře, pak se snadno odstraní pouze prefixy.

Příklady

Ilustrace Značení Popis
Closed down shop.jpg disused:shop=yes Nějaký uzavřený obchod. Pokud je známo, jaký obchod to byl, zadejte jeho typ z klíče shop namísto hodnoty yes.
Disused-or-abandoned-pub.jpg disused:amenity=pub
disused:operator=The Oxford Pub Company
name=Fox & Hounds
Zabedněná hospoda. Již nemá žádného provozovatele - pivo se již netočí - ale název je stále užitečný pro navigaci.
Ehem. Bahnstrecke.jpg railway=disused
disused:railway=rail
Historická železniční trať. Kolejnice nejsou zničené nebo snesené (zrušené), jen zarostlé.
Leisurepitchdisused.png disused:leisure=pitch Nepoužívané hřiště, nyní trochu zarostlé.

Dřívější použití (jako prostá značka)

Použití disused=yes jako prosté značky je nyní zastaralé, ale v databázi se stále hodně vyskytuje. Sloužila ke stejnému účelu jako je popsáno výše, ale syntaxe nebyla moc vhodná, protože při automatickém zpracování dat bylo potřeba na ní brát ohledy, což se v praxi nedělo. Stále platí dřívější poznámky:

  • Některé nepoužívané prvky jsou označeny v databázi jako disused=yes. Přidání této značky naznačuje hodně věcí o lidské aktivitě v okolí objektu, ale samo o sobě nestačí, aby popsala realitu konzistentně. Pro vytvoření interně konzistentních značek:
  • Musíte také změnit značky které již nejsou platné, protože se objekt nepoužívá, a aby byly nedostupné programům které nepracují se značkou disused=yes. Toto se dá udělat přidáním prefixu disused: před klíče — viz příklady výše.

Aktualizace dřívějšího použití

Použití prosté značky se ideálně aktualizuje takto:

Staré schéma (nepoužívané) Přechodné schéma (nedoporučované) Aktuální schéma (doporučované)
amenity=pub
disused=yes
disused:amenity=pub
disused=yes
disused:amenity=pub
amenity=parking
capacity=20
disused=yes
disused:amenity=parking
disused:capacity=20
disused=yes
disused:amenity=parking
disused:capacity=20

Viz také

Související značky