Cs:Tag:leisure=marina

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leisure = marina
Marina.jpg
Popis
Přístaviště pro jachty Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-leisure marina.png
Skupina: volný čas
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značkou leisure=marina se značí plocha země a pravděpodobně i vody, které se používá pro kotvení a opravu jacht, často za poplatek nebo po jiné dohodě s majitelem. Větší zařízení, které jsou vhodné pro velké námořní lodě se značí harbour=*.

Jak mapovat

Přidejte značku leisure=marina na uzel uzel umístěný na středu přístaviště, nebo radši zakreslete plochu plocha, která bude obsahovat všechna zařízení související s přístavištěm, včetně toalet amenity=toilets, sprch, restaurací, čerpacích stanic a také oblastí vody, které jsou soukromým vlastnictvím přináležejícím k přístavu. To může zahrnovat i část řeky nebo jezera v bezprostřední blízkosti mol. Nemělo by zahrnovat oblast vody, která je veřejně volná k plavbě lodí.

Použijte značky name=* pro název přístaviště a capacity=* pro počet lodí, které zde mohou být uloženy. Také website=* s odkazem na webové stránky přístaviště.

Přidejte mooring=yes nebo mooring=* ke každému břehu vody, kde lze kotvit lodi a man_made=pier pro všechna mola. Použijte amenity=boat_storage pro oblasti, kde jsou uloženy lodě a waterway=boatyard pro místa, kde se lodi staví nebo opravují. Přidejte amenity=boat_rental, amenity=boat_sharing, waterway=fuel a waterway=sanitary_dump_station pro ostatní související služby. Značkami leisure=slipway, man_made=crane atd. označte infrastrukturu přístaviště.

Příklad

Ilustrace Značky OSM Carto
Immenstaad Jachthafen.jpg leisure=marina

Vyhněte se

Pozor! Tato značka se v minulosti používala pouze pro označení vod, kde kotvily lodě. Stále existuje neshoda a zmatek, ale Mapnik značí oblast přístaviště tečkovanou modrou čárou, která není bez vhodného značení vyplněna. Vodní plochu lze označit natural=water.