Cs:Tag:man_made=crane

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = crane
Crane.png
Popis
Stacionární permanentní jeřáb. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Crane-14.svg
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Značka pro stacionární permanentní jeřáb. Nepoužívá se pro jeřáby na stavbách, které po několika týdnech/měsících zase zmizí. Tato značka je pro jeřáby, které se používají v docích nebo velkých skladovacích či výrobních prostorách.

Jak mapovat

Přidejte tuto značku na uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha jeřábu.

Pokud je jeřáb na kolejích, přidejte značku k cestě cesta kolejí.

Vhodné kombinace

Klíč Hodnota Poznámka
crane:type
portal_crane
floor-mounted_crane
travel_lift
typ jeřábu:
portálový jeřáb
jeřáb připevněný k podlaze
??
crane:mobile
no
rail
street
work_site
mobilní:
ne
koleje
ulice
pracoviště
crane:maxload * maximální hmotnost nákladu
crane:maxlength * maximální délka nákladu nebo lodi
crane:maxwidth * maximální šířka nákladu nebo lodi
height * výška jeřábu
crane:maxradius * délka pracovního rozsahu
ship:maxdraft * maximální ponor lodi
ship:maxlength * maximální délka lodi na místě jeřábu
operator název operátora
access public, private přístup k jeřábu z hlediska práva

Příklady