Cs:Tag:building=transformer_tower

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = transformer_tower
OesterSkovVejHad.jpg
Popis
Budova trafostanice Edit or translate this description.
Vykreslování v OSM Carto
Area building=yes.png
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značkou building=transformer_tower se zakresluje malá, ale vysoká budova, která je primárně navržená pro připojení k vzduchem vedenému rozvodu středního napětí (power=minor_line) a k umístění distribučního transformátoru. Často bývá vzduchem vedený rozvod již odmontovaný a nahrazený podzemním kabelem, ale budova stále slouží jako transformovna.

Jak mapovat

Zakreslete budovu a přidejte značku building=transformer_tower.

Pokud se budova stále používá jako transformovna, přidejte také následující značky:

Další volitelné značky:

  • operator=* (název elektrické společnosti)
  • ref=*, name=* (referenční číslo nebo název, kterým společnost tuto transformovnu nazývá)

Příklad

Značky Popis Ilustrace
plocha building=transformer_tower
power=substation
substation=minor_distribution

voltage=20000;400

Německá věž trafostanice. Napětí jsou jen odhadovaná. Trafohaus.jpg


Viz také

  • power=substation Značení vlastností transformovny a jejích komponent jako jsou transformátory.