Cs:Tag:man_made=lighthouse

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = lighthouse
Leuchtturm roter sand.jpg
Popis
Maják Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Lighthouse-16.svg
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de factoPage for proposal

Značkou man_made=lighthouse se zakresluje  maják nebo bývalý maják. Funkční majáky ukazují různé barvy v různých sektorech (např. bílou, červenou, zelenou), takže lze odhadnout relativní směr světla k pozorovateli. Některá světla jsou položena za sebou a když se zarovnají, tak fungují jako vedoucí světlo. Majáky často zahrnují i radiové vysílače, DGPS, radar a jiné zařízení.

Jak mapovat

Kompletní zmapování sestává alespoň ze dvou objektů v OSM. Objekt maják popisuje charakteristiku věže jako budovy a objekt světlo popisuje vlastnosti navigačního světla.

Vlastnosti budovy

Zakreslete plochu plocha půdorysu budovy majáku a označte ji man_made=lighthouse
a následujícími značkami:

Vlastnosti navigačního světla

Sektorové světlo s více barvami a úhly.
Hlavní článek: Seamarks/Lights

Operační navigační světla by měly být mapovány jako uzly a označeny značkami seamark:type=*. Je-li světlo sektorové, pak se každý sektor popisuje zvlášť. Jednotlivé sektory jsou očíslovány. Každý sektor má počáteční a koncový úhel. Není-li úhel definován, pak je světlo vidět ze všech směrů: tedy úhel je 360°.

Pro atributy použijte seamark:<object>:<number>:<attribute>=<value>(en).

'#' může být zadáno více signálů, které jsou zde očíslovány. Sektory světla jsou graficky zobrazena na OpenSeaMap.

Používejte doplněk JOSM-seasign-Editor, nebo online editor "OpenSeaMap". Oba nabízejí grafické uživatelské rozhraní pro přidávání podrobností a úhlech a rychlosti blikání..

Nepoužívané majáky

Pokud budova majáku už nemá navigační světlo, přidejte značku disused=yes k objektu man_made=lighthouse. Aktualizujte jakýkoliv objekt seamark nebo značení pomocí schválených editorů. Ujistěte se, že nevytvoříte nějaký rozpor na nějakém objektu, jak je vysvětleno dále. (Používání disused=yes jako obyčejné značky je zastaralé. Viz disused=*.)

Jinak využité a víceúčelové stavby majáků

Majáky jsou často velmi masivní stavby a často jsou využity pro jiné účely, i když je jejich navigační světlo odstraněno. Naopak, je možné, že funkční maják má i jiné využití pro veřejnost, než jen sloužit navigaci.

Značky jako tourism=viewpoint, tourism=museum, amenity=restaurant atd. mohou být přidány k objektu majáku nebo jako samostatné uzly uvnitř nebo poblíž, jak je vhodné.

Dejte si pozor, abyste nepřidávali nová využití budovy k majáku, který je označen jako nepoužívaný disused=yes. Tím by se vytvářely nejasnosti, protože disused=yes nesděluje, která z ostatních značek již není platná. V tomto případě je lepší značit nová použití jako zvláštní uzly nebo plochy jak je popsáno v článku Jeden prvek reálného světa, jeden prvek v OSM. (Používání disused=yes jako obyčejné značky je zastaralé. Viz disused=*.)

Vykreslování

  • OpenSeaMap zobrazuje informace o navigačních světlech v mnohem větším detailu.

Příklad

Ilustrace Značky Mapnik OpenSeaMap
Westerheversand Lighthouse.jpg man_made=lighthouse
name=Westerheversand

Budova: way 87534169
Světlo: node 1469613919

OpenSeaMap

Viz také

Externí odkazy