Cs:Tag:man_made=lighthouse

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = lighthouse
Leuchtturm roter sand.jpg
Popis
Maják Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Lighthouse-16.svg
Skupina: Man made
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schváleno

Značkou man_made=lighthouse se zakresluje maják nebo bývalý maják. Funkční majáky ukazují různé barvy v různých sektorech (např. bílou, červenou, zelenou), takže lze odhadnout relativní směr světla k pozorovateli. Některá světla jsou položena za sebou a když se zarovnají, tak fungují jako vedoucí světlo. Majáky často zahrnují i radiové vysílače, DGPS, radar a jiné zařízení.

Jak mapovat

Kompletní zmapování sestává alespoň ze dvou objektů v OSM. Objekt maják popisuje charakteristiku věže jako budovy a objekt světlo popisuje vlastnosti navigačního světla.

Vlastnosti budovy

Zakreslete plochu plocha půdorysu budovy majáku a označte ji man_made=lighthouse
a následujícími značkami:

Vlastnosti navigačního světla

Sektorové světlo s více barvami a úhly.
Hlavní článek: Seamarks/Lights

Operační navigační světla by měly být mapovány jako uzly a označeny značkami seamark:type=*. Je-li světlo sektorové, pak se každý sektor popisuje zvlášť. Jednotlivé sektory jsou očíslovány. Každý sektor má počáteční a koncový úhel. Není-li úhel definován, pak je světlo vidět ze všech směrů: tedy úhel je 360°.

Pro atributy použijte seamark:<object>:<number>:<attribute>=<value>(en).

'#' může být zadáno více signálů, které jsou zde očíslovány. Sektory světla jsou graficky zobrazena na OpenSeaMap.

Používejte doplněk JOSM-seasign-Editor, nebo online editor "OpenSeaMap". Oba nabízejí grafické uživatelské rozhraní pro přidávání podrobností a úhlech a rychlosti blikání..

Nepoužívané majáky

Pokud budova majáku už nemá navigační světlo, přidejte značku disused=yes k objektu man_made=lighthouse. Aktualizujte jakýkoliv objekt seamark nebo značení pomocí schválených editorů. Ujistěte se, že nevytvoříte nějaký rozpor na nějakém objektu, jak je vysvětleno dále. (Používání disused=yes jako obyčejné značky je zastaralé. Viz disused=*.)

Jinak využité a víceúčelové stavby majáků

Majáky jsou často velmi masivní stavby a často jsou využity pro jiné účely, i když je jejich navigační světlo odstraněno. Naopak, je možné, že funkční maják má i jiné využití pro veřejnost, než jen sloužit navigaci.

Značky jako tourism=viewpoint, tourism=museum, amenity=restaurant atd. mohou být přidány k objektu majáku nebo jako samostatné uzly uvnitř nebo poblíž, jak je vhodné.

Dejte si pozor, abyste nepřidávali nová využití budovy k majáku, který je označen jako nepoužívaný disused=yes. Tím by se vytvářely nejasnosti, protože disused=yes nesděluje, která z ostatních značek již není platná. V tomto případě je lepší značit nová použití jako zvláštní uzly nebo plochy jak je popsáno v článku Jeden prvek reálného světa, jeden prvek v OSM. (Používání disused=yes jako obyčejné značky je zastaralé. Viz disused=*.)

Vykreslování

  • OpenSeaMap zobrazuje informace o navigačních světlech v mnohem větším detailu.

Příklad

Ilustrace Značky Mapnik OpenSeaMap
Westerheversand Lighthouse.jpg man_made=lighthouse
name=Westerheversand

Budova: way 87534169
Světlo: node 1469613919

OpenSeaMap

Viz také

Externí odkazy