Template:Cs:Map Features:geological

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Geologie (Geological)

Značky popisující geologické prvky krajiny. Více informací najdete na stránce Geologické.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
geological moraine uzel plocha  Moréna - kamenný val vzniklý ledovcovou činností
GornerGlacier.jpg
geological outcrop uzel plocha  Výchoz - místo, kde je částečně, nebo úplně odkryta podložní vrstva a vystupuje na povrch.
Buntsandstein.png
geological palaeontological_site uzel plocha  Paleontologické naleziště - místo, kde se nachází pozůstatky prastarých životních forem.
Giacimento paleontologico villaggio del pescatore duino.jpg
geological další hodnoty uzel plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.