Cs:Jízdní pruhy pro autobusy

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Schémata značení jízdních pruhů pro autobusy, které se používají v OSM

V OpenStreetMap používáme dvě schémata pro mapování  vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy na normálních silnicích: schéma busway=* a schéma lanes:psv=*.


Schéma busway=*

Hlavní článek: busway=*

Tímto schématem mapujeme přítomnost alespoň jednoho vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy na jedné či obou stranách silnice. Termín opposite označuje protisměrný pruh, tedy takový pruh, kde směr jízdy autobusů je v opačném směru k ostatní dopravě. Strany silnice lze označit příponami :left a :right.

Značka Počet použití
busway=lane, opposite_lane, ...
busway:left=lane, opposite_lane, ...
busway:right=lane, opposite_lane, ...

Schéma lanes:psv=*

Hlavní článek: lanes:psv=*

Tímto schématem označujeme počet jízdních pruhů vyhrazených pro vozidla veřejné dopravy (což zahrnuje i autobusy). Lze popsat směr jízdního pruhu relativně ke směru cesty, jak je zakreslena v OSM.

Značky Počet použití
lanes:psv=<počet>

lanes:psv:forward=<počet>
lanes:psv:backward=<počet>

lanes:bus=<počet>

lanes:bus:forward=<počet>
lanes:bus:backward=<počet>

Tímto schématem lze značit také jízdní pruhy vyhrazené pro taxi.

Příklady

Ilustrace Schéma "busway=*" Schéma "lanes:psv=*"
Buslane 2.jpg highway=secondary
oneway=yes
busway=lane
cycleway=share_busway
highway=secondary
oneway=yes
lanes:psv=1
cycleway=share_busway
Buslane 1.jpg
do města od pondělí do pátku 6:00 - 9:00
z města od pondělí do pátku 14:00 - 18:00
highway=secondary
busway=lane
cycleway=share_busway
highway=secondary
lanes=4
lanes:psv=2
lanes:psv:forward:conditional=1 @ (Mo-Fr 06:00-09:00)
lanes:psv:backward:conditional=1 @ (Mo-Fr 14:00-18:00)

Které schéma použít?

Účel těchto schémat je podobný a s výjimkou přímého zachycení informace o protisměrném charakteru jízdního pruhu ze schématu lanes:psv logicky vyplývá celistvost schématu busway. Směrové podrobnosti obou těchto schémat jsou na sobě nezávislé. Obě schémata lze používat současně, ale kvůli pozdější údržbě je pravděpodobně lepší zvolit jedno a toho se držet.

  • Schéma busway je jednodušší a starší. Neříká nic o použití jízdního pruhu taxislužbou a ani jinými třídami vozidel veřejné dopravy.
  • Schéma lanes:psv má širší záběr, zahrnuje taxi a další druhy vozidel veřejné dopravy, pokud je použito, jak je uvedeno. Lze ho omezit jen na autobusy pomocí alternativního klíče značky lanes:bus. Neumí přímo vyjádřit, že autobusový pruh je protisměrný, ale to se dá odvodit ze současné přítomnosti značky oneway=* na cestě.
  • Později napsané stránky, které jsou aktualizovány, jako třeba lanes=*, upřednostňují schéma lanes:psv.

Jízdní pruhy pro cyklisty

Když je vyhrazený jízdní pruh sdílený s cyklisty cycleway=*, tak se to značí zvláštními značkami schématu cycleway: cycleway=share_busway a cycleway=opposite_share_busway. Opposite znamená, že provoz cyklistů je protisměrný a spolu s [...]_share_busway znamená, že i autobusy jedou v opačném směru, než jede ostatní doprava.

Viz také

  • Autobusy - původní stránka o autobusech, odkud byly přesunuty některé z těchto informací.
  • Jízdní pruhy - nová přípona :lanes pro mapování ještě více informací o jízdních pruzích.