Pl:Bus lanes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Schematy oznaczania linii autobusowej, stosowane w OSM

Istnieją trzy schematy powszechnie używane w OpenStreetMap do reprezentowania buspasów na normalnych drogach: schematy busway=* i lanes:psv=* oraz bus:lanes=*.

W przypadku dedykowanych, oddzielnych pasów autobusowych, stosujemy highway=service, access=no, psv=designated (lub psv=yes). Przykład


Schemat busway=*

Główny artykuł: busway=*

Ten schemat wskazuje na obecność co najmniej jednego pasa autobusowego po jednej lub obu stronach drogi. Termin "opposite" wskazuje pas przeciwprądowy, tj. taki, w którym kierunek ruchu autobusowego jest przeciwny do kierunku głównego ruchu. Stronę drogi można oznaczyć za pomocą sufiksu :left i :right.

Tag Liczba zastosowań
busway=lane, opposite_lane, ...
busway:left=lane, opposite_lane, ...
busway:right=lane, opposite_lane, ...

Schemat lanes:psv=*

Główny artykuł: lanes:psv=*

W tym schemacie podano liczbę pasów zarezerwowanych dla „pojazdów użyteczności publicznej” (która obejmują autobusy). Może określać kierunek pasa autobusu w stosunku do kierunku, w którym narysowana jest droga.


Tag Liczba zastosowań
lanes:psv=<count>

lanes:psv:forward=<count>
lanes:psv:backward=<count>

lanes:bus=<count>

lanes:bus:forward=<count>
lanes:bus:backward=<count>

Ten schemat może również stosować do oznacza pasów specyficznych dla taksówek: z prefiksem lanes:.

Schemat bus:lanes=*

Main article: Ograniczenia dla pasów ruchu

Ten schemat zawiera ograniczenia dostępu dla każdego pasa, dzięki czemu można dokładnie określić, który pas jest pasmem autobusowym.

Przykłady

Zdjęcie Schemat "busway=*" Schemat "lanes:psv=*" Schemat "bus:lanes=*"
Buslane 2.jpg highway=secondary
oneway=yes
busway=lane
cycleway=share_busway
highway=secondary
oneway=yes
lanes:psv=1
cycleway=share_busway
highway=secondary
oneway=yes
psv:lanes=yes|yes|designated
cycleway=share_busway
Buslane 1.jpg
do miasta: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 9:00
poza miastem: od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 do 18:00
highway=secondary
busway=lane
cycleway=share_busway
highway=secondary
lanes=4
lanes:psv=2
lanes:psv:forward:conditional=1 @ (Mo-Fr 06:00-09:00)
lanes:psv:backward:conditional=1 @ (Mo-Fr 14:00-18:00)
Bus lane access restrictions.jpg highway=primary
busway:left=*
cycleway:left=share_busway
lanes tagging tbd

Jakiego schematu użyć?

Cele tych schematów są podobne i z wyjątkiem bezpośredniego przechwytywania informacji o przeciwprądowym charakterze linii, schemat lanes:psv logicznie implikuje całość schematu „busway”.
Szczegóły tych schematów dotyczące kierunku są dosłownie ortogonalne. Oba schematy mogą być używane razem, ale dla ułatwienia przyszłych edycji, prawdopodobnie, najlepiej wybrać jeden i trzymać się go.

  • Schemat „busway” jest prostszy i starszy. Nie mówi nic o korzystaniu z pasa przez taksówki lub innej klasy pojazdów służb publicznych.
  • Schemat lanes:psv ma szerszy zakres, w tym taksówki i innej klasy pojazdy użyteczności publicznej, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem. Można go ograniczyć tylko do autobusów za pomocą alternatywnego klucza tagu lanes:bus. Nie zaznacza bezpośrednio, że linia autobusowa może być w przeciwnym kierunku, ale można to wywnioskować z jednoczesnej obecności znacznika oneway=* drogi.
  • Ostatnio dodane strony, które są aktualizowane, takie jak lanes=*, faworyzują schemat <code<lanes:psv

Pasy rowerowe

Gdy linia autobusowa jest współdzielona z cycleway=*, jest to oznaczone konkretnymi wartościami w schemacie pasa rowerowego: cycleway=share_busway i cycleway=opposite_share_busway. opposite oznacza, że ruch rowerowy jest w kierunku przeciwnym, a z [...]_share_busway oznacza, że autobusy jeżdżą również w przeciwnym kierunku niż większość ruchu.

Mapy

Zobacz też

  • Buses – oryginalny temat „autobusy”, z którego przeniesiono część tych informacji.
  • Pl:Pasy jezdni – nowy sufiks :lanes, do dodania jeszcze bardziej specyficznych informacji o pasie.
  • bus_bay=* – dla (krótkiego) pasa przeznaczonego do wsiadania i/lub wysiadania pasażerów, zgodnego ze schematem busway=*, ale nie ze schematem lanes:psv=*.