Cs:Tag:amenity=internet_cafe

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = internet_cafe
Cafe internet uninorte.JPG
Popis
Internetová kavárna - místo, jehož hlavním účelem je poskytování přístupu k Internetu. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Internet cafe-14.svg
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Wikidata

Internetová kavárna je místo, jehož hlavním účelem je poskytování přístupu k Internetu pro veřejnost, obvykle za poplatek podle využitého času. V mnoha zemích také nabízí telefonní budky, faxové služby a možná i jiné prodejní aktivity jako třeba prodej telefonních karet.

Slovo kavárna odkazuje na počátky těchto podniků, kdy často nabízely také občerstvení. I když to dnes už nemusí být pravda, tak název zůstal zachován a může být příčinou nejasností. Pokud je hlavním účelem podniku prodej jídla a/nebo nápojů, pak použijte radši kombinaci amenity=cafe + internet_access=*.

Značka amenity=internet_cafe může být také použita pro související centrum hraní online her, také zvané LAN gaming centre nebo PC bang, pokud primárním zaměřením místa je poskytování přístupu k Internetu.

Pokud je v místě několik telefonních budek, ale ne připojení k Internetu, pak radši použijte značku amenity=telephone.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy. Pak přidejte značku amenity=internet_cafe. Kavárnu můžete pojmenovat značkou name=*.

Pokud je připojení k Internetu nabízeno jako vedlejší služba, tuto značku nepoužívejte. Namísto toho označte shop=* či amenity=* a přidejte značku internet_access=*.

Pokud je místo opravdu víceúčelové(en), pak můžete použít několik uzlů v ploše pro každou roli. Viz Kdy nepoužívat oddělení hodnot středníkem.

Vhodné kombinace

Jako doplněk ke standardním značkám zmíněným v rámečku vpravo, lze použít i tyto značky.

Schéma značení amenity=internet_cafe
Značka Popis Příklad
internet_access=* Typ přístupu k Internetu (výchozí je yes, ale jsou i jiné možnosti než jenom no).
internet_access:fee=* Zda se platí poplatek (výchozí je yes).
service:computer=yes/no Jsou-li k použití nabízeny počítače (výchozí je yes).
service:copy=yes/no Zda zde můžete kopírovat na kopírce.
service:fax=yes/no Zda můžete poslat/přijmout fax.
service:phone=yes/no Je-li dostupný telefon.
service:print=yes/no Místo umožňuje něco vytisknout, často jen v několika kopiích.
service:scan=yes/no Zda zde můžete naskenovat papírový dokument.
service:gaming=yes/no Zde se zde hrají online hry.

Související značky

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!