Cs:Tag:amenity=internet_cafe

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = internet_cafe
Cafe internet uninorte.JPG
Popis
Internetová kavárna - místo, jehož hlavním účelem je poskytování přístupu k Internetu. Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Internet cafe-14.svg
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Internetová kavárna je místo, jehož hlavním účelem je poskytování přístupu k Internetu pro veřejnost, obvykle za poplatek podle využitého času. V mnoha zemích také nabízí telefonní budky, faxové služby a možná i jiné prodejní aktivity jako třeba prodej telefonních karet.

Slovo kavárna odkazuje na počátky těchto podniků, kdy často nabízely také občerstvení. I když to dnes už nemusí být pravda, tak název zůstal zachován a může být příčinou nejasností. Pokud je hlavním účelem podniku prodej jídla a/nebo nápojů, pak použijte radši kombinaci amenity=cafe + internet_access=*.

Značka amenity=internet_cafe může být také použita pro související centrum hraní online her, také zvané LAN gaming centre nebo PC bang, pokud primárním zaměřením místa je poskytování přístupu k Internetu.

Pokud je v místě několik telefonních budek, ale ne připojení k Internetu, pak radši použijte značku amenity=telephone.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy. Pak přidejte značku amenity=internet_cafe. Kavárnu můžete pojmenovat značkou name=*.

Pokud je připojení k Internetu nabízeno jako vedlejší služba, tuto značku nepoužívejte. Namísto toho označte shop=* či amenity=* a přidejte značku internet_access=*.

Pokud je místo opravdu víceúčelové(en), pak můžete použít několik uzlů v ploše pro každou roli. Viz Kdy nepoužívat oddělení hodnot středníkem.

Vhodné kombinace

Jako doplněk ke standardním značkám zmíněným v rámečku vpravo, lze použít i tyto značky.

Schéma značení amenity=internet_cafe
Značka Popis Příklad
internet_access=* Typ přístupu k Internetu (výchozí je yes, ale jsou i jiné možnosti než jenom no).
internet_access:fee=* Zda se platí poplatek (výchozí je yes).
service:computer=yes/no Jsou-li k použití nabízeny počítače (výchozí je yes).
service:copy=yes/no Zda zde můžete kopírovat na kopírce.
service:fax=yes/no Zda můžete poslat/přijmout fax.
service:phone=yes/no Je-li dostupný telefon.
service:print=yes/no Místo umožňuje něco vytisknout, často jen v několika kopiích.
service:scan=yes/no Zda zde můžete naskenovat papírový dokument.
service:gaming=yes/no Zde se zde hrají online hry.

Související značky

Viz také

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!