Cs:Tag:landuse=port

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = port
Churchill Seaport 1996-08-12.jpg
Popis
Plocha přístavu, kde je realizována komerční doprava. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Využití půdy
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Oblast označená landuse=port popisuje pobřežní oblast, kde je realizována komerční doprava. Obvykle je oblast provozována jednou společností a je zaměřena na jeden druh nakladu (například kontejnerový terminál pro nakládku a vykládku kontejnerových lodí s odpovídající infrastrukturou).

Jak mapovat

Doporučovaný způsob je zakreslit plochu, kde se pracuje s určitým nákladem (nebo dopravou), jako plochu nebo multipolygon. Jsou vyžadovány značky landuse=industrial a landuse=port na ploše a je možné přidat kategorii značkou port=* (a polohu značkou port:type=* ) a doplňkově i druh nákladu cargo=*.

Pokud jste použili značku landuse=port, zvažte, prosím, její přeznačení na landuse=industrial + industrial=port.

landuse=port

industrial=port

landuse=harbour


Kategorie přístavu

Kategorie CATHAC Hodnota Definice Použití
Cargo terminal Nákladní terminál (Viz cargo=*). port=cargo
RoRo-terminal roro Terminál pro trajekty (roll-on roll-off). port=roro
Seaplane terminal seaplane Terminál pro hydroplány. port=seaplane
Fishing harbour fishing Přístav pro rybářské lodi. port=fishing

Náklad

Kategorie CATHAC Hodnota Definice Použití
Tanker terminal tanker Terminál pro tekutý náklad. cargo=liquid_bulk
Container terminal container Terminál pro kontejnerové lodi. cargo=container
Bulk terminal bulk Terminál pro suchý sypký materiál (železná ruda, uhlí, atd.). cargo=dry_bulk
General cargo terminal cargo Obecný nákladový terminál. cargo=general

Typ přístavu

Pro rozlišení mezi různými druhy přístavů.

Hodnota Popis
seaport "Normální" přístav (implicitní hodnota)
dryport Suchý přístav přímo připojený k normálnímu přístavu, kde se dají provádět různé akce
deep_water Přístav s hlubokou vodou, kde mohou kotvit větší lodě
inland_port Přístav na jezeře či řece

Práce s více hodnotami

Pokud je potřeba klíči přiřadit více hodnot, zvažte úpravu značek jako v následujícím případě: místo cargo=container;general použijte cargo:container=yes + cargo:general=yes

Viz také