Cs:Tag:emergency=water_tank

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg emergency = water_tank
Example of Emergency Water tank.jpg
Popis
Požární nádrž - velká vodní nádrž, odkud mohou hasiči čerpat vodu. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Nouzové
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Požární nádrž - velká vodní nádrž, odkud mohou hasiči čerpat vodu. Je navržena tak, aby bylo možné získat rychlý přístup k vodě při hašení požárů, když není dostatečný rozvod vody a poblíž se nenachází žádný přírodní zdroj vody.

Kryté požární nádrže se umisťují zpravidla v místech s velkým výskytem osob jako jsou nákupní a zábavní centra, letiště apod. Voda v nádrži pak slouží primárně k doplňování hasičských cisteren (cisterna si vodu sama z nádrže čerpá) a z cisterny jsou buď přímo zásobovacím vedením (hadicí) doplňována další hasičská vozidla (je-li nádrž v prostoru místa zásahu), nebo je voda kyvadlově cisternami dopravována k místu zásahu.

Na vesnicích (praxe v Česku) se často využívají nekryté požární nádrže, umístěné zpravidla v centru obce, které mnohdy současně slouží také k jinému účelu, např. ke koupání, jako okrasný prvek apod. Důvodem jejich existence je právě absence jakýchkoliv jiných dostatečných zdrojů vody jako hasiva (rozvody, hydranty apod.).

Možné vykreslování

Emergency water tank.svg navrženo uživatelem User:Chrisana13(en)

Značení

emergency=water_tank
+ water_tank:volume=litrů (obsah v litrech)

Rád bych změnil jednotku z litrů na metry krychlové - podívejte se, prosím, na diskusní stránku Talk:Tag:emergency=water_tank(en).

Je pravděpodobně dobrým nápadem přidat také značky pro nádrže, je-li to vhodné: - krytá - man_made=reservoir_covered - otevřená - landuse=reservoir+natural=water

information sign

Tato stránka popisující značku (tag) je pahýl(en). Můžete pomoci OpenStreetMap a rozšířit ji.
Podívejte se pro inspiraci na podobné stránky: railway=tram, waterway=dock.