Template:Cs:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Hranice (Boundary)

Značky pro zakreslování hranic států, krajů a podobně. Více informací najdete na stránce Hranice.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace

Boundary types

boundary aboriginal_lands plocha A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative plocha Administrativní hranice (státu, kraje, města). Užívá se spolu s admin_level=*.
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary hazard plocha A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value.
LandmineWarningChileTierraDelFuego.jpg
boundary maritime plocha Námořní hranice
Sea boundaries.png
boundary marker uzel A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park plocha Hranice národního parku, chráněné krajinné oblasti
National park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary political plocha Hranice volebního obvodu
boundary postal_code plocha Hranice podle PSČ. V Česku se nepoužívá.
boundary protected_area plocha Chráněná oblast (přírodní rezervace, indiánská rezervace, oblast ochrany vodního zdroje, ...)
Yatsuhigata 04x4720s.jpg
boundary special_economic_zone plocha A government-defined area in which business and trade laws are different.
Steung Hav Special Economic Zone.jpg
boundary další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

Vlastnosti

admin_level číslo plocha Přidává se k boundary=administrative a je v rozsahu 1-10 (v Německu i 11) a určuje hierarchii jednotlivých hranic administrativního dělení.
Santa Catarina location.png
border_type volena uživatelem cesta plocha Používá se pro rozlišení mezi různými druhy hranic, pokud na to nestačí admin_level=*.
start_date datum plocha Užitečná značka, pokud existují vzájemně neslučitelné historické hranice, nebo je hranice relativně nová (nebo vstoupí-li v platnost v blízké budoucnosti) a pokud je ještě nutné odděleně udržovat předchozí hranice (třeba pro statistické mapy založené na starších hranicích).
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.