Template:Cs:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Hranice (Boundary)

Značky pro zakreslování hranic států, krajů a podobně. Více informací najdete na stránce Hranice.

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
boundary aboriginal_lands plocha A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative plocha Administrativní hranice (státu, kraje, města). Užívá se spolu s admin_level=*.
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary historic cesta plocha Historická administrativní hranice. Značkami start_date=* a end_date=* se popisuje, kdy byla v platnosti. Vyžaduje doplňkovou značku admin_level=*.
boundary maritime plocha Námořní hranice
boundary marker uzel A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park plocha Hranice národního parku, chráněné krajinné oblasti
Natianal park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary political plocha Hranice volebního obvodu
boundary postal_code plocha Hranice podle PSČ. V Česku se nepoužívá.
boundary protected_area plocha Chráněná oblast (přírodní rezervace, indiánská rezervace, oblast ochrany vodního zdroje, ...)
boundary další hodnoty uzel cesta Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

Vlastnosti

admin_level číslo plocha Přidává se k boundary=administrative a je v rozsahu 1-10 (v Německu i 11) a určuje hierarchii jednotlivých hranic administrativního dělení.
border_type volena uživatelem cesta plocha Používá se pro rozlišení mezi různými druhy hranic, pokud na to nestačí admin_level=*.
start_date datum plocha Užitečná značka, pokud existují vzájemně neslučitelné historické hranice, nebo je hranice relativně nová (nebo vstoupí-li v platnost v blízké budoucnosti) a pokud je ještě nutné odděleně udržovat předchozí hranice (třeba pro statistické mapy založené na starších hranicích).
end_date datum plocha Značka by měla být přidána pro všechny historické hranice, nebo hranice, které budou brzy neplatné (a možná nahrazeny jinými) např. při reformám rozdělení administrativních oblastí.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.