Template:Ms:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
[Create] Template-info.svg Template documentation

Sempadan (boundary)

Digunakan untuk menandakan garis sempadan pentadbiran dan yang seumpamanya. Lihat halaman Boundaries untuk penjelasan yang lanjut.

Kekunci Nilai Unsur Komen Tampilan Gambar
boundary administrative area Sempadan pentadbiran. Bahagian pecahan-pecahan kawasan/rantau/juridiksi yang diperakui oleh pemerintah atau organisasi-organisasi lain untuk keperluan pentadbiran. Merangkumi kumpulan besar negara bangsa sehinggalah wilayah-wilayah pentadbiran kecil dan pinggiran kota, seperti ditunjukkan oleh tag kombo admin_level=*.
Rendering-area-boundary-administrative.png
Lake city sign.jpg
boundary historic way area Sempadan bersejarah.
boundary maritime area Sempadan maritim.
boundary national_park area Kawasan keindahan alam penting yang dijadikan kawasan pemuliharaan dan rekreasi. Misalnya Taman-Taman Negara, Hutan Simpan, NRE Eco-Park dan seumpamanya.
Rendering-area-boundary-national park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary political area Sempadan pilihan raya.
boundary postal_code area Sempadan poskod.
boundary religious_administration area Sempadan kawasan pentadbiran keagamaan. Contohnya sempadan kariah masjid.
Lihat: Talk:Key:boundary#Religious authority boundaries.
boundary protected_area area Kawasan terpelihara seperti taman negara, kawasan perlindungan air atau kawasan pribumi.
border_type * way area Untuk memperincikan lagi jenis-jenis sempadan dalam keadaan tag admin_level=* sahaja tidak memadai. Digunakan dalam pelbagai cara, antaranya dalam konteks maritim.
fire_boundary yes way Menandakan sempadan liputan perkhidmatan bomba yang ditampilkan dalam projek Karta01.
boundary user defined node way Semua nilai yang sering digunapakai menurut Taginfo

Atribut

admin_level Number area Sesuai dipadankan terhadap boundary=administrative. Julat antara 1 dan 10 digunakan kecuali di Jerman (sehingga julat 11) – lihat boundary.

Jadual ini ialah sebuah templat wiki, dengan perincian dalam bahasa Melayu. Sunting di sini.