Template:Sv:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gräns

Used to describe administrative and other boundaries. See Boundaries for more details.

Nyckel Värde Element Kommentar Rendering example Foto

Boundary types

boundary aboriginal_lands arearelation A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Boundary aboriginal lands.png
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative area Exempelvis gräns mellan länder, delstater, regioner, kommuner, församlingar m m. Använd i kombination med admin_level=*
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary border_zone arearelation A border zone is an area near the border where special restrictions on movement apply. Usually a permit is required for visiting.
Wymiana tablic informacyjnych w strefie nadgranicznej (Babia Góra) - crop.jpg
boundary forest arearelation A delimited forest is a land which is predominantly wooded and which is, for this reason, given defined boundaries. It may cover different tree stands, non-wooded areas, highways… but all the area within the boundaries are considered and managed as a single forest.
20210104 152558.jpg
boundary forest_compartment arearelation A forest compartment is a numbered sub-division within a delimited forest, physically materialized with visible, typically cleared, boundaries.
20210105 093243.jpg
boundary hazard area A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value.
LandmineWarningChileTierraDelFuego.jpg
boundary maritime area Sjögränser
Sea boundaries.png
boundary marker node A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park area Nationalpark.
National park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary place wayrelation boundary=place is commonly used to map the boundaries of a place=*, when these boundaries can be defined but these are not administrative boundaries.
boundary political area Valkretsar, valdistrikt
boundary postal_code area Postal code boundaries
boundary protected_area area Skyddat område såsom nationalparker, naturskyddsområden, vattenskyddsområde eller annat.

Loading map...

Yatsuhigata 04x4720s.jpg
boundary special_economic_zone area A government-defined area in which business and trade laws are different.
Steung Hav Special Economic Zone.jpg
boundary disputed area relation An area of landed claimed by two or more parties (use with caution). See also Disputed territories.
Kashmir Region November 2019.jpg
boundary Valfritt värde node way Vanliga värden enligt Taginfo

Attributes

admin_level (number) area Används tillsammans med boundary=administrative och är vanligen i spannet 1 till 10, förutom för Tyskland där även 11 används - läs mer under boundary=*.
Santa Catarina location.png
border_type * way area För att skilja mellan olika typer av gränser inom samma kategor, eller bestämma typ av en speciell gräns som inte passar in i någon annan kategori. Denna kan användas för att avgöra olika nivåer för boundary=maritime, på samma sätt som admin_level=* används tillsammans med boundary=administrative. Användningen av border_type=* är vid, se taggen för en mer genomgående beskrivning.
start_date (date) area Useful if the boundary is very recent (or if it will become effective in a near future).
Connel bridge plate.jpg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den till svenska översatta mallen kan redigeras här.