Template:Sv:Map Features:boundary

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gräns

Used to describe administrative and other boundaries. See Boundaries for more details.

Nyckel Värde Element Kommentar Rendering example Foto
boundary aboriginal_lands area A boundary representing official reservation boundaries of recognized aboriginal / indigenous / native peoples.
Entering Hualapai Indian Reservation.jpg
boundary administrative area Exempelvis gräns mellan länder, delstater, regioner, kommuner, församlingar m m. Använd i kombination med admin_level=*
Rendering-adminlevel 2-mapnik.png
Lake city sign.jpg
boundary maritime area Sjögränser
boundary marker node A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
Boundary marker - Jeseniky, Czech Republic 12.jpg
boundary national_park area Nationalpark.
National park.png
Kings Canyon NP Sign.JPG
boundary political area Valkretsar, valdistrikt
boundary postal_code area Postal code boundaries
boundary protected_area area Skyddat område såsom nationalparker, naturskyddsområden, vattenskyddsområde eller annat.
boundary Valfritt värde node way Vanliga värden enligt Taginfo

Attributes

admin_level (number) area Används tillsammans med boundary=administrative och är vanligen i spannet 1 till 10, förutom för Tyskland där även 11 används - läs mer under boundary=*.
border_type * way area För att skilja mellan olika typer av gränser inom samma kategor, eller bestämma typ av en speciell gräns som inte passar in i någon annan kategori. Denna kan användas för att avgöra olika nivåer för boundary=maritime, på samma sätt som admin_level=* används tillsammans med boundary=administrative. Användningen av border_type=* är vid, se taggen för en mer genomgående beskrivning.
start_date (date) area Useful if the boundary is very recent (or if it will become effective in a near future).

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Den till svenska översatta mallen kan redigeras här.