Cs:Tag:building=shrine

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = shrine
Shinto shrine building.jpg
Popis
Budova postavená jako svatyně. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Vykreslování v OSM Carto
Area building=yes.png
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Budova, která byla postavena jako  svatyně. Pokud se stále používá, pak přidejte i amenity=place_of_worship, religion=* a denomination=*.

Budovy označené jako building=shrine jsou přinejmenším tak velké, aby se, kromě jejich obsahu, do nich vešla jedna stojící osoba, i když přístup může být omezen pouze na provozovatele. Mnoho svatyní je mnohem větších.

U budov svatyní šintó, neznačte, prosím, "brány" (Torii, na pravé straně ilustrační fotografie) ani jako barrier=gate, ani jako building=shrine.

Pro velmi malé stavby zvažte použití historic=wayside_shrine, obzvlášť jsou-li postaveny u cesty, jsou v nich náboženské objekty a není možné, aby do nich vešla nějaká osoba, protože jsou příliš malé.