Cs:Key:building:architecture

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:architecture
Byzantine and Romanesque architecture (1913) (14595684550).jpg
Popis
Architektonický styl budovy Show/edit corresponding data item.
Skupina: Budovy
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Status: používánoPage for proposal

Podle Wikipedie  architektonický styl je charakterizován vlastnostmi, které činí budovu nebo jinou architektonickou strukturu pozoruhodnou či historicky identifikovatelnou.

Jak mapovat

Přidejte jednu z následujících značek k budově označené jako building=*.

Následující rozsahy let jsou pouze pro seskupení. Jednotlivé architektonické styly se mohou objevovat i mimo uvedené rozsahy let.

600 - 1400

1400 - 1800

1800 - 1900

1900 - 1950

1950 - současnost

Inspiraci pro další hodnoty najdete na Wikipedii v kategorii  Category:Architectural styles(en) nebo článku  List of architectural styles(en).

Smíšené styly

Pokud budova nemá žádný styl, který by jí dominoval, použijte více hodnot oddělených středníkem počínaje nejvýznamnějším stylem. Například klášterní kostel v Beuronu [1] lze označit jako building:architecture=baroque;neo-byzantine.

Použito na Zanzibaru týmem NGT

Klíč Hodnota Popis
building:architecture classic_swahili Termín popisující styl svahilského domu v jeho nejjednodušší podobě, obvykle s barazou a vchodem umístěným buď ve středu, nebo stranou od čelního vyvýšení a bez žádných dodatečných dekorativních prvků.  Svahilská architektura(en)
building:architecture omani Termín pro budovy stylisticky inspirované ománskou architekturou, která je na Zanzibaru.  Svahilská architektura(en)
building:architecture indian Termín pro budovy stylisticky inspirované indickou architekturou, která je na Zanzibaru.  Svahilská architektura(en)
building:architecture british_colonial Široký stylistický termín používaný pro budovy postavené v době Britského protektorátu na Zanzibaru.  Britská koloniální architektura(en)
building:architecture art_deco Stylistický termín definovaný geometrickými ornamenty, odvážné užití barev a bohaté dekorace.  Art_deco#Architektura
building:architecture modernism Široký stylistický termín popisující stavby, které jsou modernistické ve svém základu, konstrukci a také vzhledu jakož i stylistický jazyk různých typologií nacházených v oblasti definované zejména řídkým použitím dekorativních prvků a/nebo aplikací geometrických tvarů, projektováním horizontálních desek nad vchody, projektováním geometrických slunečních zástěn nad okny a brise-soleil.  Moderní architektura
building:architecture eclectic Termín popisující architektonický styl budov, jež kombinuje zvláštní prvky z různých stylů, často s historickými odkazy. Termín se vztahuje na všechny typologie nalézající se v oblasti a lze ho použít k popisu budov s jednou či více citací různých stylů ve svých architektonických prvcích (např. použití crenulations, sloupů nebo pilastrů jako dekorativních prvků na jedné budově).  Eklekticismus
building:architecture hypermodern Termín popisující architektonický styl post-moderních (současných) budov často používající silné symbolické architektonické výrazy. Hypermoderní budovy mají obvykle málo ohledů k jejich klimatickému a fyzikálnímu kontextu a jsou charakterizovány míšením materiálů, nejčastěji používaje glazuru.  Hypermoderna