Pl:Key:building:architecture

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:architecture
(architektura budynku)
Byzantine and Romanesque architecture (1913) (14595684550).jpg
Opis
Styl wybudowanego budynku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Status: w użyciuPage for proposal

building:architecture=* - służy do dodatkowego oznaczenia stylu wybudowanego obiektu.

Opis funkcji

 Styl architektoniczny - jest zespołem skatalogowanych, charakterystycznych cech budynku pozwalających powiązać go jednoznacznie z wybranym okresem historycznym i kulturowym.

Mapowanie

Jeden z poniższych atrybutów dodajemy do wartości building=*.
Dla przejrzystości, style zostały ulokowane w umownych przedziałach czasowych.

600 - 1400

1400 - 1800

1800 - 1900

1900 - 1950


1950 - now

Więcej  styli architektonicznych jest na liście styli architektonicznych.

Style mieszane

Jeśli nie ma wyraźnego, dominującego, stylu, użyjemy kilku wartości oddzielonych średnikiem poczynając od stylu dominującego.
Np: The monastery church in Beuron możemy otagować jako building:architecture=baroque;neo-byzantine.

Stosowane na Zanzibar przez zespół NGT

Klucz Wartość Opis
building:architecture classic_swahili Określa styl domu suahili w jego najbardziej podstawowej formie, zazwyczaj z barażą i wejściem położonym w środku lub na boku elewacji frontowej i bez żadnych dodatkowych elementów dekoracyjnych.
 Swahili architecture
building:architecture omani Określa budynki stylistycznie zainspirowane osmańską architekturą znalezioną na Zanzibarze.
 Swahili architecture
building:architecture indian Określa budynki stylistycznie inspirowane indyjską architekturą znalezioną na Zanzibarze.
 Swahili architecture
building:architecture british_colonial Szerokie określenie stylistyczne dotyczące budynków powstałych w okresie protektoratu brytyjskiego na Zanzibarze.
 Colonial_architecture#British_colonial_architecture
building:architecture art_deco Termin stylistyczny określony przez ornamentykę geometryczną, odważne użycie kolorów i bogatą dekorację.
 Art_Deco#Architecture
building:architecture modernism Szerokie określenie stylistyczne opisujące struktury całkowicie modernistyczne w swojej koncepcji, strukturze i wyglądzie, a także język stylistyczny różnych typologii spotykany w obszarze określonym głównie przez rzadkie wykorzystanie elementów dekoracyjnych i/lub zastosowanie form geometrycznych, rzutujących poziome płyty nad wejściu, wystające geometryczne zadaszenia nad oknami i brise-soleil.
 Modernism
building:architecture eclectic Określa styl architektoniczny budynków, które łączą poszczególne elementy różnych stylów często z odniesieniem historycznym. Termin ten odnosi się do wszystkich typologii znalezionych w obszarze i może być stosowany do opisywania budynków z jednym lub wieloma cytatami o różnych stylach w ich elementach architektonicznych (tj. zastosowanie w jednym budynku klocków, kolumn lub pilastrów jako elementów dekoracyjnych).
 Eclecticism in architecture
building:architecture hypermodern Określenie opisujące styl architektoniczny budynków postmodernistycznych (współczesnych), często z silnymi symbolicznymi wyrażeniami architektonicznymi. Budynki w średnim wieku zwykle nie uwzględniają w pełni warunków klimatycznych i fizycznych i charakteryzują się mieszanym wykorzystaniem materiałów najczęściej obejmujących oszklenie.
 Hypermodernism_(art)

Zobacz też