Pl:Key:building:architecture

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:architecture
(architektura budynku)
Osm element key.svg
Opis
Styl wybudowanego budynku. Edit or translate this description.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: w użyciuPage for proposal

Wikidane

building:architecture=* - służy do dodatkowego oznaczenia stylu wybudowanego obiektu.

Opis funkcji

Styl architektoniczny - jest zespołem skatalogowanych, charakterystycznych cech budynku pozwalających powiązać go jednoznacznie z wybranym okresem historycznym i kulturowym.

Mapowanie

Jeden z poniższych atrybutów dodajemy do wartości building=*.
Dla przejrzystości, style zostały ulokowane w umownych przedziałach czasowych.

600 - 1400

1400 - 1800

1800 - 1900

1900 - 1950


1950 - now

Więcej styli architektonicznych jest na liście styli architektonicznych.

Style mieszane

Jeśli nie ma wyraźnego, dominującego, stylu, użyjemy kilku wartości oddzielonych średnikiem poczynając od stylu dominującego.
Np: The monastery church in Beuron możemy otagować jako building:architecture=baroque;neo-byzantine.

Stosowane na Zanzibar przez zespół NGT

Klucz Wartość Opis
building:architecture classic_swahili Określa styl domu suahili w jego najbardziej podstawowej formie, zazwyczaj z barażą i wejściem położonym w środku lub na boku elewacji frontowej i bez żadnych dodatkowych elementów dekoracyjnych.
Swahili architecture
building:architecture omani Określa budynki stylistycznie zainspirowane osmańską architekturą znalezioną na Zanzibarze.
Swahili architecture
building:architecture indian Określa budynki stylistycznie inspirowane indyjską architekturą znalezioną na Zanzibarze.
Swahili architecture
building:architecture british_colonial Szerokie określenie stylistyczne dotyczące budynków powstałych w okresie protektoratu brytyjskiego na Zanzibarze.
Colonial_architecture#British_colonial_architecture
building:architecture art_deco Termin stylistyczny określony przez ornamentykę geometryczną, odważne użycie kolorów i bogatą dekorację.
Art_Deco#Architecture
building:architecture modernism Szerokie określenie stylistyczne opisujące struktury całkowicie modernistyczne w swojej koncepcji, strukturze i wyglądzie, a także język stylistyczny różnych typologii spotykany w obszarze określonym głównie przez rzadkie wykorzystanie elementów dekoracyjnych i/lub zastosowanie form geometrycznych, rzutujących poziome płyty nad wejściu, wystające geometryczne zadaszenia nad oknami i brise-soleil.
Modernism
building:architecture eclectic Określa styl architektoniczny budynków, które łączą poszczególne elementy różnych stylów często z odniesieniem historycznym. Termin ten odnosi się do wszystkich typologii znalezionych w obszarze i może być stosowany do opisywania budynków z jednym lub wieloma cytatami o różnych stylach w ich elementach architektonicznych (tj. zastosowanie w jednym budynku klocków, kolumn lub pilastrów jako elementów dekoracyjnych).
Eclecticism in architecture
building:architecture hypermodern Określenie opisujące styl architektoniczny budynków postmodernistycznych (współczesnych), często z silnymi symbolicznymi wyrażeniami architektonicznymi. Budynki w średnim wieku zwykle nie uwzględniają w pełni warunków klimatycznych i fizycznych i charakteryzują się mieszanym wykorzystaniem materiałów najczęściej obejmujących oszklenie.
Hypermodernism_(art)

Zobacz też