Cs:Tag:man_made=street_cabinet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = street_cabinet
Street cabinet friendship.jpg
Popis
Pouliční skříň, ve které je nějaké technické vybavení, které ovládá nějaké zařízení, třeba rozvod elektřiny nebo pouliční osvětlení. Edit or translate this description.
Skupina: Infrastruktura
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

V pouliční skříni může být umístěno mnoho druhů vybavení, nejčastěji technického, a má takové rozměry, že se do ní člověk nevejde.
Je to tedy opak technické budovy, do které může člověk vejít.

Existují různé druhy pouličních skříní na celém světě, často jsou umístěné na chodnících.
Tento klíč je umožňuje správně zmapovat v OSM, i když nemá informace o tom, co je skutečně umístěno uvnitř.

Jak mapovat

Označte uzel nebo plocha jako man_made=street_cabinet. Skříně mapované jako uzel uzel mohou být dále popsány značkami width=*, height=* a length=*. Mapujete-li je jako plochu plocha, pak je jejich velikost na zemi dána, ale stále můžete přidat značku height=*.

Doplňující značení:

  • street_cabinet=* účel skříně.
  • ref=* referenční číslo skříně, často na ní napsané.
  • operator=* název společnosti, která skříň provozuje.

Podrobné mapování

Níže je uvedeno hodně věcí, které je možno mapovat v závislosti na informacích zjištěných v terénu.

Pouliční skříň je obvykle krabice s vertikálními dveřmi na pantech, která je nainstalovaná na ulici.
Obsahuje technické vybavení, které ovládá nějaká zařízení, jako jsou semafory, telefonní linky, měřiče vody, kontejnery, atd.


I když klíč obsahuje termín street - ulice, značka man_made=street_cabinet se vztahuje ke všem skříním pro zařízení, do kterých se nedá vejít, ať už jsou na ulici, nebo ne. Bylo diskutováno několik jiných hodnot (jako man_made=technical_cabinet), ale ty nepokryly všechny druhy skříní tak dobře jako street_cabinet.
Značka man_made=street_cabinet byla zavedena, aby poskytla schéma, které vyhovuje mapování městských území. Existují další značky z různých oblastí, které lépe popisují pouliční skříně. Podívejte se do oddílu příkladů.

Značení

Příklad značení

Pouliční skříň by měla být označena takto:

Klíč Hodnota Poznámka Doporučení
man_made man_made=street_cabinet Pouliční skříň by měla být mapována jako uzel uzel. Ve výjimečných případech, kdy se jedná o skutečně velkou skříň, která může mít dopad na chodce, může být mapována jako plocha plocha. povinné
street_cabinet <typ skříně> Funkce skříně nebo její role v infrastruktuře. Možné hodnoty najdete níže. doporučené
width <šířka skříně> Reálná šířka skříně volitelné
length <délka skříně> Reálná délka skříně volitelné
height <výška skříně> Reálná výška skříně volitelné
direction <azimut skříně> Azimut "délkové" strany skříně volitelné
colour <barva skříně> Barva skříně volitelné
manufacturer <výrobce skříně> Název výrobce skříně (často viditelný jako logo) volitelné
model <model skříně> Název modelu skříně (jak je uvedeno v brožuře výrobce) volitelné
operator <operátor> Název společnosti, která provozuje kabinet nebo to, co je uvnitř. volitelné
ref <referenční číslo> Zkratka / číslo skříně, které je viditelné. ref=* se používá jako výchozí značka, není-li dostupná specifičtější značka (viz jako příklad ref:ERDF:gdo=*) doporučené
hinge vertical nebo horizontal Směr otvírání dveří skříně volitelné

Druhy skříní

Seznam možných hodnot značky street_cabinet=*
Klíč Hodnota Poznámka
street_cabinet power skříň pro distribuci elektřiny
street_cabinet gas skříň pro distribuci plynu
street_cabinet street_lighting skříň obsahující spínače pouličního osvětlení a mohou jí vést kabely podél ulice
street_cabinet traffic_control skříň hlavně pro řízení dopravy semafory, ale také pro ostatní druhy řízení dopravy jako třeba pro přenosné překážky. Má přímý dopad na provoz.
street_cabinet traffic_monitoring skříň pro monitorování dopravy, zejména počítání vozidel. Liší se od street_cabinet=traffic_control, protože nemá přímý dopad na provoz.
street_cabinet transport_management skříň pro správu veřejné dopravy, ve které je nějaký automatizační systém pro metro, tramvaje, ...
street_cabinet water_management všechny skříně pro správu zásobování vodou, které obsahují řídící a měřící prvky, ale žádné vodní potrubí. Nezahrnuje jen pitnou vodu, ale i užitkovou a odpadní vodu.
street_cabinet water všechny skříně, které obsahují trubky a ventily pro vodu. Nezahrnuje jen pitnou vodu, ale i užitkovou a odpadní vodu.
street_cabinet waste všechny skříně, které obsahují kontejnery pro odpad a recyklaci, ale nejsou veřejnou výbavou, tedy takové, které slouží ke sběru odpadu pro individuální domy. V mnoha případech jsou zamčené pro soukromé použití.
street_cabinet postal_service skříň, ve které je poštovní schránka obsahující dopisy nebo balíky před tím než jdou k místnímu doručení.
street_cabinet telecom telekomunikační skříň obsahující zesilovače telefonních linek a přípojná místa
street_cabinet cable_tv skřín pro zesilovače a rozdělovače linek kabelové televizeTento seznam možných hodnot může být doplněn uživateli, kteří zde nenajdou žádnou vhodnou hodnotu.
Snažíme se najít co nejvšestranější hodnoty a tak o nich diskutujeme na diskusní stránce, předtím než se začnou široce používat.

Přístupnost

Přístupnost ulic nebo ještě více přístupnost chodníků může být ovlivněna instalacemi pouličních skříní. Některé značky mohou pomoci sdělit, jak tento dopad může být redukován nebo zcela eliminován. Nejlepším příkladem je porovnat celkovou šířku chodníku se šíří skříně, aby se vědělo, zda invalidní vozík může normálně projet. Více informací o měření rozměrů najdete na obvyklých stránkách klíčů.

Uvědomte si, prosím, že pouliční skříně jsou pouze malým faktorem v přístupnosti chodníků. Často je na ně nahlíženo jako na překážky a měly by být takto i mapovány. Může být dostupno mnohem více informací v jejich prostředí (a hlavně v cestě chodníku).

Seznam možných klíčů přístupnosti
Klíč Hodnota Poznámka
sound Jakýkoliv zvuk, který skříň vydává Skříň může vydávat zvuky užitečné pro nevidomé
heat yes/no Skříň může vydávat teplo.
texture Textura skříně Textura povrchu může být také užitečná pro nevidomé

Rozlišování

Takto globální značka může kolidovat a měla by interagovat s nějakými ostatními značkami v OSM.
V návrhu byly popsány některé související značky a zde poskytujeme informace, jak správně zacházet se značkou man_made=street_cabinet
Můžete a měli byste diskutovat toto rozlišování na diskusní stránce.

Měřící stanice

Značka man_made=monitoring_station byla schválena dříve než návrh pro pouliční skříně a může kolidovat, jelikož jsou obě z jmenného prostoru man_made=* a měřící stanice se často skládá z jedné nebo více technických skříní. V tuto chvíli by se měl mapper rozhodnout jak chce zdokumentovat takový objekt, zda pomocí man_made=monitoring_station nebo man_made=street_cabinet + street_cabinet=*. Použití jakýchkoliv klíčů monitoring:*=* není nijak ovlivněno a uživatelé by je měli dále používat pro zaznamenání toho, co je monitorováno a to i v případě man_made=street_cabinet.

Dopravní semafory

Značka traffic_signals=controller je spojena s man_made=street_cabinet + street_cabinet=traffic_control, ale nekolidují spolu, takže mohou být obě použity na stejném prvku.
Jelikož ta první není široce používána, měla by být postupně nahrazena dle tohoto návrhu.
Ve všech případech může být použita značka monitoring:traffic=*, když je jakýmkoliv způsobem sledována doprava.

Příklady

Zde je zobrazeno mnoho příkladů a tento seznam by měl být doplňován po dobu života značky man_made=street_cabinet.

Elektřina a plyn

Ilustrace Značení Poznámka
Skříň distribuce elektřiny, Francie
uzel nebo plochaman_made=street_cabinet
street_cabinet=power
hinge=horizontal

Specifické:
voltage=* - napětí
Tyto skříně se nacházejí v městských oblastech na chodnících a obsahují vypínače a přípojná místa pro distribuci elektřiny.
Skříň distribuce plynu, Franice
uzel nebo plochaman_made=street_cabinet
street_cabinet=gas
hinge=horizontal
operator=GRDF
manufacturer=fiorentini

Specifické:
Francouzské přípojné místo , kde se snižuje tlak pro přímý přívod k zákazníkovi.

Map
Soukromé přípojné místo plynu, Francie
uzel nebo plochaman_made=street_cabinet
street_cabinet=gas
hinge=horizontal
operator=Regaz
manufacturer=fiorentini

Specifické:
Francouzské přípojné místo, kde se měří dodávaný plyn konkrétnímu zákazníkovi.
Skříň pouličního osvětlení, Francie
uzel nebo plochaman_made=street_cabinet
street_cabinet=street_lighting
hinge=horizontal
manufacturer=grolleau

Specifické:
Skříň obsahující vypínače, měření a kabely pro systém veřejného osvětlení.

Pitná a odpadní voda

Ilustrace Značení Poznámka
Ovladač odpadního systému, Francie
uzel nebo plocha man_made=street_cabinet
street_cabinet=water_management
operator=CUB
hinge=horizontal
manufacturer=seiffel

Specifické:
Francouzský ovladač odpadního systému.
udělat cc-licencovanou fotografii, která vypadá jako tyto uzel nebo plocha man_made=street_cabinet
street_cabinet=waste
operator=*
hinge=*
access=private
Všechny skříně, které obsahují kontejnery pro odpad a recyklaci, které nejsou veřejným vybavením, tedy takové, kde se sbírá odpad z jednotlivých domů. V mnoha případech jsou zamčeny. Pokud je může používat veřejnost, pak značte jako amenity=waste_disposal, amenity=waste_basket nebo amenity=recycling.

Silniční vybavení

Ilustrace Značení Poznámka
Ovladač semaforů, Francie
uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=traffic_control
hinge=horizontal
manufacturer=grolleau

Specifické:
Francouzský ovladač semaforů, který obsahuje ovládací zařízení.

Map
Ovladač semaforů, Francie
uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=traffic_control
hinge=horizontal

Specifické:
Francouzský ovladač semaforů, který obsahuje ovládací zařízení.
ilustrace chybí uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=traffic_monitoring
hinge=horizontal

Specifické:
Francouzské počitadlo projetých vozidel na určité silnici.
Skříň automatizace veřejné dopravy
uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=transport_management
hinge=horizontal

Specifické:
Francouzská skříň, která ovládá výhybky tramvají.

Kabelová televize

Ilustrace Značení Poznámka
Ilustrace chybí uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=cable_tv
operator=Virgin

Specifické:
Zelená skříň kabelové televize v Anglii vlastněná Virgin Media
Skříň francouzského rozdělovače kabelové televize
uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=cable_tv
operator=Numericable

Specifické:
Skříň francouzského rozdělovače kabelové televize v ulicích některých větších měst

Telekomunikace a pošta

Ilustrace Značení Poznámka
Pouliční skříň telefonů, UK
uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=telecom
hinge=horizontal
operator=Openreach

Specifické:
Dvě skříně pro telefony v ulici Velké Británie. První je určena pro DSLAM pro VDSL připojení a na pozadí vidíme staré měděné přípojné body.
Pouliční skříň telefonů, Francie
uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=telecom
height=1.91
width=0.44
length=1.87
hinge=horizontal
operator=Orange
manufacturer=prefatel
model=ASRP15T

Specifické:
Francouzská skříň pro klasické měděné spojení. Toto je aktuálně instalovaný model ve všech městech.
Pouliční skříně telefonů, Francie
uzel nebo plocha
man_made=street_cabinet
street_cabinet=telecom
height=1.64
width=0.35
length=1.64
hinge=horizontal
operator=Orange
manufacturer=ideaoptical
model=iBER-C-1635-outdoor

Specifické:
Dvě telefonní skříně ve francouzské ulici. První je určena pro optická připojovací místa a druhá pro staré klasické měděná připojovací místa (starý železný model).

Map
Poštovní skříň, Francie
uzel
man_made=street_cabinet
street_cabinet=postal_service
hinge=horizontal
operator=La Poste

Specifické:
Malá francouzská hnědá skříň, která se používá pro národní poštovní službu a dávají se do ní dopisy a balíky před jejich lokálním doručením.

Map

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také