Cs:Key:traffic_signals

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_signals
Led traffic lights.jpg
Popis
Sděluje podrobnosti o typu nebo funkci semaforu. Edit or translate this description.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Status: používáno

Značku traffic_signals=* lze použít v kombinaci se značkou highway=traffic_signals pro uvedení podrobností o typu nebo funkci semaforu.

Zvláštní semafory lze použít jako orientační body. Například může být snazší najít křižovatku, pokud víte, že na ní je blikač.

Značení

  • traffic_signals=blinker - malý semafor, připevněný nad křižovatkou, který bliká žlutě, pokud jedete po hlavní a červeně, pokud musíte zastavit.
  • traffic_signals=blink_mode - normální semafor, který lze aktivovat, ale normálně jen bliká. Může být přepnut na normální způsob práce v budoucnosti, až bude dokončena křížící se ulice, nebo se používá jen při zvláštních událostech.
  • traffic_signals=continuous_green - stále zelená, používá se na křižovatkách, kde některé jízdní pruhy, oddělené od řízené části křižovatky, nikdy nemusí zastavovat a mají tedy stále zelenou.
  • traffic_signals=emergency - normální semafor, často umístěný před stanicí požárníků, který svítí červeně, jen aby umožnil výjezd požárním vozidlům. Barvy se mohou lišit (např. blikající oranžová namísto trvale svítící zelené ve spodním světle). Často je u něj cedule, která říká, že je to 'nouzový semafor'.
  • traffic_signals=ramp_meter - semafor na nájezdu na dálnici, který reguluje dopravu, aby byla plynulejší. Může být aktivní jen ve špičce.
  • traffic_signals=controller - není používáno často. Značení se může překrývat se značením man_made=street_cabinet + street_cabinet=traffic_control, nebo s hodně používaným značením man_made=monitoring_station + monitoring:traffic=yes.

Vykreslování

Možné vykreslování: odstraňte jedno ze tří světel symbolu normálního semaforu.

Viz také