Pl:Key:traffic_signals

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_signals
(sygnalizacja_drogowa)
Led traffic lights.jpg
Opis
Oznaczanie rodzajów sygnalizacji drogowej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 2
Wymagane znaczniki
Status: w użyciuPage for proposal

traffic signals=* - służy do oznaczania szczegółów dotyczących rodzaju lub funkcji sygnalizacji drogowej w połączeniu z highway=traffic_signals.

Opis

Specjalne sygnalizacje drogowe mogą być używane jako punkty orientacyjne w nawigacji. Na przykład, może być łatwiej znaleźć skrzyżowanie, jeśli wiemy, że tam jest sygnalizacja migająca.

Oznaczanie

  • traffic_signals=blinker - 'mini' sygnalizacja świetlna, zamontowana w normalnym miejscu, powyżej skrzyżowania, która miga na żółto, jeśli mamy prawo przejazdu i czerwono, jeśli musimy się zatrzymać.
  • traffic_signals=blink_mode - normalna sygnalizacja świetlna, które może być aktywowana, ale normalnie ustawiona na miganie. Może ona być zmieniana w celu normalnego działania w przyszłości, gdy prace w miejscu przecinających się dróg zostaną zakończone, albo można ją stosować tylko do specjalnych zdarzeń.
  • traffic_signals=emergency - normalnie wyglądająca sygnalizacja świetlna, często przed straży pożarnej, który zmienia kolor na czerwony aby dać pierwszeństwo dla pojazdów ratowniczych. Szczegóły kolorystyczne mogą być różne (na przykład migający żółty zamiast zielonego u dołu). Często jest postawiony znak drogowy T-16 obok sygnalizacji oznaczający "na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej".
  • traffic_signals=ramp_meter - sygnał na wjeździe na autostradę, ograniczający ruch, promujący płynny ruch drogowy na autostradzie. Może być aktywowany tylko w godzinach szczytu.

Rendering

Możliwości renderowania: usunąć jedno z trzech świateł z normalnego symbolu sygnału ruchu.

Zobacz też