Pl:Key:traffic_signals

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg traffic_signals
(sygnalizacja_drogowa)
Led traffic lights.jpg
Opis
Oznaczanie rodzajów sygnalizacji drogowej. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Status: w użyciuPage for proposal

traffic signals=* - służy do oznaczania szczegółów dotyczących rodzaju lub funkcji sygnalizacji drogowej w połączeniu z highway=traffic_signals.

Opis

Specjalne sygnalizacje drogowe mogą być używane jako punkty orientacyjne w nawigacji. Na przykład, może być łatwiej znaleźć skrzyżowanie, jeśli wiemy, że tam jest sygnalizacja migająca.

Oznaczanie

  • traffic_signals=blinker - 'mini' sygnalizacja świetlna, zamontowana w normalnym miejscu, powyżej skrzyżowania, która miga na żółto, jeśli mamy prawo przejazdu i czerwono, jeśli musimy się zatrzymać.
  • traffic_signals=blink_mode - normalna sygnalizacja świetlna, które może być aktywowana, ale normalnie ustawiona na miganie. Może ona być zmieniana w celu normalnego działania w przyszłości, gdy prace w miejscu przecinających się dróg zostaną zakończone, albo można ją stosować tylko do specjalnych zdarzeń.
  • traffic_signals=emergency - normalnie wyglądająca sygnalizacja świetlna, często przed straży pożarnej, który zmienia kolor na czerwony aby dać pierwszeństwo dla pojazdów ratowniczych. Szczegóły kolorystyczne mogą być różne (na przykład migający żółty zamiast zielonego u dołu). Często jest postawiony znak drogowy T-16 obok sygnalizacji oznaczający "na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej".
  • traffic_signals=ramp_meter - sygnał na wjeździe na autostradę, ograniczający ruch, promujący płynny ruch drogowy na autostradzie. Może być aktywowany tylko w godzinach szczytu.

Rendering

Możliwości renderowania: usunąć jedno z trzech świateł z normalnego symbolu sygnału ruchu.

Zobacz też