Pl:Tag:man_made=street_cabinet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = street_cabinet
French gas delivery point2.jpg
Opis
Szafka umieszczona na ulicy i obsługująca urządzenia techniczne, takie jak dystrybucja elektryczności czy oświetlenie uliczne. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Infrastruktura
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

man_made=street_cabinet – stosowany do oznaczenia położenia skrzynki do obsługi urządzeń technicznych, takich jak dystrybucja elektryczności lub oświetlenia ulicznego.

Opis obiektu

 Serving area interface
W "street_cabinet"" znajduje się dużo wyposażenia, często technicznego, ale o rozmiarach lub budowie, zbyt małej aby pracownicy mogą do niej wejść.
A zatem jest to przeciwieństwo technicznych "budynków", do których pracownicy mogą wejść do środka.

Na całym świecie można zobaczyć wiele różnych szafek ulicznych, często na chodnikach.
Ten klucz pozwala mapującym dodawać je poprawnie w OSM, nawet z brakiem informacji o dostępności nawierzchni i tym, co naprawdę jest wewnątrz.

Poniżej znajduje się wiele innych rodzajów oznaczeń mapowania, które można dodać w oparciu o dodatkowe informacje."

Szafka uliczna to zwykła skrzynka z pionowymi drzwiami na zawiasach, ustawiona na ulicy.
Zawiera ona elementy techniczne i narzędzia do uruchamiania kilku urządzeń, takich jak sygnalizacja świetlna, linie telefoniczne, liczniki wody, pojemniki itp.

Ujednoznacznienie

Taki globalny tag może kolidować i powinien współdziałać z innymi tagami używanymi w OSM.
W propozycji podkreślono kilka wartości koneksji i tutaj podajemy wskazówki dotyczące właściwego korzystania z tagu man_made=street_cabinet.

Możesz i powinieneś omówić to ujednoznacznienie na stronie dyskusji.

Mapowanie

Przykład tagowania

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest szafka lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag man_made=street_cabinet.

Szafki uliczne zaznaczone jako węzeł węzeł można opisać dodatkowo za pomocą:

Szafki uliczne zaznaczone jako obszar obszar posiadają szerokość i długość przy ziemi, ale nadal można dodać tagi height=*.

Dodatkowe tagi

  • street_cabinet – rodzaj wyposażenia wewnątrz szafki lub do którego jest przymocowana.
  • ref – numer identyfikacyjny szafki, często widoczny na niej.
  • operator – zarządca

Szczegółowe mapowanie szafek technicznych

Poniżej znajduje się wiele innych rodzajów oznaczeń mapowania, które można dodać w oparciu o dodatkowe informacje."

Nawet jeśli tag zawiera słowo street, street_cabinet odnosi się do wszelkiego rodzaju skrzynek technicznych, znajdujących się bezpośrednio na ulicy lub nie.
Przedyskutowano wcześniej kilka innych wartości (takich jak man_made=technical_cabinet), ale nie uwzględniają one podziału szafek, tak jak dla street_cabinet.
Tag man made=street_cabinet został wprowadzony, aby zapewnić schemat, który odpowiada globalnie potrzebom mapowania krajobrazu miejskiego. W wielu innych dziedzinach wiedzy niektóre znaczniki mogą dostarczyć bardziej dokładniejszych informacji.
Zobacz sekcję przykładów.

Tagowanie szafki ulicznej

Klucz Wartość Komentarz Rekomendacja
man_made street_cabinet Szafka uliczna powinna być zaznaczona jako węzeł węzeł.
W wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy szafka jest naprawdę duża i ma wpływ na dostęp dla pieszych, może być mapowana jako obszar obszar.
obowiązkowy
street_cabinet <rodzaj szafki> Typ funkcji, rola szafki lub jej implikacje dla infrastruktury.
Zobacz poniżej możliwe wartości.
zalecany
width <szerokość szafki> Szerokość szafki opcjonalne
length <wysokość szafki> Długość szafki opcjonalne
height <cabinet height> Wysokość szafki opcjonalne
direction <ukierunkowanie szafki> Azymut północny od strony "długości" szafy opcjonalne
colour <kolor szafki> Kolor szafki opcjonalne
manufacturer <producent szafki> Nazwa producenta szafki (często widoczna jako logo) opcjonalne
model <model szafki> Nazwa modelu szafki (jak widać w broszurze producenta) opcjonalne
operator <zarządca szafki> Nazwa firmy obsługującej szafkę lub wyposażenia w niej. opcjonalne
ref <numer identyfikacyjny> Skrót/numer szafy widoczny publicznie. ref jest używany domyślnie, gdy żaden określony klucz nie jest dostępny (patrz ref:ERDF:gdo=* jako przykład) zalecane
hinge <pionowo lub poziomo> Kierunek otwierania drzwi szafy. opcjonalne

Wartości dla street_cabinet

Klucz Wartość Komentarz
street_cabinet cable_tv Szafka uliczna obsługująca wzmacniacze lub splittery kablowe CATV.
street_cabinet gas Szafka uliczna służy do przechowywania urządzeń do dystrybucji gazu w mieście.
street_cabinet postal_service Szafka pocztowa przeznaczony do obsługi oczekujących listów lub innych przesyłek pocztowych, zanim trafią do lokalnego dostawcy.
street_cabinet power Szafka uliczna służy do przechowywania urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej.
street_cabinet street_lighting Przełączniki oświetlenia ulicznego i kable mogą przechodzić przez niektóre szafki wzdłuż ulic.
street_cabinet telecom Szafka uliczna obsługująca wzmacniacze linii telefonicznych lub punkty połączeń.
street_cabinet traffic_control Szafka uliczna przeznaczona głównie do obsługi systemów automatyzacji świateł drogowych, ale i innych systemów kontroli ruchu, takich jak ruchome bariery. Ma bezpośredni wpływ na przepływ ruchu.
street_cabinet traffic_monitoring Urządzenie do zarządzania ruchem odpowiada głównie za liczenie pojazdów. Różni się od street_cabinet=traffic_control, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na ruch.
street_cabinet transport_management Szafy zarządzania transportem często obsługują systemy automatyzacji, aby umożliwić transport publiczny wzdłuż dedykowanych ścieżek (metro, tramwaje ...).
street_cabinet waste Wszystkie szafy, w których znajdują się pojemniki na odpady i recykling, które nie są "udogodnieniami publicznymi", tj. te, w których zbiera się odpady w poszczególnych domach. W wielu przypadkach są one zamknięte, dostępne tylko do prywatnego użytku.
street_cabinet water Wszystkie szafy obsługujące rury i zawory bezpośrednio. Obejmuje on nie tylko szafki na wodę pitną, ale również wodę użytkową lub kanalizacyjną.
street_cabinet water_management Wszystkie szafy zaprojektowane do obsługi urządzeń do zarządzania wodą, takich jak automatyzacja lub sondy, ale bez "rur wodnych". Obejmuje on nie tylko szafki na wodę pitną, ale również wodę użytkową lub kanalizacyjną.

Tę listę możliwych wartości można ukończyć ad-hoc przez użytkowników, którzy nie znajdą tutaj żadnego pasującego obiektu.
Staramy się znaleźć najbardziej uniwersalne wartości, a dyskusja która odbywa się na stronie dyskusji, omawia je, zanim zostaną one powszechnie przyjęte.

Lokalizacja szafki ulicznej

Ulice, a dokładniej dostępność nawierzchni mogą mieć wpływ na instalację szafek ulicznych. Niektóre tagi mogą pomóc w określeniu, w jaki sposób można zmniejszyć lub zmniejszyć ich wpływ.
Najlepszym przykładem jest porównanie całkowitej szerokości chodnika z szerokością szafy, aby stwierdzić, czy wózki inwalidzkie mogą normalnie przejechać.
Więcej informacji o wymiarowaniu można znaleźć bezpośrednio na stronie wspólnych tagów.

Należy pamiętać, że szafki uliczne są jedynie niewielką przeszkodą w dostępności do globalnych ścieżek chodnikowych. Często są postrzegane jako przeszkody i powinny być mapowane w ten rzeczywisty sposób. Wiele innych informacji może być dostępnych w ich bezpośrednim środowisku (a po pierwsze na drodze brukowanej).

Tagi pomocne w lokalizacji szafki

Klucz Wartość Komentarz
sound Wszelkiego rodzaju dźwięki emitowane przez szafkę Szafka uliczna może emitować dźwięki przydatne dla niewidomych
heat yes/no Szafka uliczna może emitować ciepło.
texture Cabinet texture Szafka z odpowiednią teksturę, tak użyteczną jak dźwięki dla niewidomych.

Stacje monitorujące

Tag man_made=street_cabinet został zatwierdzony przed propozycją "street_cabinet" i oba mogą się faktycznie zderzyć, ponieważ znajdują się w przestrzeni nazw "man_made", a stacja monitorująca często składa się, często, z jednego lub więcej szafek technicznych. Na obecną chwilę mapujący powinni wybrać, w jaki sposób chcą udokumentować takie funkcje za pomocą man_made=monitoring_station lub man_made=street_cabinet + street_cabinet=*.

Nie ma to wpływu na zastosowanie tagu monitoring i użytkownicy powinni nadal z nich korzystać, aby wskazać, jaki rodzaj monitorowania jest wykonywany, nawet w przypadku monitorowania man_made=street_cabinet.

Sygnalizacja drogowa

traffic_signals=controller jest połączony z man_made=street_cabinet + street_cabinet=traffic_control ale nie kolidują one ze sobą i mogą być używane z tymi samymi obiektami.
Ponieważ pierwszy nie jest powszechnie stosowany, powinien być stopniowo zastępowany w proponowanej formie.
We wszystkich przypadkach monitorowanie monitoring:traffic może być używane, gdy ruch jest monitorowany w dowolny sposób.

Przykłady

Pokazano tu wiele przykładów, a lista powinna być kompletowana przez cały okres istnienia tagu man_made=street_cabinet.

Energia elektryczna i gaz

Zdjęcie Tagi Opis
Szafa rozdzielcza energii, Francja
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=power
hinge=horizontal
Specyficzne:
voltage
Często w miejskich miejscach takie szafki znajdują się na schodach i przełącznikach hosta lub złączach do dystrybucji energii elektrycznej.
Punkt dostawy gazu, Francja
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=gas
hinge=horizontal
operator=GRDF
manufacturer=fiorentini
Specyficzne:
Punkt dostawy gazu, w którym ciśnienie spada, tak jak przy przewożeniu go bezpośrednio do klientów.
Map w Francji.
Punkt odbioru prywatnego gazu, Francja
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=gas
hinge=horizontal
operator=Regaz
manufacturer=fiorentini
Specyficzne:
Punkt dostawy gazu, w którym liczy się gaz, aby dostarczyć go do konkretnego klienta, Francja.
Szafka oświetlenia ulicznego, Francja
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=street_lighting
hinge=horizontal
manufacturer=grolleau
Specyficzne:
Szafka obsługująca przełączanie, rachunkowość i kable publicznego oświetlenia ulicznego.

Gospodarka wodą i odpadami

Zdjęcie Tagi Opis
Sewerage facility controller, France
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=water_management
operator=CUB
hinge=horizontal
manufacturer=seiffel
Specyficzne:
Kontroler kanalizacji, Francja.
Müllschrank Firma Paul Wolff Köln.JPG Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=waste
operator=*
hinge=*
access=private
Wszystkie szafy, w których znajdują się pojemniki na odpady i recykling, które nie są udogodnieniami publicznymi, tj. te, w których zbiera się odpady w poszczególnych domach. W wielu przypadkach są one zamknięte, do prywatnego użytku. Jeśli jest zgoda dla innych, aby zostawić swoje odpadu, należy to zaznaczyć tagami amenity=waste_disposal, amenity=waste_basket lub amenity=recycling.

Urządzenia drogowe

Zdjęcie Tagi Opis
Traffic lights controller, France
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=traffic_control
hinge=horizontal
manufacturer=grolleau
Specyficzne:
Kontroler świateł drogowych obsługujący urządzenia sterujące, Francja.
Map
Traffic lights controller, France
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=traffic_control
hinge=horizontal
Specyficzne:
Kontroler świateł ruchu hostujący urządzenia sterujące.
lack of illustration Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=traffic_monitoring
hinge=horizontal
Specyficzne:
Kontroler ruchu używany do liczenia pojazdów jadących na danej drodze.
Public transport automation cabinet
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=transport_management
hinge=horizontal
Specyficzne:
Kontroler transportu do zarządzania urządzeniami do przełączania torów dla tramwajów na ulicy,

Telewizja kablowa

Zdjęcie Tagi Opis
Brak ilustracji Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=cable_tv
operator=Virgin
Specyficzne:
Brytyjska zielona szafa CATV należąca do Virgin Media.
French cable TV splitters cabinet
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=cable_tv
operator=Numericable
Specyficzne:
Szafka rozdzielcza telewizji kablowej na ulicach niektórych dużych miast.

Telekomunikacja i usługi pocztowe

Zdjęcie Tagi Opis
Telephone street cabinets, UK
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=telecom
hinge=horizontal
operator=Openreach
Specyficzne:
Dwie uliczne szafki telefoniczne na ulicach Wielkiej Brytanii. Pierwsza jest przeznaczona do przechowywania DSLAM dla połączenia VDSL i możemy zobaczyć w tle stary miedziany punkt połączenia podstawowego (PCP).
Telephone street cabinet, France
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=telecom
height=1.91
width=0.44
length=1.87
hinge=horizontal
operator=Orange
manufacturer=prefatel
model=ASRP15T
Specyficzne:
Szafka uliczna dla połączeń miedzianych. To aktualnie zainstalowany model we wszystkich miastach Francji.
Telephone street cabinets, France
Propozycja:
węzeł lub obszar
man_made=street_cabinet
street_cabinet=telecom
height=1.64
width=0.35
length=1.64
hinge=horizontal
operator=Orange
manufacturer=ideaoptical
model=iBER-C-1635-outdoor
Specyficzne:
Dwie telefoniczne szafki uliczne na francuskich ulicach. Pierwsza z nich jest przeznaczona do utrzymywania optycznego punktu połączenia i drugich połączeń POTS z miedzianymi liniami (starszy model żelazny)
Map
Postal street relay, France
Propozycja:
węzeł lub obszar
street_cabinet=postal_service
hinge=horizontal
operator=La Poste
Specyficzne:
Mała francuska brązowa szafka uliczna używana obecnie przez krajowe służby pocztowe do przekazywania listów i paczek przed ich dystrybucją lokalną.
Map

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też