Cs:Tag:route=piste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = piste
Snowshoe trail.jpg
Popis
Lyžařská trasa (např. pro sněžnice nebo běh na lyžích) Show/edit corresponding data item.
Skupina: sporty
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

an unequal sign

Tato stránka je českým překladem originálu (angličtina), ovšem její obsah se zdá být neúplný nebo neaktuální (obvykle v porovnání s anglickou nebo německou verzí).
Prosím, aktualizujte tento překlad, je-li to možné.

Použití

Relace route s podtypem route=piste může být použita pro spojení segmentů cest (například silnic, polních cest, stezek, atd.), které tvoří trasu pro sjezdové lyžování, běh na lyžích nebo chůzi na sněžnicích. Přesný typ této trasy se popisuje značkou piste:type=*.

Každý konkrétní segment cesty může být asociován s žádnou, jednou, nebo více relacemi tohoto typu.

Zdůvodnění

Delší lyžařské tratě často sestávají z několika různých (sněhem pokrytých) cest, které jsou různého typu, povrchu a použití v době léta. V některých případech je stejná cesta sdílena několika trasami. Skoro vždy má každá obsažená cesta jiný název než lyžařská trasa. Můžeme použít relaci route pro spojení všech relevantních cest do spojité trasy pro lyžaře.

Již existuje značka route=ski, ale její použití je omezeno na trasy typu piste:type=nordic/downhill. Samozřejmě by šlo značit trasy jiných typů jako jsou trasy pro chůzi na sněžnicích, trasy pro sáně nebo skialpinismus pomocí nových značek route, např. route=snowshoe, route=sled a route=skitour. Ovšem použití route=piste pro každou z nich je jednodušší, logičtější a konzistentní s návrhem Piste Maps(en), který pro všechny takové trasy navrhuje klíč piste:type=*.

Členy

Členy relace route lyžařské trasy mohou mít (kromě jiných) následující role:

Cesta, plocha nebo uzel Role Opakování? Poznámka
cesta plocha (prázdná) nula nebo více cesty tvořící trasu.
cesta plocha forward/backward nula nebo více pokud má být trasa sledována pouze v jednom směru na své části nebo na celé trase, pak to může indikovat "role" pro některé nebo všechny obsažené cesty. Role "forward" znamená, že trasa sleduje cestu v jejím směru a "backward" znamená, že trasa vede proti směru cesty.
cesta plocha link nula nebo více cesta, která slouží pouze k propojení této trasy se zbytkem sítě, ale není primárně součástí trasy.
cesta plocha shortcut/variant nula nebo více zkratky a varianty
uzel start nula nebo více počáteční místa

Značky v relaci route

Potřebné značky

 • type=route relace route
 • route=piste relace route podtypu piste
 • piste:type=* typ trasy (downhill - sjezdová, nordic - klasické lyžování, sled - saně, hike - pěší, snow_park - sněhový park, atd.)

Volitelné značky

 • name=* název trasy (má-li nějaký)
 • ref=číslo referenční označení trasy
 • operator=* organizace, která je zodpovědná za vytvoření a správu trasy
 • network=* název sítě tras, kterého je trasa součástí
 • description=* krátký dodatečný popis pro toho, kdo trasu pojede
 • distance=číslo - oficiální délka celé trasy
 • colour=* - barva použitá pro zakreslení této trasy v mapě
 • symbol=značení trasy - textový popis symbolu značícího trasu
 • osmc:symbol=* - strojem čitelný popis symbolu značícího trasu
 • website=* - URL webové stránky s doplňkovými informacemi (např. provozovatel nebo aktuální sněhové podmínky)

Značky pro přiřazené cesty

Tyto značky (mezi jinými) jsou vlastnostmi cest zahrnutých do trasy (tedy prvků relace) a tedy mají být aplikovány na cesty a nikoliv na relaci:

Příklady

 • relation 1180705 - Trasa pro chůzi na sněžnicích Col du Mollendruz - Châtel
 • relation 1180278 - Trasa pro chůzi na sněžnicích Le Molard
 • relation 1180878 - Trasa pro chůzi na sněžnicích Montbrion
 • relation 1183548 - Trasa pro chůzi na sněžnicích a běžky Gd St Bernard
 • relation 1184156 - Trasa Tscholaire
 • way 33361888 - Segment silnice, který je součástí trasy pro lyže a sněžnice

Viz také

Značky

Mapy

Toto schéma relace se používá pro zobrazení barev tras pro běh na lyžích zde: http://www.opensnowmap.org.