Cs:Tag:barrier=guard_rail

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = guard_rail
Guardrails Leitplanke Brennerautobahn Italien Suedtirol.jpg
Popis
Kovové svodidlo pro zamezení vyjetí vozidla z cesty a zabránění kolizím Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Barrier fence mapnik.png
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značkou barrier=guard_rail se mapují souvislé překážky, které jsou na vertikálních vzpěrách vysoké do poloviny stehen nebo hrudi (silniční svodidla). Povšimněte si, že tato značka není zamýšlena pro překážky, které mají držet lidi mimo nějakou plochu.

Jak mapovat

Stejně jako u jiných překážek, zakreslete cestu podél překážky a uzly na místa křížení. Nechte v cestě mezery tam, kde překážka není.

Svodidla okolo silnic obvykle mají vnitřní a vnější povrch; vnitřní povrch je hladký a je směrem do silnice, zatímco vnější povrch je tam, kde jsou připojeny vertikální vzpěry (viz ilustrační obrázek). Pokud je zde jasný rozdíl mezi vnitřní a vnější stranou, zakreslete cestu tak, že pravá strana je vnitřní a levá strana vnější.

Vykreslování

Ilustrace níže ukazují, jak je barrier=guard_rail vykreslena v editoru Potlatch v prosinci 2012, ve standardním pohledu (první) a pohledu MapQuest (střední). Ani Cycle Map ani Transport Map tuto značku nevykreslují. Posledním příkladem je letecký snímek zobrazující sekci svodidel zobrazenou v předchozích dvou obrázcích z editoru Potlatch.

Příklady

Viz také

Existují i jiné překážky, které slouží podobné funkci: Alternativní implementace pro bezpečnost vozidel jsou

Pro překážky například na kraji útesů a mostů, které zabraňují pádu lidí, viz fence_type=railing. V databázi v září 2014 byly i nějaké výskyty barrier=railing.

Některé typy překážek by se neměly zaměňovat s barrier=guard_rail, jelikož jejich hlavním účelem je zabránění vjezdu vozidel do oblasti a ne bezpečnost vozidel nebo osob, například: