Pl:Tag:barrier=guard_rail

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = guard_rail
(bariera = reling)
Guardrails Leitplanke Brennerautobahn Italien Suedtirol.jpg
Opis
Barierka oddzielająca ruch kołowy od tłumu, zdarzeniem lub pola. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Barrier fence mapnik.png
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

barrier=guard_rail - służy do oznaczenia ciągłej bariery podpartej pionowymi podporami na poziomie od połowy uda do połowy klatki piersiowej.

Opis obiektu

Relingi występują w dwóch odmianach: te przeznaczone do ochrony przed pojazdami i zjazdu z odpowiednich pasów i te przeznaczone do utrzymywania ludzi przed opuszczeniem danego obszaru.

Mapowanie

Podobnie jak w przypadku innych przeszkód, tworzymy linii wzdłuż długości zapory i węzłów w punktach przecięcia. Zostawiamy luki w linii, gdzie nie ma bariery.

Bariery wzdłuż dróg mają zazwyczaj wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię, wewnętrzna powierzchnia jest gładka i jest od strony jezdni, a powierzchnia zewnętrzna jest po stronie gdzie pionowe rozporki są połączone (patrz rysunek z przykładem w polu informacyjnym). W przypadku barier wykorzystywanych do ograniczania tłumu, wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie mogą nie być poziome i mogą być identyczne. Jeśli nie jest jasne, wewnętrzne/zewnętrzne rozgraniczenie barier, rysujemy linię tak, że prawa strona jest wewnętrzna a lewa strona jest zewnętrzna.

Pokazane jest tu, jak tag barrier=guard_rail jest renderowany w Potlatch, na dzień grudzień 2012 r., w szczególności standard (po prawej) i MapQuest (po lewej).
Ani Cycle Map ani Transport Map nie renderują wartość znacznika.

Bing aerial imagery

Przykład zdjęcia lotniczego pokazujący fragment bariery.

Zobacz też

Istnieją inne typy barier pełniące podobną funkcję.
Na przykład, do ograniczeń ruchu samochodowego jest bariera betonowych bloków barrier=jersey_barrier, a nie metalową poręcz.
Jest w użyciu szereg powiązanych wartości dla personalnych barier, na dzień grudzień 2012 roku, w tym railing(s) (ogrodzenie) i handrail (poręcz). Jest prawdopodobne, że railing może być ponownie oznaczone jako guard_rail albo handrail, w zależności od kontekstu.

Niektóre, inne, rodzaje barier, nie należy mylić z barrier=guard_rail, dotyczą one bardziej uniemożliwiania wjazdu pojazdów na dany obszar, a nie dla bezpieczeństwa pojazdu lub osób, na przykład tagi barrier=cycle_barrier i barrier=motorcycle_barrier.