Cs:Tag:man_made=telescope

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = telescope
USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg
Popis
Teleskop. Edit or translate this description.
Skupina: Vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Wikidata

 Teleskop je zařízení, které napomáhá pozorování vzdálených objektů snímáním elektromagnetického záření (jako je třeba viditelné světlo).

Jak mapovat?

Přidejte uzel uzel nebo zakreslete plochu plocha teleskopu.
Přidejte značku man_made=telescope a name=*.

Typ teleskopu

Průměr teleskopu

Frekvenční rozsah

Viz také

man_made=observatory

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!