Cs:Tag:railway=switch

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = switch
Railway switch.JPG
Popis
Výhybka. Zařízení v místě, kde se sbíhají/rozbíhají koleje, které umožňuje jízdu do požadovaného směru. Edit or translate this description.
Skupina: Železnice
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Výhybka je místo, kde vlak může přejet z jedné koleje na druhou. Přidejte uzel uzel na místo, kde se dvě koleje rozbíhají a přidejte značku railway=switch.

Doplňkové značky

Značky pro jazyky

Můžete použít railway:switch:configuration=inside/outside k popisu, zda má křižovatková výhybka vnitřní (inside, v ČR obvyklé), nebo vnější (outside, v ČR atypické) jazyky.

Vykreslování

Orm-dresden-2013-09-21.png výhybky a jejich čísla vykreslené na OpenRailwayMap

Podobné značky

  • railway=railway_crossing – kolejová křižovatka (místo, kde se kříží koleje, ale vlak nemůže přejet z jedné koleje na druhou)

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!

Viz také