Cs:Historické

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Historické
One example for Součást : Historické
Popis
Popisuje různé historicky významné objekty.
Značky

Značka historic=* se používá pro označení objektů, které jsou zajímavé z historického hlediska. Pro objekty, které již neexistují, se podívejte na stránky Srovnání konceptů životního cyklu a Date namespace(en).

Velmi velký počet objektů lze považovat za objekty nějakého historického významu, ale tato značka by se neměla používat bez rozmyslu. Každý mapper je zodpovědný za určení, zda objekt nebo událost je dostatečně významná, aby se ospravedlnilo její označení jako historicky významné. Při výběru objektů, které mají být označeny jako historicky významné by měli mappeři zvážit následující faktory:

 • Stupeň historického významu objektu. Např. uvedení objektu v úředním seznamu historických památek nebo jeho památková ochrana nejsou nutným požadavkem, ale jedná se o podpůrný důkaz, že objekt je dostatečně významný. Existuje seznam registrů památek na stránce  List of heritage registers(en) (povšimněte si, že hodně z těchto registrů pokrývá jak historické tak přírodní památky). Viz také heritage=*
 • Velikost objektu a zejména jak moc je vidět v krajině. Použití značky historic=* pro velké objekty, jako jsou hrady, je relativně běžné. Značka historic=* byla také použita pro vysvětlení lidské činnosti, která má vliv na krajinu, jako je dolování minerálů ve velkém nebo opuštěná dopravní infrastruktura.
 • Přínos zvýraznění cílů výletů, které mohou uživatele mapy potenciálně zajímat. Mnoho historických míst je v současné době důležitým výletním cílem turistů.
 • Stupeň významu objektu pro komunitu OSM. Např. historická dopravní infrastruktura, včetně římských silnic a nepoužívané koleje jsou často za významné považovány.

Značka historic=* se vždy používá pro označení objektů, které se vztahují k historii lidstva. Geologické prvky a paleontologické naleziště (místa obsahující pozůstatky pravěkých forem života) se popisují značkou geological=*. Značka historic=* není určena pro prvky, které jsou považovány za přírodní památky. Měla by se používat pouze ze stránky kulturního dědictví, které je současně historicky významné. Tam, kde je to vhodné, ji lze použít spolu s ostatními značkami, jako je heritage=* nebo landuse=*.

Jak mapovat

Hlavní článek: historic

Hodnota klíče historic=* se používá pro charakterizaci typu objektu. I když je rozsah možných hodnot ničím neomezený, tak kdykoliv je to možné, je vhodné použít hodnoty, které ostatní budou obecně rozpoznávat a jsou často používané. Je-li to možné, pak je vhodnější použít jednu z základních hodnot uvedených, definovaných a ilustrovaných v tabulce na stránce historic=*.

V praxi byly zjištěny nejužitečnějšími hodnotami následující:

Poznámka: pokud je výše uvedená hodnota zbarvená červeně, pak buďte obezřetní, protože to znamená, že nikdy nebyla definována na této wiki. Také to může znamenat, že ve skutečnosti se nepoužívá a že pro ni může existovat lepší značka. Například: menhir se neznačí jako historic=menhir, ale spíše jako historic=archaeological_site+site_type=megalith+megalith_type=menhir.

Pokud žádná z existujících základních hodnot neodpovídá vašemu objektu, pak mapperům doporučujeme, aby použiti hodnotu, která již byla hodně krát použita. V databázi OSM je již zavedeno několik set hodnot značky historic=*. Podívejte se, prosím, na taginfo.

Ovšem ani takto dlouhé seznamy nemusí vyhovět vaší potřebě. Pokud bude nutné zavést zcela novou hodnotu, pak preferujeme, aby tato nová hodnota odpovídala stávajícím postupům: použití mezinárodní angličtiny, malá písmena a-z a všechna slova oddělena podtržítkem.

Tam, kde typ objektu je neznámý, nebo nepodstatný, nebo kde mapper upřednostňuje definovat typ objektu dodatečnými značkami, je možné použít obecnou hodnotu značky historic=*. Například:

Věci, kterých se vyvarovat

 • Vyvarujte se použití hodnoty značky historic=* k zaznamenání provozovatele objektu (k tomu slouží značka operator=*) nebo jména objektu (pro to použijte značku name=*).
 • V běžné řeči se někdy termín "historický monument" používá obecně pro odkaz na libovolný historicky významný bod v krajině a někdy přesněji jako odkaz na stavby, které byly postaveny výhradně pro připomenutí a projevení úcty osobám či skupinám osob. Jako hodnota značky historic=* má monument ten druhý význam. Značka historic=monument by měla být použita pouze pro velké upomínkové stavby. U jiných typů staveb, jako jsou třeba kostely nebo hrady, se použití hodnoty monument vyhněte. Pro menší upomínkové objekty upřednostňujeme značku historic=memorial.
 • Řada historických objektů se již nepoužívá k tomu účelu, pro který byly historicky významné. V tomto případě hodnota vkládaná do značky historic=* odkazuje na původní použití a měla by být použita spolu s dalšími značkami, které popíší současné využití. Například: name=Durham Castle, building=university, historic=castle.
 • Pokud bylo místo přejmenováno, ale někteří lidé o něm stále mluví původním názvem, pak tento název dejte do značky old_name=*.
 • Tvar značky historic=yes se používal v minulosti a implikuje, že typ objektu je definován jinde. Tomuto přístupu je lépe se vyhnout, kvůli obtížnostem při spolehlivém odvozování typu objektu z jeho dalších značek.
 • Kombinace historic=museum implikuje, že budova muzea je sama o sobě historicky důležitá. V některých případech byla tato značka také použita pro označení místa sbírky historických objektů, ale tento přístup je nejednoznačný. Pro označení důležité sbírky historických předmětů použijte značku tourism=museum. Značku historic=museum přidejte pouze, pokud je budova muzea sama o sobě historicky důležitá.
 • Značka historic=* poukazuje na historický význam objektu. Nevyplývají z ní žádné informace o tom, v jakém stavu je objekt dnes, ani jak se používá. Existují i jiné značky, které se používají pro stavby, které jsou opuštěné, nepoužívané či zřícené.

Návrhy

Viz také

Warning: Default sort key "Historicke" overrides earlier default sort key "Historické".