Cs:Key:construction

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Tag:highway=construction)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg construction
The T12 link road to Wilmore Road under construction - geograph.org.uk - 4452080.jpg
Popis
Tento klíč se používá spolu se značkami vyšší úrovně pro označení budov/silnic/železnic/landuse=construction, pro popis typu prvku, který se právě staví. Show/edit corresponding data item.
Skupina: životní cyklus
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Tento klíč se používá spolu se značkami vyšší úrovně building=construction, highway=construction, landuse=construction nebo railway=construction k popisu typu prvku, který je právě ve výstavbě. Pro jiné značky vyšší úrovně, třeba leisure=*, prosím, použijte předponu životního cyklu: construction:leisure=playground.

Výstavba větších silnic a železnic obvykle trvá celá léta. Touto značkou můžete označit probíhající stavby (pro projekty, které jsou teprve plánovány a kde nejsou žádné nebo malé známky v krajině, použijte spíše značku proposed=*).

Použití

Používejte kombinaci značek building=construction, highway=construction, landuse=construction, railway=construction + construction=hodnota. Hodnota klíče construction=* by měla být jednou z těch uvedených níže a sděluje druh prvku, který se staví (můžete použít jakoukoliv hodnotu z highway=*, railway=* a building=*). Například: highway=construction+construction=primary popisuje silnici ve výstavbě a po jejím dokončení z ní bude primary.

Zastaralou možností bylo nastavit značku construction=yes. I když to umožňuje označit téměř jakýkoliv prvek jako "ve výstavbě", tato značka nebude podporována při vykreslování mapy a ani jinými zpracovateli dat a tedy není doporučována. Předpona životního cyklu je pro takový prvek doporučovanou alternativou.

Pokud znáte datum, kdy je očekáváno dokončení stavby, přidejte ho do opening_date=*. Dodatečně můžete použít check_date=*, abyste zaznamenali, kdy jste naposledy zkontrolovali/aktualizovali hodnoty (to se často hodí, protože velké stavby mají obvykle zpozdění).

Například, chcete-li zmapovat silnici ve výstavbě v obytné oblasti, použijte highway=construction a construction=residential. Chcete-li označit tramvajovou trať ve výstavbě, použijte railway=construction a construction=tram.

Silnice

Ke značčce highway=construction byste také měli přidat typ silnice, která se staví, značkou construction=*. Například pro zmapování silnice 1. třídy ve výstavbě, použijte highway=construction a construction=primary.

Pro malé silniční opravy (kde dotčená silnice zůstává otevřená), použijte construction=minor (a nepoužívejte highway=construction, nýbrž nechte původní hodnotu).

Hodnoty

Značka highway=construction s jakoukoliv následující hodnotou značky construction=* bude vykreslena Mapnikem na úrovni přiblížení 12 a vyšší:

Hodnota Prvek Poznámka Vykreslování
motorway cesta Dálnice ve výstavbě Highway-construction.png
motorway_link cesta Dálniční nájezd/sjezd ve výstavbě  
trunk cesta Silnice pro motorová vozidla ve výstavbě  
trunk_link cesta Nájezd/sjezd ze silnice pro motorová vozidla ve výstavbě  
primary cesta Silnice 1. třídy ve výstavbě Primary-construction.png
primary_link cesta Nájezd/sjezd ze silnice 1. třídy ve výstavbě  
secondary cesta Silnice 2. třídy ve výstavbě Secondary-construction.png
tertiary cesta Silnice 3. třídy ve výstavbě Tertiary-construction.png
unclassified cesta Neklasifikovaná silnice ve výstavbě (alternativní značení <construction=minor>) Construction unclassified.png
residential cesta Obytná silnice ve výstavbě Residential-construction.png
pedestrian cesta Pěší zóna ve výstavbě  
service cesta Obslužná silnice ve výstavbě  
track cesta Polní/lesní cesta ve výstavbě  
bridleway cesta Stezka pro jezdce na koni ve výstavbě  
cycleway cesta Cyklostezka ve výstavbě  
footway cesta Chodník ve výstavbě (alternativní značení <construction=footpath>)  
steps cesta Schodiště ve výstavbě  

Ve všech případech bude vykresleno jako čárkovaná verze odpovídající značky highway=*.

Železnice

Podobně jako u silnic výše, značte železnici ve výstavbě značkou railway=construction a typ stavěné železnice značkou construction=*. Následující hodnoty construction=* budou vykresleny Osmarenderem na úrovni přiblížení 14 a vyšší:

Hodnota Prvek Poznámka Příklad
rail cesta Železnice o standardním rozchodu ve výstavbě Construction rail.png
narrow_gauge cesta Úzkokolejka ve výstavbě  
light_rail cesta Rychlodráha ve výstavbě  
tram cesta Tramvajová trať ve výstavbě  
preserved cesta Muzejní železnice ve výstavbě, např. pro parní vlaky  
subway cesta Metro ve výstavbě Consturction subway.png
monorail cesta Monorail ve výstavbě  

Ve všech případech bude vykresleno jako čárkovaná verze odpovídající značky railway=*.

Poznámka

Jelikož většina staveb není přístupná veřejnosti, může být celkem těžké získat podrobnou GPS stopu silnice, která ještě nebyla postavena. V tomto případě je obvykle dostačující zakreslit hrubý nástin cesty a silnici zakreslit přesněji, až se otevře.

Viz také

  • proposed=* - pro prvky, které jsou plánované, ale jejichž výstavba ještě nezačala.