Cs:Tag:amenity=doctors

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = doctors
Doctors stethoscope 2.jpg
Popis
Lékařská ordinace Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Doctor-16.svg
Skupina: Zdraví
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Wikidata

Lékařská ordinace je místo, kam můžete jít na lékařskou prohlídku. Jsou různých velikostí, od jedné kanceláře po větší zařízení, označte, prosím, nějak velikost zařízení.

Jak mapovat

Použijte značku amenity=doctors na uzlu uzel umístěném ve středu budovy, nebo na uzavřené cestě (ploše) plocha zakreslené okolo obvodu budovy.

Pokud přidáváte tuto značku, zvažte také dodatečné značení podle schématu healthcare=* (viz Proposed features/Healthcare(en)). Toto schéma poskytuje více informací a může v budoucnu tuto značku nahradit.

Správný zápis značky

Povšimněte si, že značka se píše amenity=doctors a nikoliv "amenity=doctor". Slovo "doctors" není množným číslem, ale pochází ze sousloví "doctor's office", takže tato značka se používá i tam, kde je jen jeden doktor.

Vhodné kombinace

Viz také