Cs:Tag:barrier=bollard

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = bollard
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
Popis
Pevný (obvykle kovový nebo betonový) sloupek či sloupky uprostřed silnice k zastavení některých druhů dopravy. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Barrier.svg
Skupina: Překážky
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Pevný (obvykle kovový nebo betonový) sloupek či sloupky uprostřed silnice k zastavení některých druhů dopravy.

Jak mapovat

Jednoduše přidejte značku barrier=bollard na nový uzel umístěný na místo, kde sloupek je.

Výchozí je implikace access=no, foot=yes a bicycle=yes. Pokud to neodpovídá, pak to označte explicitně. Vždy umisťujte uzel uzel sloupku před křižovatku, pokud tedy neovlivňuje provoz na křižovatce ze všech směrů.

Řady sloupků lze zakreslit jako cesty cesta, včetně uzavřených cest, protože značka implikuje area=no. Pokud jsou řady sloupků položeny napříč silnicí, ujistěte se, že sdílí uzly s tím, co blokují, protože navigace v současné době probíhá po hranách ploch silnice. U větších překážek, kde chcete mapovat plochu uzavřenou cestou (area=yes), byste měli použít jiný typ značky barrier=* (jako třeba block nebo debris).

Druh sloupku lze blíže popsat značkou bollard=* s odpovídající hodnotou.


Vykreslování

Příklad aktuálního vykreslování.

Značka Typ Lokalita OsmaRender/t@h Mapnik OSM2World
barrier=bollard uzel
cesta
51.75419°N 1.2577°W Barrier bollard osmarender.png (žádné) OSM2World barrier-bollard.png

Icon-bollard-16-24-32.png