Cs:Tag:aeroway=parking_position

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg aeroway = parking_position
2011-06-28 12-54-36 South Africa - Bonaero Park 9Q-COZ.jpg
Popis
Parkovací místo letadla Edit or translate this description.
Skupina: Letecká doprava
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Plocha / místo, obvykle na odbavovací ploše aeroway=apron, kde letadlo stojí pro vyložení/naložení cestujících nebo nákladu. Každé místo má své unikátní označení ref=* v rámci letiště.

Pokud je parkovací místo u brány aeroway=gate/skybridge, pak ref=* je obvykle stejné jako označení brány (gate). Ale někdy může být, obzvlášť na velkých letištích, jeho označení jiné.

Jak mapovat

Jako uzel

Umístěte uzel tam, kde zastavuje přední kolo letadla. Označte uzel.

Jako cestu

Zakreslete cestu od související pojezdové dráhy k pozici předního kola letadla. Směr cesty znamená směr, ve kterém by mělo parkovat letadlo. Což obvykle znamená, že poslední uzel cesty je tam, kde je zaparkováno přední kolo letadla. Označte cestu.

Značení

Značte jako aeroway=parking_position.

Další informace lze zadat těmito značkami:

Značka Popis
ref=* Referenční označení parkovacího místa
ele=* Nadmořská výška parkovacího místa
surface=* Tuto značku použijte, pokud se povrch parkovacího místa liší od odbavovací plochy, na které je. Typické příklady: paved, sand, grass, gravel, snow, unpaved.
maxweight=* Tuto značku použijte pro maximální váhu letadla, které může zaparkovat na tomto místě. Obzvlášť důležité pro přivazovací místa lehkých letadel, apod.

Poznámka

Tato stránka dokumentuje, jak se nyní značka používá. Možná se o ní nediskutovalo a nehlasovalo.

Viz také

  • aeroway=apron - odbavovací plocha je větší oblast, ve které jsou všechna parkovací místa.
  • aeroway=gate - brána je místo, kde cestující nastupují/vystupují z letadla. Může to být autobusová brána nebo brána pro pěší, která obsluhuje více než jedno parkovací místo.