Talk:Da:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Talk:Map Features (Google Translate Logo.png oversætte)

Denne side bruger de fælles templates til map features.

Brugsanvisning - Hvis du vil oversætte noget

Alle parametre er valgfi, indtastes de ikke er teksten som standard på engelsk.

Alle andre sprog oversættes ved hjælp af template argumenter, ikke i selve templaten.

Eksempel på oversættelse af nogle linier:

{{Map_Features:highway}} // templaten uden ændringer

{{Map_Features:highway   //Templaten
|name==== Veje ===  // Titlen, her indsat som overskrift 3
|description= teksten mellem overskriften(navnet) og selve tabellen
|motorway:desc= beskrivelsen af motorveje på dansk
|motorway:photo= erstatter det standard billede med et andet
}}

Vejdefinitioner

Er i andre enige i definitionen på vejene i forhold til de danske forhold???--Krymmel 15:42, 25 January 2008 (UTC)

Definitionerne synes for de mindre veje nært knyttet til vejens anvendelse (beboelse, service). Fysiske egenskaber ville nok være bedre. Poul G

Bus-sluse

Jeg har forsøgt at lave en bussluse med highway=service, access=no, psv=yes, route=bus - men det kommer kun frem i osmarender, ikke i mapnik (default). Forsøget kan ses her i Gug syd. Poul G

Den burde dukke op i Mapnik på onsdag. Jeg kan se at din sidste edit er lavet sidste onsdag, så ændringen lige akkurat ikke nåede den ugentlige mapnik opdatering. Iøvrigt er det også sådan jeg laver bussluser (jeg har dog brugt highway=unclassified, men det er lidt af en smagssag). Ikke helt klar over, hvad du vil med route=bus? "route" hører vel nærmere til i en relation for hele bus-linien. Polderrunner 19:38, 26 January 2009 (UTC)

Redigering

Hvordan får man nyt indhold ind på denne side? Jeg ville gerne lave henvisninger til den vejledning i mapning af cykelstier ind, både ved highway=cycleway og cycleway=*. Den er resultatet af en længere diskussion på den danske postliste i november/december 2009. Desuden indeholder siden et par stavefejl og en del OSM-tags er ikke wikificeret. --Claush66 21:52, 8 December 2009 (UTC)