Talk:Sk:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Talk:Map Features (Google Translate Logo.png preložiť)

Wau... Zdeno... pjekneee...

--Dido 12:12, 30 July 2007 (BST)

Keď budem veľký (a mať čas) tak to dokončím (aj s Mapnikom)... Zdeno 12:20, 31 July 2007 (BST)

návrh: cesty ktoré majú v strede vyznačené vodorovné dopravné značenie, ich šírka je dostatočna na to aby oproti sebe prešli dve autá, a neslúži na príjazd k objektom (highway=service) a ani nie je jednoznačne cestou cez obývanú oblasť (highway=residential) by mohla byť ako highway=uclassified,
no ešte by bolo vhodné tieto cesty nejako odstupňovať na niekoľko úrovní nejakým napr. type=1 až type=5, čo by vyjadrovalo akýsi relatívny vzťah hlavná-vedľajšia cesta pri križujúcich sa unclassified cestách, navigačný softvér by potom vedel upozorniť na základe tejto informácie na to, že "prichádzate do križovatky po vedľajšej ceste, nezabudnite dať prednosť v jazde"
--Dido 22:21, 31 July 2007 (BST)


SK:Map Features is locked to prevent editing ? --didoa 21:31, 3 August 2009 (UTC)