Talk:No:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Talk:Map Features (Google Translate Logo.png oversette)

Hvordan tagge bruer

Korleis i alle dagar taggar me namnet på stader, t.d. ei bru. Og at det er ei bru i det heile teke. Det sto ingenting um det her! :-) Velmont 21:36, 21 June 2009 (UTC)

Er ei bru et sted? Uansett, denne norske siden må sees som et tillegg til den engelske (les: internasjonale) Map Features. Der står det hvordan man skal tagge ei bru (bridge=yes). Når det gjelder navn på bruer, er det vel så vidt jeg vet (har ikke fulgt så godt med i det siste) ingen allment akseptert utvetydig måte å tagge dette på, de fleste setter vel bare name=... på brua. Problemet er at dette også kan referere til navnet på veien over brua... Håkon 13:08, 24 June 2009 (UTC)
En relasjon løser dette fint. Lag en relasjon med type=bridge og name=<navnet på selve brua>. Den lille veibiten som er ei bru legger du som medlem av relasjonen. Dette er også en fin måte å gruppere flere ways (kjøreveier og gangveier) som tilsammen utgjør en og samme bro. Da kan man enkelt skille mellom navnet på brua og navnet på vegen(e) oppå brua. Gjelder forsåvidt også tunnel. --Gorm 12:51, 11 July 2012 (BST)
Det enkleste måten å tagge en bro er highway=bridge. Det med relasjoner og slikt for broer ser ikke så veldig utbredt ut. Man kan markere alt mulig med place=locality eller en variant av place for å navngi STEDET som "bro" med et navn FredrikLindseth (talk) 14:52, 29 March 2018 (UTC)

Highway Rings in Oslo

I have retagged some previously wrongly tagged (mostly by myself, I think) roads in Oslo. E.g., Ring 3 is a trunk road (stamvei), Ring 2 and Ring 1 are primary (riksveier). Håkon 21:32, 7 March 2007 (UTC)

There is a loc_ref, that Ring x fits in to. eg: Note that some "Riksveier" is partly trunk, and bartly primary, like RV7 is a trunk from Østlandet to Gol, and primary from Gol to E16 in Bergen Kommune.
When it comes to incorrect tagging, I have now changed Mandalen-Setesdalen-Haukelig-Røldal-Odda. Thats a long strech. ;-)
Tagging for ring:
highway=trunk/primary
ref=Exx/RVX
loc_ref=RingX

--Mikemenk 14:44, 9 March 2007 (UTC)

Using loc_ref for Ring x is probably good (although all the street signs only show Ring x and never the riksvei number). But I don't like to use the abbrev "RV" in the ref tag. It looks much better on a map to only show a number as a label on these roads (see Google/Yahoo maps etc). The fact that it is a highway=primary already tells us that it is a riksvei. Håkon 13:24, 10 March 2007 (UTC)
Man kan ikke stole på highway=primary som "Riksvei". Det er ingen andre måter å skille riksvei og fylkesvei hvis det ikke står RvXXX og FvXXX i ref. Husk at vi tagger etter utseende i kartet; vi vil heller endre reglene for opptegningen. Det er ikke noe problem at det står to ekstra bokstaver i kartet intil reglene blir endret. Gorm 21:31, 9 May 2009 (UTC)
Ble man på noen måte enige om tagging av ringveier? er det noen rendrer som viser loc_ref ? Det er jo et poeng at kartet viser det samme som skiltet. TorbjørnT 06 March 2009

Gate blokkert av fortau

Jeg endret fra cycleway til footway for "gate blokkert av fortau", siden det er forskjellige regler som gjelder for syklister på (gang- og) sykkelvei og fortau. På gangvei og fortau er det samme regler (lov å sykle, men må ta ekstra hensyn til fotgjengere). Håkon 14:24, 31 May 2007 (BST)

Enn må bare huske bicycle=yes, slik at routing software ikke sender en sykkellist rundt kvartalet, muligens highway=footway , bicycle=yes, maxspeed=8 , hvor 8km/t er gangfart( ifølge en politi man som stoppet meg en 17. mai...) --Mikemenk 20:02, 22 August 2007 (BST)

Tagging av veier som har felles trasé

Heisann,

Jeg har et lite spørsmål angående veier som har felles trasé. Her i Kongsberg deler E134 og Riksvei 40 trasé et stykke. Hvordan tagges dette? Lager man en way med ref="E134,RV40" eller noe lignende, lager man to ways som bruker de samme segmentene, men med hver sin ref, eller gjør man det på en helt annen måte?

--Vegardw 16:56, 13 August 2007 (BST)

Etter at denne siden ble laget, er ; blitt godkjent som deling på verdier. som jeg har forstått ref, så er det den referangsen som blir brukt. Dvs det som er skiltet. Jeg har tidligere skrivet E16/E39, men jeg tror at korrekt er ref="E16;E39", eller ref="E134;RV40", jeg foreslår også at vi tar den viktigste veien først, og deretter laveste nummer. int_ref, til e-veier, er for bruk i de britiske øyene, hvor de er så imot europa standarder, at de ikke skilter E-veiene i det hele tatt. --Mikemenk 20:39, 22 August 2007 (BST)

ref=* på fylkesveier

Et lite spørsmål til. Når det gjelder fylkesveier, tagger man ref=FVXX, eller kun ref=XX, Det står kun at man skal bruke highway=secondary, ikke hva man skal ha i ref-taggen på County and municipality kept infrastructure roads (hierarchy sorted) --Vegardw 17:05, 13 August 2007 (BST)

Fylkesvei /riksvei forteller bare hvem som eier og vedlikeholder veien. Veinummer er unike, slik at det er ikke fylkes eller riksveger med samme nummer. Da dette med Fv eller Rv kan endres politisk, vil ikke nummeret endres. Legg merke til at vegskilt ikke bruker Rv eller Fv. OSM kartene skal benyttes til navigasjon, og da bør det være samsvar mellom skilt og kart. Derfor bør man benytte ref=xx, og ikke ta med Rv eller Fv. Europaveger er noe helt annet. Der brukes ref=Exx. --Solhagen 21:23, 18 September 2013

Småveier - Service vs unclassified vs residential

Når brukes Service, unclassified og residential? Denne diskusjonen startet på mailinglisten med tittel Vei på rekkehusfelt

Tråden startet med: "Jeg er litt i tvil om hvordan veier på rekkehusfelt skal tag'es. I utgangspunktet er jo dette veldig smale veier hvor bare kjøring i forbindelse med varetransport, eldre/invalide, etc er tillatt." (Sverre Didriksen)

Jeg tok meg friheten med å legge til unclassified selv om denne taggen ikke har vært nevnt så mye i denne tråden. Muligens denne også trenger en mer nøyaktig beskrivelse i wikien for norske forhold.

--Espen 10:20, 20 August 2007 (BST)
Jeg gjentar her mine hovedargumenter i tråden på mailinglista: Så vidt jeg har forstått, er det etablert praksis å bruke "highway=primary" for riksveier, "highway=secondary" på fylkesveier og "highway=unclassified" eller "residential" på kommunale veier. Private småveier bygget og vedlikeholdt av borettslag eller private eiere som leder fra kommunal vei og fram til dørene mener jeg bør vises som "mindre" veier enn kommunale veier i boligfelter, og jeg synes derfor "highway=service" kan passe for disse. Dette passer best inn i "hierarki"-systemet som er etablert. Spesielt gjelder dette for "veldig smale veier hvor bare kjøring i forbindelse med varetransport, eldre/invalide, etc er tillatt." Dersom veien er til forveksling lik en kommunal vei og det ikke er mulig å se at den er privat, kan man imidlertid gjerne bruke "highway=residential" for min del. --Håkon 10:48, 20 August 2007 (BST)
Jeg synes Håkon sine argumenter virker fornuftige og støtter hans syn. Gustavf 20:40, 4 May 2008 (UTC)
Kremt.. Riktig svar, i dette tilfellet, er vel "highway=living_street". Rendrer bra også :) Antwelm 06:18, 21 July 2009 (UTC)
Zeichen 325.svg
Vet ikke hvor mye vits det er i å ta opp en to år gammel diskusjon igjen, men Tag:highway=living_street er ihvertfall ikke riktig med mindre veien er merket med skiltet 'Gatetun'.--Håkon 19:00, 8 August 2009 (UTC)

Local access only (Kjøring til eiendomene tillatt)

Would it not be easier to tag these with access=private bicycle=yes foot=yes? Gustavf 08:55, 17 May 2008 (UTC)

Or rather motor_vehicle=no or motor_vehicle=destination

Motorvei

Bør ikke alle motorveier tagges som det, uavhengig om det er stamvei eller riksvei? Btd 06:51, 10 June 2008 (UTC)

Høres fornuftig ut. En motorvei er en motorvei uansett om den er stamvei eller ikke. ZorroIII 22:04, 30 June 2008 (UTC)
Enig. Vi får dog et problem: Hvordan slår vi da fast den den offisielle klassifiseringen? F.eks for å få til korrekt rendring av veinummer-skilt?

Motortrafikkveier

Før hadde vi to motorveiklasser i Norge, motorveg klasse A og motorveg klasse B. Dette ble endret i siste skiltforskrift fordi det førte til at blant annet masse kart hadde veier merket som motorvei mens veien egentlig var en god landevei. Ved endringen fikk man nå "Motorveg" (det som tidligere var klasse A og "Motortrafikkveg" (det som tidligere var klasse B). Motortrafikkveger vil etterhvert få vanlige, gule skilt. Jeg ser at bla riksvei 4 er merket med motorveg på noen strekninger. Dette er ikke motorvegstrekinger, det er motortrafikkveger. Dermed blir det feil at de tagges om motorveg i OSM. ZorroIII 11:34, 22 July 2008 (UTC)

Veier skal så langt det er mulig tagges etter offisiell klassifisering. I de fleste tilfeller med "motortrafikkveg" er det vel snakk om europaveier eller riksveier. Da blir det highway=trunk. Gorm 09:06, 25 August 2009 (UTC)
Vi kan også vurdere å ta i bruk motorroad=yes på motortrafikkveg. Disse rendrer som highway + blå kanter. --Gorm 15:00, 23 November 2011 (UTC)

Turistforeningens hytter

Jeg har tatt en opprydning av merking av turistforeningens hytter, i følge tourism tagen er alpine_hut mer korrekt enn guest_house (er mer landlig) og cabin (som ikke er en offisiel tag). Men på et vis må en marker hvordan de er betjent, nå har jeg lagt inn at det skal markeres som et notat, noen som har et bedre forslag (Key:service som er brukt før er for veier og derfor upassende)? user:Tibnor

Det var en lengre diskusjon av dette på kart(at)nuug-mailinglista for en tid tilbake. Legg inn en request vedrørende cabin i Trac. Fint også om du vil oppdatere No:Map Features. vibrog 08:27, 3 April 2009 (UTC)
Ojj, skulle jeg ha hørt rundt først, før jeg endret, så jeg har endret det tilbake nå (ser at det er en lang og relativ ny trå på nuug, så nå har jeg meldt meg på den listen). Er litt ny her så jeg vet ikke hva det vil si å legge inn en request i Trac, vil det si å legge inn en Ticket på trac.openstreetmap.org? Hvis du føler for det så kan du gjerne legge den til for meg og gi meg en link sånn at jeg kan se hvordan det skal gjøres. --Tibnor 11:58, 3 April 2009 (UTC)
Stemmer. Jeg kan sjekke litt rundt cabin og legge til en request på det etterpå. vibrog 13:09, 3 April 2009 (UTC)

Forslag til endring av merking: Jeg synes tourism=wilderness_hut passer bedre for selv- og ubetjente turisthytter enn tourism=cabin. Mest pga rødfargen for "cabin" (eller egentlig at wilderness_hut er en approved feature, med noe dokumentasjon). Tilsvarende for koie/nødbu, disse ville jeg ha tagget med amenity=shelter og shelter_type=basic_hut eller shelter_type=weather_shelter. Gapahuken ville jeg ha kvalifisert med shelter_type=lean_to eller shelter_type=picnic_shelter, evt shelter_type=rock_shelter for hidlere. Tyrfing 16:39, 27 January 2013 (UTC)

Sporsluse

Hvordan skal vi tagge sporsluser? Har sett fint lite lovverk eller referanser til for dette (lovdata.no, vegvesen.no), men det er vel inneforstått at det kun er utrykningskjøretøy som har lov å passere forutenom ikke-motorisert ferdsel. Til nå har jeg brukt barrier=block, foot=yes, bicycle=yes på disse. Noen bedre forslag? Gorm 23:42, 16 April 2009 (UTC)

Og med sporsluse mener jeg selvfølgelig slike betongklosser som ligger på bakken mellom andre sperringer slik at bare kjøretøy med ekstra høy bakkeklaring og sporbredde kan passere uten å få bunnpannen knust eller sette seg fast oppå. "Buss-sluser" er noe annet (bus_trap). Skiltes gjerne med underskilt til "Blindvei", enten piktogram (xxXXxx) eller tekst "Sporsluse". Gorm 23:55, 16 April 2009 (UTC)
Da har jeg funnet den riktige benevnelsen: barrier=sump_buster. Jeg kommer til å erstatte alle mine barrier=block med dette. --Gorm 12:54, 11 July 2012 (BST)

Turstier i marka

I Trondheim har det etablert seg en praksis med å bruke highway=footway på turstier. Rundt Oslo brukes i hovedsak highway=track. For min del føles track mest riktig, da fooway brukes om gangstier. Synspunkter? --Rumander 10:50, 29 April 2009 (UTC)

Nå er ikke jeg helt oppdatert på hvordan taggene brukes i Oslomarka, men track tror jeg brukes på veier som kan brukes av biler (altså fysisk mulig å kjøre bil der, men typisk kun tillatt for folk med spesiell tillatelse fra grunneier/kommunen). footway/cycleway brukes på veier/stier som er for smale/uframkommelige for biler. Håkon 19:29, 4 May 2009 (UTC)
Jeg oppfatter footway/cycleway som mest egnet i urbane sammenhenger. For gang- og sykkelveier bruker jeg cycleway,foot=yes. jeg mener track,tracktype=grade2,surface=gravel,bicycle=yes passer best for turstier/trillestier tilrettelagt for trilling av barnevogn og tursykling for folk flest i søndagstempo, men også type grusritt-/terrengsykkeltrening. Vanlige stier i skog og mark, som ikke er gruset eller lignende skal være highway=path. — vibrog 10:44, 5 May 2009 (UTC)

Hvordan merke riktig adr. på hus blant annet

Da det er litt mangelfull info om hvordan en skal merke f.eks et hus, så får jeg plage noen flere med problemet.

Bruker nå

"building yes"

"addr:citty" Navn som postnr viser til

"addr:country" "NO" for Norge. Dette behøver en vel ikke å ta med ?

"addr:housenumber" Husnr

"addr:postcode" Postnr

"addr:streetname" Navn på vei/gate huset ligger i


Men så er det jo det jeg lurer mest på. Norge slo jo i sammen mange byer/steder til et postnr. Da kan det jo være et navn brukt som post adr og et annet som det egentlige navnet på stedet. Hvordan løser en det problemet i OSM.

Tenkte litt på å kunne bruke addr:citty, men ser ja et de andre bruker det samme som post nr viser til der. Sånn sett så er det jo ikke egentlig laget noen mal for mange sånne problemer i OSM. Det blir jo masse ekstra arbeidet om en må rette opp i alt for mye etter på. Jeg er jo fersk i dette og er nok ikke den eneste som synes det kan være litt vanskelig å komme i gang. Om det da ikke er noen sider dette står greit forklart på. Jeg har så langt ikke funnet den riktige. Har mere jeg lurer på. Så om jeg får noen kloke svar her kommer det mere :)

Kurt

Jeg synes det virker naturlig at addr:city=poststedet siden det er adressen vi snakker om. Forøvrig burde en bot enkelt i kunne finne postnummer (i allefall i byer) og deretter fylle inn poststedet dersom postnummeret er funnet eller tagget fra før. Gorm 15:05, 10 August 2009 (UTC)

Bruk av ref=

Skal det ikke være opphold mellom bokstav og vei nr ?

E6 skal skrives E 6

RV7 skal skrives RV 7

Mener å ha lest et sted at det er en standard for det. Og på de orginale engelske sidene her så er det jo opphold mellom dem ref=reference name The reference number of the road, for example R 372 or C 452

Dette må vel følge retningslinjer per land. Hvis man kan vise til en norsk standard som sier det ene eller andre, er det dette som bør gjelde. See forøvrig mine synspunkter om dette Gorm 12:30, 24 September 2009 (UTC)

Solhagen: Bruk det samme som står på vegskiltene. Kartet skal brukes til navigasjon. ref=7. For riksveg 7.

How to tag barriers

How to tag these barriers: http://www.foseid.no/gustav/gallery/main.php?g2_itemId=1330 THIS LINK IS DEAD. 404 Please discuss:

26 Gangveg Skøyen barrier=cycle_barrier
27 ISPS barrier=gate
28 Port Porten: Bommen: barrier=lift_gate
29 Gjerde barrier=fence
30 Skilt
31 Pullert barrier=bollard plassert som en rekke noder på tvers av en "plass", enkelt node hvis det sperrer en "vei"
37 Gang- og sykkelveg Se nr 26
38 Gang- og sykkelveg
39 Tursti Se nr 26

Prinsippdiskusjon eier vs beskaffenhet eller highway vs ref

Inkludere eier i ref

På denne måten kan eier fastslås svært enkelt. ref blir da sammenfallende med nvdb sine referanser. Ved behov kan bokstavene kuttes, f.eks på rendring av skilt på kart etc. Det må uansett lages regler for slikt for hvert land hvis man skal lage nasjonale skilt-rendinger. Dette kan også gjøre det klarere å vise hilken vei en fergestrekning tilhører ved å bruke samme ref-tag.

Man bør da bruke samme format som NVDB: EV 6, RV 13, FV 125, KV 12345.

Ikke bruke highway

Ikke realistisk (kanskje mulig på lang sikt) hvis vi skal ha et fungerende kart.

Lage egne tags

F.eks class=motorway,motortrafikkvei,forkjoersvei owner=state,county,municipality,private. Tanken og prinsippet er riktig (ikke blande bruk av tagger), men kanskje vanskelig å innføre. Man måtte i praksis allikevel brukt highway-taggen (highway=motorway, owner=state, class=motorway ref=E39)

Stier, gang- og sykkelveier

Har sett litt på dette, og føler at skillene er noe uklare. Både hvordan det ser ut til å være praktisert, og hva som står i forklaringen her.

Det er noen instrukser lagt under «Strekning/way», og noe under «Turkart». Hva gjelder hvor? Det vil vel si, hvor går grensen mellom urbant og ruralt? Spesielt «Turvei» som er angitt med highway=track (grade2, gravel) virker litt forvirrende.

Videre virker skillet mellom cycleway og footway, og mellom footway og path å være litt flytende. Jeg har prøvd meg på en tolkning, og foreslår at vi gjør dette litt tydeligere i teksten dersom man er enige.

  • Cycleway: Sykkelvei, eller gang og sykkelvei, der dette er eksplisitt skiltet.
  • Footway: Skiltet eller tilrettelagte gangveier.
  • Path: Stier og tråkk som ikke er plan- eller tilrettelagt. Det vil bl.a. si snarveier over gress, parker o.l.

Det er, så vidt jeg kan se, bare «Tråkk (urbant)» og «Turvei» som har forklaringer som bryter med dette, i bynære strøk.

Wintermute 12:22, 23 July 2010 (UTC)

Fjords/Fjorder

Tag:natural=bay on a single node in "the middle" of the fjord doesn't seem like a satisfactory solution to me. Making an area is lot of work in most cases? I think using a way along the middle of the fjord seems like a good compromise, but natural=bay doesn't like to be applied on open ways.

Another issue is whether bay is a good description of a Norwegian fjord too?

--Olejorgenb 21:01, 8 July 2011 (BST)

I use a way along the middle of the natural=fjord. It is picked up by nominatim and the name renders on the standard map, so it works quite well. The same goes for natural=strait between islands etc. If the feature is wider than usual, I use an closed way. --Gorm 16:44, 26 November 2012 (UTC)
For tagging of fjords one should use Tag:natural=bay in combination with Tag:bay=fjord. This can be tagged as a node, a way or a multipolygon. i.e Sognefjorden FredrikLindseth (talk) 14:52, 29 March 2018 (UTC)

Hyttegrend, vei

Passer place=hamlet til en hyttegrend I utmarka? Og veien dit er highway=track? Delvis er overgangen fra seter til hyttegrend uklart (eller flytende). --GerdHH (talk) 15:01, 18 March 2014 (UTC)

Brøytet vs. vinterstengt vei

I utmarka er bare få veier til hyttegrend e.l. brøytet om vinteren. Det hjelper visst å vite hvor man kan gå eller kjøre om vinteren. Og det vil være lurt å vise bare brøytete veier på et vinterkart.

Som regel vil jeg antar at alle veier ned til highway=unclassified er brøytet (mens highway=track er ikke brøytet), hvis ikke "vinterstengt" er merket eksplisit. Men hvordan? Vanligvis finns det ingen explisit sperredato, men det er naturen som bestemmer. Og det anbefalte date_on=* syns ikke å være mere enn en "idé", så det vil sikkert ble ignorert av rendere? --GerdHH (talk) 15:32, 18 March 2014 (UTC)

Se: Conditional restrictions eller snowplowing=* --GerdHH (talk) 09:13, 29 March 2018 (UTC)

Hvordan tagge administrative bydeler uten kjente grenser?

På siden står det at place=suburb ikke skal brukes til administrative inndeling i bydeler, at det skal brukes grenser med boundary=administrative, admin_level=9. Men hva gjøres når presise grensene ikke er kjent? --Pbb (talk) 22:49, 10 February 2017 (UTC)