Template:Da:Map Features:natural

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Natur (natural)

Anvendes til at beskrive fysiske landskabsfeatures inklusivt de, som er ændret af menneskelig aktivitet. Se Natural for en introduktion.

Nøgle(key) Værdi Element Kommentar Rendering Foto

Vegetation or surface related

natural wood node area Naturlig skov, urskov, skov, der ikke plejes af mennesker. For plejet skov, se landuse=forest.
Rendering-area-natural-wood.png
Biogradska suma.jpg
natural tree_row way A line of trees.
Rendering-natural tree row-mapnik.png
Row of Poplar Trees - geograph.org.uk - 242206.jpg
natural tree node Træ, især markant eller fritstående træ.
Tree-16.svg
Tree.jpg
natural scrub node area Krat, område bevokset med buske eller lave træer.
Rendering-area-natural-scrub.png
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
natural heath node area Hede, område bevokset med lyng eller andre lave buske.
Rendering-area-natural-heath-yellow.png
Lüneburger Heide 080.jpg
natural moor node area Don't use, see wikipage. Upland areas, characterised by low-growing vegetation on acidic soils. currently not rendered by openstreetmap-carto
Moorland - geograph.org.uk - 384704.jpg
natural grassland area Græsland, naturligt græsdækket område.
Natural-Grassland.png
Surface grass.jpg
natural fell node area Habitat above the tree line covered with grass, dwarf shrubs and mosses. No, see #545.
Fjell.jpg
natural bare_rock area An area with sparse or no vegetation, so that the bedrock becomes visible.
Bare rock.png
Coastal rock formation.jpg
natural scree node area Urer, område med løs klippe, ofte nedenfor stejle bjergsider.
Scree render.png
Scree.jpg
natural shingle node area An accumulation of rounded rock fragments on a beach or riverbed
Scree render.png
Vorderrhein Mundaun.JPG
natural sand node area Sand, sanddækket område uden eller kun med ubetydelig bevoksning. Se også natural=beach.
Rendering-area-sand.png
Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg
natural mud node area Mudder.
Rendering-natural-mud-mapnik.png
Death 12 bg 082303.jpg

Water related

natural water area eller anden vandflade. For brede vandløb se waterway=riverbank.
Rendering-area-natural-water.png
Natural water.jpg
natural wetland area Vådområde, typen kan angives med wetland=*.
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Vatmark.jpg
natural glacier node area Gletcher, Bræ, Indlandsis, permanent isdækket land.
Glacier-area.png
Glacier.jpg
natural bay node area Bugt.
Rendering-natural-bay.png
Lowlandman's Bay, Jura - geograph.org.uk - 25388.jpg
natural cape node A piece of elevated land sticking out into the sea or large lake. Includes capes, heads, headlands and (water) promontories.
Provincetown Spit Cape Cod.jpg
natural strait node area A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides.
Rendering-natural strait.png
ISS054-E-53958 (Strait of Dover).jpg
natural beach node area Strand, sand-, grus- eller stendækket område ved kysten.
Rendering-area-natural-beach.png
Beach.jpg
natural coastline way Kystlinie. Skal tegnes med uret omkring vand og mod uret omkring land, dvs land til venstre og vand til højre. Som eneste undtagelse behøver kystlinier ikke at danne en lukket polygon, de skal bare at være forbundet med hinanden, enden af en linie til starten af den næste, således at linierne tilsammen danner en lukket polygon.
Rendering-area-natural-coastline.png
Coastline.jpg
natural reef area A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water
Vanatinai, Louisiade Archipelago.jpg
natural spring node Kilde, et sted hvor grundvandet naturligt kommer til overfladen
Spring-14.svg
La Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse.JPG
natural hot_spring node A spring of geothermally heated groundwater
Grand prismatic spring.jpg
natural geyser node A spring characterized by intermittent discharge of water ejected turbulently and accompanied by steam.
Strokkur, Iceland.jpg

Landform related

natural peak node Bjergtop, bakketop.
Peak-8.svg
Peak.jpg
natural dune node way area A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach currently not rendered by openstreetmap-carto
Ayres dunes, Isle of Man.jpg
natural hill node A hill. currently not rendered by openstreetmap-carto
Good binsey.jpg
natural volcano node Vulkan, enten slumrende, udslugt eller aktiv.
Volcano-8.svg
DenglerSW-Stromboli-20040928-1230x800.jpg
natural valley node way A natural depression flanked by ridges or ranges of mountains or hills currently not rendered by openstreetmap-carto
LinvilleGorge.jpg
natural ridge way A mountain or hill linear landform with a continuous elevated crest
Natural-ridge-125.png
North Ridge of Mount Rohr.jpg
natural arete way An arête, a thin, almost knife-like, ridge of rock which is typically formed when two glaciers erode parallel U-shaped valleys.
Natural-arete-125.png
Arête nord du Rateau.jpg
natural cliff node way area Klippevæg, klint, hvis klinten tegnes som en linie, skal toppen af klinten være til venstre og bunden til højre set i liniens retning.
Natural cliff-125.png
Cliff.jpg
natural saddle node The lowest point along a ridge or between two mountain tops
Saddle-8.svg
Saddle img.png
natural isthmus node area A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses.
Isthme de Langlade.jpg
natural peninsula node area A piece of land projecting into water from a larger land mass, nearly surrounded by water
Shimabara Peninsula Japan SRTM.jpg
natural rock node area A notable rock or group of rocks attached to the underlying bedrock. currently not rendered by openstreetmap-carto
Gainfarn froschstein.jpg
natural stone node Fritstående sten, f.eks. kampesten efterladt efter istiden. currently not rendered by openstreetmap-carto
Big rock at saynatsalo.jpg
natural sinkhole node area A natural depression or hole in the surface topography. currently not rendered by openstreetmap-carto
Rax doline.jpg
natural cave_entrance node area Huleindgang. Node:
Cave.14.svg
Jászó58.JPG
natural brugerdefineret node area Se Taginfo[1] siden for andre ofte anvendte værdier

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Den danske oversættelse kan redigeres her.