Template:Pl:Map Features:natural

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Środowisko naturalne (Natural)

Tagi stosowane do oznaczenia naturalnych obiektów środowiska naturalnego.

Klucz Wartość Element Opis Tag Usage[1] Rendering Zdjęcie

Roślinność lub pokrewne

natural fell węzeł obszar Hala górska, kamienista łąka pokryta trawą. Często z wypasem zwierząt. No, see #545.
Fjell.jpg
natural grassland obszar Gdzie dominuje roślinność trawiasta (Poaceae) i inne zielne (nie zdrewniałe) rośliny, z wyjątkiem ozdobnych traw (zob. landuse=grass) i pastwiska (zob. landuse=meadow)
Natural-Grassland.png
Surface grass.jpg
natural heath węzeł obszar Wrzosowisko. Nisko położony dziki teren z krzewinkami, nie występują drzewa.
Rendering-area-natural-heath-yellow.png
Lüneburger Heide 080.jpg
natural moor węzeł obszar Don't use, see wikipage. Upland areas, characterised by low-growing vegetation on acidic soils. currently not rendered by OSM Carto
Moorland - geograph.org.uk - 384704.jpg
natural scrub węzeł obszar Busz, scrub. Dziki teren z krzakami i niskimi drzewami.
Rendering-area-natural-scrub.png
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
natural shrubbery obszar An area of shrubbery that is actively maintained or pruned by humans. A slightly wilder look is also possible currently not rendered by OSM Carto
Holiday Inn Express, Taunton. Car park shrubbery. - geograph.org.uk - 1829844.jpg
natural tree węzeł Pojedyncze drzewo.
Tree-16.svg
Tree.jpg
natural tree_row linia Linia drzew.
Rendering-natural tree row-mapnik.png
Row of Poplar Trees - geograph.org.uk - 242206.jpg
natural tree_stump węzeł A tree stump, the remains of a cut down or broken tree.
Tree stump1 30u06.JPG
natural tundra węzeł obszar Habitat above tree line in alpine and subpolar regions, principally covered with uncultivated grass, low growing shrubs and mosses and sometimes grazed.
Croix de Fer- View to South-West.JPG
natural wood węzeł obszar Naturalny obszar leśny - niewykorzystywany gospodarczo i niepielęgnowany (w Polsce zagajniki, lasy z samosiewu, rezerwaty leśne). Sprawdź również landuse=forest i landuse=wood.
Rendering-area-natural-wood.png
Biogradska suma.jpg

Związane z wodą

natural bay węzeł obszar Zatoka. (W innych językach)
Rendering-natural-bay.png
Lowlandman's Bay, Jura - geograph.org.uk - 25388.jpg
natural beach węzeł obszar Plaża piaszczysta, kamienista, lub żwirowa.
Rendering-area-natural-beach.png
View from Highway 1, California 25.jpg
natural blowhole węzeł obszar An opening to a sea cave which has grown landwards resulting in blasts of water from the opening due to the wave action
Blowhole1.svg
natural cape węzeł A piece of elevated land sticking out into the sea or large lake. Includes capes, heads, headlands and (water) promontories.
Provincetown Spit Cape Cod.jpg
natural coastline linia Linia brzegowa, oznaczana w kierunku wskazówek zegara wokół wody i przeciwnie wokół lądu.
Rendering-area-natural-coastline.png
Coastline.jpg
natural crevasse linia obszar A large crack in a glacier
Crevasses.jpg
natural geyser węzeł A spring characterized by intermittent discharge of water ejected turbulently and accompanied by steam.
Strokkur, Iceland.jpg
natural glacier węzeł obszar Lodowiec
Glacier-area.png
Grosser Aletschgletscher 3196.JPG
natural hot_spring węzeł A spring of geothermally heated groundwater
Grand prismatic spring.jpg
natural isthmus węzeł obszar A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses.
Isthme de Langlade.jpg
natural mud węzeł obszar Muł (W innych językach)
Rendering-natural-mud-mapnik.png
Death 12 bg 082303.jpg
natural peninsula węzeł obszar A piece of land projecting into water from a larger land mass, nearly surrounded by water
Shimabara Peninsula Japan SRTM.jpg
natural reef obszar A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water
Vanatinai, Louisiade Archipelago.jpg
natural shingle węzeł obszar An accumulation of rounded rock fragments on a beach or riverbed
Scree render.png
Vorderrhein Mundaun.JPG
natural shoal węzeł obszar An area of the sea floor near the sea surface (literally, becomes shallow) and exposed at low tide. See natural=sand as well.
Rendering-area-natural-beach.png
SandbarLongIsland1.jpg
natural spring węzeł Źródło
Spring-14.svg
La Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse.JPG
natural strait węzeł obszar A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides.
Rendering-natural strait.png
ISS054-E-53958 (Strait of Dover).jpg
natural water obszar Naturalny zbiornik wodny - jezioro, staw itp. Dla większych zbiorników natural=coastline
Base layer water.png
Natural water.jpg
natural wetland obszar Obszar podmokły - mokradła, bagna, trzęsawiska.
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Vatmark.jpg

Kształt terenu

natural arch węzeł linia obszar A rock arch naturally formed by erosion, with an opening underneath. currently not rendered by OSM Carto
Delicate Arch LaSalle.jpg
natural arete linia Grań
Natural-arete-125.png
Arête nord du Râteau.jpg
natural bare_rock obszar An area with sparse/no soil or vegetation, so that the bedrock becomes visible.
Bare rock.png
Coastal rock formation.jpg
natural natural=blockfield obszar A surface covered with boulders or block-sized rocks, usually the result of volcanic activity or associated with alpine and subpolar climates and ice ages.
Blockstrom Felsenmeer Odenwald 2006.jpg
natural cave_entrance węzeł obszar Wejście do jaskini
Cave.14.svg
Jászó58.JPG
natural cliff węzeł linia obszar Klif. Znacznie pionowa lub prawie pionowa, ściana skalna (należy zaznaczyć część dolną po prawej stronie linii wektora.)
Natural cliff-125.png
Cliff.jpg
natural dune węzeł linia obszar A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach currently not rendered by OSM Carto
Ayres dunes, Isle of Man.jpg
natural earth_bank linia Large erosion gully or steep earth bank
A gully (Budanova Gora) 1.jpg
natural fumarole węzeł A fumarole is an opening in a planet's crust, which emits steam and gases
Námafjall in summer 2009 (2).jpg
natural gully linia Small scale cut in relief created by water erosion
Gully in the Kharkov region.jpg
natural hill węzeł A hill. currently not rendered by OSM Carto
Good binsey.jpg
natural peak węzeł Szczyt góry
Peak-8.svg
Peak.jpg
natural ridge linia Grzbiet górski
Natural-ridge-125.png
North Ridge of Mount Rohr.jpg
natural rock węzeł obszar Ten znacznik sugerowano do mapowania obszarów małych wysepek i skał, które mogą być wykorzystywane do nawigacji lub mogą być potencjalnym zagrożeniem dla nawigacji. currently not rendered by OSM Carto
Gainfarn froschstein.jpg
natural saddle węzeł Przełęcz między wzgórzami.
Saddle-8.svg
Saddle img.png
natural sand węzeł obszar Tereny piaszczyste, porośnięte luźną roślinnością lub jej pozbawione.
Rendering-area-sand.png
Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg
natural scree węzeł obszar Piarg. Rumowisko skalne.
Scree render.png
Scree.jpg
natural sinkhole węzeł obszar Naturalny otwór w powierzchni ziemi lub depresja. currently not rendered by OSM Carto
Rax doline.jpg
natural stone węzeł Skałka lub głaz. currently not rendered by OSM Carto
Big rock at saynatsalo.jpg
natural valley węzeł linia A natural depression flanked by ridges or ranges of mountains or hills currently not rendered by OSM Carto
LinvilleGorge.jpg
natural volcano węzeł Wulkan.
Volcano-8.svg
DenglerSW-Stromboli-20040928-1230x800.jpg
natural user defined węzeł obszar All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also

  1. Does not include uses in semi-colon value separated lists