Pl:Tag:natural=valley

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = valley
(środowisko naturalne = dolina)
LinvilleGorge.jpg
Opis
Dolina. Edit or translate this description.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=valley - stosowany do oznaczania przebiegu doliny.

Opis obiektu

 Dolina jest wydłużoną naturalną depresją otoczoną wzgórzami lub grzbietami gór, a przynajmniej częściowo utworzona w wyniku przepływu rzeki.

Mapowanie

  • Rysujemy linię wzdłuż dolnej części doliny i tagujemy ją natural=valley. Na pewno chcemy dodać także nazwę name=*.

Zauważmy, że linia doliny i rzeki nie jest koniecznie jednakowa. Rzeki często meandrują. Może istnieć wiele dopływów rzeki, albo w ogóle ich nie ma.
Dlatego lepiej zignorować rzeki w U-kształtnej dolinie, zamiast tego przejść do środkowej linii dna doliny.

  • Chociaż liniowe odwzorowanie dolin jest bardziej korzystne, niektóre doliny są odwzorowane jako węzły. Możliwe że przyczyną tego był import i brak zdjęć lotniczych.

Rendering

Głównym celem tagu natural=valley dla doliny jest przekazanie renderującym name=* doliny, i gdzie przyłożyć tę nazwę. Renderers mogą używać cieniowania wzgórz i/lub linii konturowych wygenerowanych z modeli terenu, aby doliny wyglądały bardziej przestrzennie.

Zarówno mapowanie i renderowania są podobne do tagu natural=ridge, który jest po prostu uzupełniającym ukształtowaniem terenu.

Zobacz też