Pl:Tag:natural=valley

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = valley
(środowisko naturalne = dolina)
LinvilleGorge.jpg
Opis
Dolina. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

natural=valley - stosowany do oznaczania przebiegu doliny.

Opis obiektu

 Dolina jest wydłużoną naturalną depresją otoczoną wzgórzami lub grzbietami gór, a przynajmniej częściowo utworzona w wyniku przepływu rzeki.

Mapowanie

  • Rysujemy linię wzdłuż dolnej części doliny i tagujemy ją natural=valley. Na pewno chcemy dodać także nazwę name=*.

Zauważmy, że linia doliny i rzeki nie jest koniecznie jednakowa. Rzeki często meandrują. Może istnieć wiele dopływów rzeki, albo w ogóle ich nie ma.
Dlatego lepiej zignorować rzeki w U-kształtnej dolinie, zamiast tego przejść do środkowej linii dna doliny.

  • Chociaż liniowe odwzorowanie dolin jest bardziej korzystne, niektóre doliny są odwzorowane jako węzły. Możliwe że przyczyną tego był import i brak zdjęć lotniczych.

Rendering

Głównym celem tagu natural=valley dla doliny jest przekazanie renderującym name=* doliny, i gdzie przyłożyć tę nazwę. Renderers mogą używać cieniowania wzgórz i/lub linii konturowych wygenerowanych z modeli terenu, aby doliny wyglądały bardziej przestrzennie.

Zarówno mapowanie i renderowania są podobne do tagu natural=ridge, który jest po prostu uzupełniającym ukształtowaniem terenu.

Zobacz też