Pl:Tag:natural=earth_bank

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = earth_bank
(środowisko naturalne = uskok_skalny)
A gully (Budanova Gora) 1.jpg
Opis
Żleb - głęboka dolina, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz płaskim dnem. Edit or translate this description.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

Wikidane

natural=earth_bank - stosowany do oznaczenia położenia żlebu.

Opis obiektu

Żleb głęboka dolina, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz płaskim dnem.

Uwaga
Dla małych wąwozów erozyjnych (1-2.5 m szerokości i mniej), które są wyznaczone przez pojedynczą linię, używamy tagu natural=gully.
Dla sztucznych nasypów używamy tagu man_made=embankment.
Dla rowów wodnych, transzei używamy barrier=ditch lub odpowiedniego tagu.
Dla naturalnego skalistego stromego zbocza lub ściany używamy tagu natural=cliff.


Typy uskoków skalnych

Opcjonalnie można zastosować jedną z poniższych metod:

natural=earth_bank + earth_bank=gully - wąwóz erozyjny.
natural=earth_bank + earth_bank=scarp - kawałek uskoku skalnego.
natural=earth_bank + earth_bank=сut_bank - stromy brzeg, klif rzeczny.
natural=earth_bank + earth_bank=grassy_steep_slope - strome zbocze trawiaste.

Mapowanie

Kierunek linii powinien być taki aby górna część obiektu powinna znajdowała się po lewej stronie w kierunku drogi a dolna po prawej stronie. Liniab przedstawia górną część obiektu. (Zasada jest taka sama, jak w przypadku natural=cliff i barrier=retaining_wall).

Przydatne kombinacje

depth=* - w przypadku stosunkowo stałej głębokości może być podana w metrach.
surface=* - powierzchnia nachylenia.

Renderowanie

Tag nie są obecnie renderowany w OSM Carto.

Poniższy obraz przedstawia przykład renderingu w Maperitive: Earth bank Maperitive sample.png

Zobacz też