Pl:Tag:barrier=ditch

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = ditch
(bariera = rów)
Base XXXIV communication trench.JPG
Opis
Wykop ziemny taki jak rów, transzeja, okop czy wąwóz. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Barrier fence mapnik.png
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

barrier=ditch – służy od oznaczania wykopów ziemnych, takich jak: rów, transzeja, okop czy wąwóz, zbudowanych w celu uniemożliwienia przejścia lub przejazdu na drugą stronę.

Opis obiektu

Jest to konstrukcja wykonana przez człowieka, której głównym zastosowaniem jest lub było uniemożliwienie dostępu na drugą stronę. Mogą zawierać mało wody lub nawet być suche przez większość roku.

Do oznaczania rowów, których celem jest przeprowadzenie wody, użyj waterway=ditch lub waterway=drain.

Należy pamiętać, że każdy tag barrier=* można interpretować jako miejsce nie do przebycia dla pieszych. Można zaznaczyć lukę w rowie, w miejscu gdzie można przejść na piechotę (lub oznaczyć to miejsce bridge=*).

Użycie

Ponieważ rów jest obiektem liniowym, więc oznaczamy go linią z tagiem:

opcjonalnie:

  • width=* – szerokość rowu w metrach (chyba że inna jednostka jest określona).
  • waterway=stream lub waterway=drain – gdy rowem płynie strumień, oznaczamy to wyraźnie z jednym z tych znaczników
  • ditch=ha_ha – tylko dla specjalnego rodzaju wykopu jako pełniącego funkcję ozdobnego ogrodu zwanego „aha”

Zdjęcia

Zobacz też