Pl:Key:depth

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg depth
(głębokość)
Maxspeed.svg
Opis
Określa głębokość obiektu. Edit or translate this description.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

Wikidane

depth=* - służy do oznaczenia głębokości obiektu.

Opis funkcji

Głębokość jest właściwością nawiązującą do tego, jak głęboki jest obszar mierzony w metrach.
Dla niewielkich głębokości, takich jak niektóre dla ford=*, dziesiętne wartości będą potrzebne - np 0.05 dla 5 cm. W większości przypadków, głębokość obiektu w morzu jest opisywana jako LAT (Lowest Astronomical Tide).
Dla rzek, kanałów i jezior śródlądowych może być inna. Rzeki i kanały z miernikami poziomu wody będą miały określoną, zdefiniowaną, wartość zero, do której głębokość powinna być odnoszona.