Pl:Key:depth

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg depth
Great Bear Lake (depth information).png
Opis
Określa głębokość obiektu w metrach. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości


depth=* - służy do oznaczenia głębokości obiektu.

Opis funkcji

Głębokość jest właściwością nawiązującą do tego, jak głęboki jest obszar mierzony w metrach.
W przypadku płytkich zbiorników wodnych takich jak ford=*, preferowane będą wartości dziesiętne np. 0,05 dla 5 cm. W większości przypadków głębokość obiektu w morzu jest opisywana jako LAT (Lowest Astronomical Tide).
Dla rzek, kanałów i jezior śródlądowych może być inna. Rzeki i kanały z miernikami poziomu wody będą miały określoną, zdefiniowaną, wartość zero, do której głębokość powinna być odnoszona.

Obiekty wodne

W przypadku kiedy depth=* jest stosowany z Seamarks, można dodać wymienione poniżej doprecyzowujące tagi, które odpowiadają atrybutom IHO S-57:

Source Quality (QUASOU)

depth:source_quality=*
OSM Value S-57 Index S-57 Long Value
known 1 depth known
unknown 2 depth unknown - You should never use this value, just omit the depth=* tag
doubtful 3 doubtful sounding
unreliable 4 unreliable sounding
no_bottom 5 no bottom found at value shown
least_depth_known 6 least depth known
least_depth_unknown 7 least depth unknown, safe clearance at value shown
not_surveyed 8 value reported (not surveyed)
not_confirmed 9 value reported (not confirmed)
maintained 10 maintained depth
not_maintained 11 not regularly maintained

Accuracy (SOUACC)

depth:accuracy=*
This field is a number, in metres, such as 0.6. The error is assumed to be positive and negative. The plus/minus character shall not be encoded.

Exposition (EXPSOU)

depth:exposition=*
OSM Value S-57 Index S-57 Long Value
within_range 1 within the range of depth of the surrounding depth area
shoaler 2 shoaler than the range of depth of the surrounding depth area
deeper 3 deeper than the range of depth of the surrounding depth area

Technique (TECSOU)

depth:technique=*
OSM Value S-57 Index S-57 Long Value
echo 1 found by echo- sounder
sonar 2 found by side scan sonar
multi-beam 3 found by multi-beam
diver 4 found by diver
lead-line 5 found by lead-line
wire-drag 6 swept by wire-drag
laser 7 found by laser
acoustic 8 swept by vertical acoustic system
electromagnetic 9 found by electromagnetic sensor
photogrammetry 10 photogrammetry
satellite_imagery 11 satellite imagery
levelling 12 found by levelling
sonar 13 swept by side-scan sonar
computer_generated 14 computer generated