Pl:Key:depth

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg depth
(głębokość)
Great Bear Lake (depth information).png
Opis
Określa głębokość obiektu w metrach Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Jednostki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu


depth=* - służy do oznaczenia głębokości obiektu.

Opis funkcji

Głębokość jest właściwością nawiązującą do tego, jak głęboki jest obszar mierzony w metrach.
W przypadku płytkich zbiorników wodnych takich jak ford=*, preferowane będą wartości dziesiętne np. 0,05 dla 5 cm. W większości przypadków głębokość obiektu w morzu jest opisywana jako LAT (Lowest Astronomical Tide).
Dla rzek, kanałów i jezior śródlądowych może być inna. Rzeki i kanały z miernikami poziomu wody będą miały określoną, zdefiniowaną, wartość zero, do której głębokość powinna być odnoszona.

Obiekty wodne

W przypadku kiedy depth=* jest stosowany z Seamarks, można dodać wymienione poniżej doprecyzowujące tagi, które odpowiadają atrybutom IHO S-57:

Source Quality (QUASOU)

depth:source_quality=*
OSM Value S-57 Index S-57 Long Value
known 1 depth known
unknown 2 depth unknown - You should never use this value, just omit the depth=* tag
doubtful 3 doubtful sounding
unreliable 4 unreliable sounding
no_bottom 5 no bottom found at value shown
least_depth_known 6 least depth known
least_depth_unknown 7 least depth unknown, safe clearance at value shown
not_surveyed 8 value reported (not surveyed)
not_confirmed 9 value reported (not confirmed)
maintained 10 maintained depth
not_maintained 11 not regularly maintained

Accuracy (SOUACC)

depth:accuracy=*
This field is a number, in metres, such as 0.6. The error is assumed to be positive and negative. The plus/minus character shall not be encoded.

Exposition (EXPSOU)

depth:exposition=*
OSM Value S-57 Index S-57 Long Value
within_range 1 within the range of depth of the surrounding depth area
shoaler 2 shoaler than the range of depth of the surrounding depth area
deeper 3 deeper than the range of depth of the surrounding depth area

Technique (TECSOU)

depth:technique=*
OSM Value S-57 Index S-57 Long Value
echo 1 found by echo- sounder
sonar 2 found by side scan sonar
multi-beam 3 found by multi-beam
diver 4 found by diver
lead-line 5 found by lead-line
wire-drag 6 swept by wire-drag
laser 7 found by laser
acoustic 8 swept by vertical acoustic system
electromagnetic 9 found by electromagnetic sensor
photogrammetry 10 photogrammetry
satellite_imagery 11 satellite imagery
levelling 12 found by levelling
sonar 13 swept by side-scan sonar
computer_generated 14 computer generated