Pl:Tag:natural=sinkhole

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = sinkhole
(środowisko naturalne= lej_krasowy)
Rax doline.jpg
Opis
Naturalny lej krasowy w ziemi Edit or translate this description.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zaakceptowanyPage for proposal

natural=sinkhole - stosowany do oznaczenia położenia leja kresowego.

Opis obiektu

Lej krasowy, zwany także jako werteb lub wertep krasowy jest naturalnym zagłębieniem lub otworem w gruncie, który powstał na skutek osunięcia, wypłukania gruntu i skał w danym miejscu przez wodę lub poprzez zapadnięcie się podziemnej komory. W Polsce forma często spotykana na terenach krasowych) (m.in. Tatry Zachodnie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Sudety, Góry Świętokrzyskie), zazwyczaj leśnych.

Nie należy mieszać tej formy krasowej z polje, które zajmuje dużo większy obszar czy natural=cave_entrance. Na dnie lejka krasowego występują często wejścia do jaskiń, w takim przypadku można mapować dwa elementy, zwłaszcza jeżeli lej jest wyraźnych rozmiarów.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest lej kresowy lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag natural=sinkhole.

Zobacz także