Pl:Tag:natural=bay

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = bay
(środowisko naturalne = zatoka)
Lowlandman's Bay, Jura - geograph.org.uk - 25388.jpg
Opis
Zatoka – obszar wodny w większości otoczony lądem. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-natural-bay.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

natural=bay – stosowany do oznaczania zatoki.

Opis obiektu

 Zatoka jest często ściśle oddzielona wzdłuż swego wybrzeża, jednak inne przedstawienie względem morza i jeziora jest niewyraźne; renderers nie powinni renderować zatoki z każdą dostępną linią wodną, lub powinny unikać wypełnienia jej kolorami, które tworzą trudno kontrastujące linie wzdłuż ich linii dotyczących wód. Mogą one jednak podkreślić kolor wody, które są najbliżej począwszy od brzegowych z postępującym cieniowaniem.
Tej propozycji dla zatok nie stosuje się do rozgraniczenia obszarów morskich (np. obszarów rybołówstwa, WSE, morskich rezerwatów przyrody, ograniczonych terenów wojskowych), które mają dokładnie określone granice, których linie graniczne powinny być renderowane w sposób widoczny.

Uwaga: W przypadku zatoki otaczającej wyspy lub skały, nawet jeśli są same rozdzielane przez tag określający linię brzegową natural=coastline, te obszary lądowe mogą być obecnie "zalane" przez wody w niektórych renderach, takich jak Mapnik. Należy się upewnić, że obejmują linię brzegową tych wysp jako "inner" (wewnętrzną) relację multipolygon) stworzoną dla samej zatoki.

Jeśli chcemy także oznaczyć zatokę jako naturalną lub miejsce szczególne obejmujące obszar lądowy z jego wewnętrzną wyspą, być może trzeba utworzyć inną relację multipolygon dla miejsca bez tagu natural=bay i bez tych "inner" linii brzegowych (zob. przestarzałą relację site, lub użyj najlepiej teraz relację multipolygon zgodnie z Proposed features/heritage).

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar i dodajemy tag natural=bay oraz name=*

Rendering w OpenStreetMap Carto

Przykład

Zobacz też