Pl:Relation:site

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg site
Mf Relation.svg
Opis
Relacja grupująca obiekty lub udogodnienia ze sobą powiązane. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Człony
  • linia - inner
  • linia - outer
Przydatne kombinacje
Status: w użyciuPage for proposal

Relacja site - stosowana jest do grupowania obiektów lub udogodnień ze sobą powiązanych w ramach obwodu danego terenu.

Opis obiektu

Na przykład: różne udogodnienia związane ze szkołą, uczelnią, parafią, portem lotniczym, węzłem kolejowym lub bazą wojskową. Może zawierać wiele budynków, granicę terenu, oraz inne obiekty, takie jak baseny i korty tenisowe.

Nie jest konieczne lub właściwe korzystanie z tej relacji, gdy wszystkie elementy zawarte w granicach terenu należą do tego terenu, a żadne elementy poza granicą tego terenu nie należą do tego terenu. W tym prostym przypadku wystarczy oznaczyć obwód ze wszystkimi odpowiednimi znacznikami. Użytkownicy korzystający z tej informacji, mogą po prostu przeprowadzić test "jest-w-wielokącie", aby określić, które elementy należą do tego terenu.

Oznaczanie relacji

relacja

Klucz Wartość Opis Statystyka
type site
* * główny znacznik - jakikolwiek obiekt opisuje relacja "site". N.p. amenity=university, site=parking, power=plant.
name * Nazwa relacji
site * Starszy znacznik opisujący rodzaj miejsca, lepiej użyć pełnego znacznika (głównego znacznika). Istniejące użycie może być kontynuowane. Może być również używany w nowych miejscach, jeśli nie istnieje odpowiedni pełny znacznik.

Człony relacji (Members)

Element Role Występowanie Opis
węzeł linia obszar relacja Role none 0 lub więcej Wszystko, co chcemy oznaczyć jako część tej relacji. na przykład budynki, wjazdy na parkingi, place zabaw, obiekty siłowni na wolnym powietrzu, agregaty prądotwórcze, itd.
linia zamknięta Role perimeter 0 lub 1 Zamknięty obwód lub nieoznakowany wielobok otaczający podzbiór miejsca. Do relacji nie należy dodawać elementów wewnątrz tego obwodu.Zobacz propozycję Proposed_features/Site_Perimeter

Zobacz też