Pl:Tag:landuse=residential

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = residential
(użytkowanie ziemi = zabudowa_mieszkaniowa)
Lawrenceville.jpg
Opis
Obszar, na którym są głównie budynki mieszkalne. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-area-landuse-residential.png
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

landuse=residential - stosowany do oznaczania położenia terenu na którym są głównie budynki mieszkalne.

Opis obiektu

Jeśli jest mały (jedna firma / nieruchomość) obszar handlowego (lub podobnego) użytkowania terenu wewnątrz obszaru mieszkalnego, powinniśmy nadal korzystać z tagu landuse=residential dla obrysu całego większego obszaru. Można później oddzielnie wyrysować obszar oznaczony tagiem landuse=commercial dla tej części komercyjnej (ale zabudowa mieszkalna nie zmienia swojego charakteru z powodu jednego biznesu.
To wszystko zależy od rodzaju i wielkości różnych wykorzystań).

Tag landuse użytkowania ziemi jest głównie dla oznaczenia większych obszarów, a nie parceli, jak opisano powyżej, jeden sklep na terenie zabudowy mieszkalnej, nie daje podstaw do dodatkowego "komercyjnego" użytkowania terenu.

Oczywiście, jeśli zmiana użytkowania ziemi jest istotna, wtedy warto to widzieć na mapie. Znaczenie może zależeć od wielkości - jeśli jest cały obszar centrum handlowego w dzielnicy mieszkaniowej, można by prawdopodobnie oznaczyć oddzielnie na mapie - ponieważ nawet coś małego może być istotne. Ta decyzja należy do mapującego.
Jeśli jednak chcemy wyrysować otwór dla innego użytkowania ziemi w środku dzielnicy mieszkaniowej, możemy użyć relacji wielokąt.

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar i dodajemy tag landuse=residential.
Obrys obszaru powinien zaznaczyć granice danej zabudowy mieszkaniowego, a nie zakresu całej miejscowości lub wsi, kiedy nie są one identyczne.

Oddzielenie od dróg

Jest całkowicie poprawnie dla (małych) dróg, aby prowadziły przez zabudowę mieszkaniową. Niemniej jednak niektórzy mapujący rozdzielają tę zabudowę na oddzielne kwartały mieszkaniowe, które nie zawierają żadnych ulic, inni ograniczają taki podział do obszarów wewnątrz głównych arterii, a jeszcze inni rysują jedną dużą powierzchnię mieszkalną wokół całego miasta.

Jeśli zdecydujemy się zakończyć obrys obszaru użytkowania terenu na linii drogi, mamy wtedy do wyboru:

  • ponowne wykorzystanie węzłów linii reprezentującej drogę
  • wyrysowanie granicy dodając nowe węzły na linii obok drogi. Obie metody mają swoje wady i zalety, i nie są złe.

Jeśli mamy dostęp do danych dotyczących działek, to rysujemy obrys, oznaczony landuse=residential, wzdłuż krawędzi działki, które są (w większości tak) w pewnej odległości od osi drogi, czyli obok chodnika.
Jest to najczęściej stosowana zasada, według której odpowiednio rysujemy lub wcześniej omawiamy swoją propozycję na stronie dyskusji Key:landuse discussion page.

Przykłady

Zobacz też