Template:El:Map Features:natural

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

=== Φυσικό (natural) ===

Xρησιμοποιείται για να περιγράψει τα φυσικά χαρακτηριστικά της γης. Αυτά περιλαμβάνουν επίσης τα χαρακτηριστικά που έχουν τροποποιηθεί από τον άνθρωπο. Δείτε την σελίδα natural για μια εισαγωγή στην χρήση της.

Κατηγορία Τιμή Στοιχείο Σημείωση Tag Usage[1] Αναπαράσταση Φωτογραφία

Βλάστηση ή σχετικό με επιφάνεια

natural fell node area Βιότοπος πάνω από τη γραμμή δέντρων σε αλπικές και υποπολικές περιοχές, που καλύπτεται κυρίως με ακαλλιέργητο γρασίδι, χαμηλούς θάμνους και βρύα και μερικές φορές χρησιμοποιείται για βοσκή. No, see #545.
Fjell.jpg
natural grassland area Λιβάδι - Όπου η βλάστηση κυριαρχείται από χόρτα (Poaceae) και άλλα ποώδη (μη ξυλώδη) φυτά, εκτός από διακοσμητικό γρασίδι (δείτε landuse=grass), κούρεμα για σανό (δείτε landuse=meadow).
Natural-Grassland.png
Surface grass.jpg
natural heath node area Θαμνότοπος χαμηλός - Γυμνή, ακαλλιέργητη έκταση με χαμηλούς θάμνους και μικρή ή καθόλου κάλυψη απο δέντρα.
Rendering-area-natural-heath-yellow.png
Lüneburger Heide 080.jpg
natural moor node area Μην το χρησιμοποιείτε. Τύπος οικοτόπου, σε εύκρατα λιβάδια, σαβάνες, και θαμνώδεις εκτάσεις σε ορεινές περιοχές, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ανάπτυξη της βλάστησης σε όξινο έδαφος. Επειδή ο όρος είναι γενικός, χρησιμοποιείστε κάποιον άλλον. currently not rendered by openstreetmap-carto
Moorland - geograph.org.uk - 384704.jpg
natural scrub node area Θαμνότοπος - Ακαλλιέργητη γη που καλύπτεται από μεγάλους θάμνους ή υπανάπτυκτα δέντρα.
Rendering-area-natural-scrub.png
Starr 010831-0015 Morella faya.jpg
natural shrubbery area An area of shrubbery that is actively maintained or pruned by humans. A slightly wilder look is also possible currently not rendered by openstreetmap-carto
Holiday Inn Express, Taunton. Car park shrubbery. - geograph.org.uk - 1829844.jpg
natural tree node Δέντρο - Μόνα ή δέντρα που ξεχωρίζουν.
Tree-16.svg
Tree.jpg
natural tree_row way Δεντροστοιχία - Σειρά δέντρων.
Rendering-natural tree row-mapnik.png
Row of Poplar Trees - geograph.org.uk - 242206.jpg
natural tree_stump node A tree stump, the remains of a cut down or broken tree.
Tree stump1 30u06.JPG
natural tundra node area Habitat above tree line in alpine and subpolar regions, principally covered with uncultivated grass, low growing shrubs and mosses and sometimes grazed.
Croix de Fer- View to South-West.JPG
natural wood node area Δάσος - Δασική έκταση όπου η παραγωγή ξυλείας δεν είναι η κυρίαρχη χρήση (εάν είναι, χρησιμοποιείστε landuse=forest). Υπάρχουν πάντως και εναλλακτικοί τρόποι για προσθήκη ετικετών σε δάση, δείτε την σελίδα https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Forest.
Rendering-area-natural-wood.png
Biogradska suma.jpg

Σχετικό με νερό

natural bay node area Κόλπος, Όρμος - Ένα μεγάλο σώμα νερού που περικλείεται εν μέρει από γη, αλλά με ένα ευρύ στόμιο.
Rendering-natural-bay.png
Lowlandman's Bay, Jura - geograph.org.uk - 25388.jpg
natural beach node area Παραλία - Μια επίπεδη περιοχή άμμου, χαλικιού ή βότσαλου δίπλα στο νερό.
Rendering-area-natural-beach.png
View from Highway 1, California 25.jpg
natural blowhole node area An opening to a sea cave which has grown landwards resulting in blasts of water from the opening due to the wave action
Blowhole1.svg
natural cape node A piece of elevated land sticking out into the sea or large lake. Includes capes, heads, headlands and (water) promontories.
Provincetown Spit Cape Cod.jpg
natural coastline way Ακτογραμμή
Rendering-area-natural-coastline.png
Coastline.jpg
natural crevasse way area A large crack in a glacier
Crevasses.jpg
natural geyser node A spring characterized by intermittent discharge of water ejected turbulently and accompanied by steam.
Strokkur, Iceland.jpg
natural glacier node area Παγετώνας - Περιοχές (ή κορυφές) που καλύπτονται με πάγο όλον τον χρόνο.
Glacier-area.png
Grosser Aletschgletscher 3196.JPG
natural hot_spring node A spring of geothermally heated groundwater
Grand prismatic spring.jpg
natural isthmus node area A narrow strip of land, bordered by water on both sides and connecting two larger land masses.
Isthme de Langlade.jpg
natural mud node area Λάσπη - Ετικέτα χωρίς τεκμηρίωση - Δείτε το natural=wetland και την υπο-ετικέτα wetland=*.
Rendering-natural-mud-mapnik.png
Death 12 bg 082303.jpg
natural peninsula node area A piece of land projecting into water from a larger land mass, nearly surrounded by water
Shimabara Peninsula Japan SRTM.jpg
natural reef area A feature (rock, sandbar, coral, etc) lying beneath the surface of the water
Vanatinai, Louisiade Archipelago.jpg
natural shingle node area Βότσαλα - Μια συσσώρευση αποσαθρωμένων απο το νερό βράχων, συνήθως βότσαλα και χαλίκια, αλλά μερικές φορές μεγαλύτερα.
Scree render.png
Vorderrhein Mundaun.JPG
natural shoal node area An area of the sea floor near the sea surface (literally, becomes shallow) and exposed at low tide. See natural=sand as well.
Rendering-area-natural-beach.png
SandbarLongIsland1.jpg
natural spring node Πηγή - Ένα μέρος όπου το νερό ρέει με φυσικό τρόπο από το έδαφος.
Spring-14.svg
La Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse.JPG
natural strait node area A narrow area of water surrounded by land on two sides and by water on two other sides.
Rendering-natural strait.png
ISS054-E-53958 (Strait of Dover).jpg
natural water area Νερό - Λίμνες κ.λπ.
Rendering-area-natural-water.png
Natural water.jpg
natural wetland area Υγρότοπος, Έλος
Rendering-area-natural-marsh-osmarender.png
Vatmark.jpg

Σχετικό με μορφή γης

natural arch node way area A rock arch naturally formed by erosion, with an opening underneath. currently not rendered by openstreetmap-carto
Delicate Arch LaSalle.jpg
natural arete way
Natural-arete-125.png
Arête nord du Râteau.jpg
natural bare_rock area Βράχος γυμνός - Μια περιοχή με αραιή ή καθόλου βλάστηση, έτσι ώστε ο βράχος να είναι ορατός.
Bare rock.png
Coastal rock formation.jpg
natural cave_entrance node area Είσοδος σπηλαίου
Cave.14.svg
Jászó58.JPG
natural cliff node way area Γκρεμός
Natural cliff-125.png
Cliff.jpg
natural dune node way area A hill of sand formed by wind, covered with no or very little vegetation. See also natural=sand and natural=beach currently not rendered by openstreetmap-carto
Ayres dunes, Isle of Man.jpg
natural earth_bank way Large erosion gully or steep earth bank
A gully (Budanova Gora) 1.jpg
natural fumarole node A fumarole is an opening in a planet's crust, which emits steam and gases
Námafjall in summer 2009 (2).jpg
natural gully way Small scale cut in relief created by water erosion
Gully in the Kharkov region.jpg
natural hill node A hill. currently not rendered by openstreetmap-carto
Good binsey.jpg
natural peak node Κορυφή - Κορυφή ενός λόφου ή βουνού.
Peak-8.svg
Peak.jpg
natural ridge way Κορυφογραμμή, ύβωμα
Natural-ridge-125.png
North Ridge of Mount Rohr.jpg
natural rock node area Βράχος currently not rendered by openstreetmap-carto
Gainfarn froschstein.jpg
natural saddle node
Saddle-8.svg
Saddle img.png
natural sand node area Άμμος - Κάλυψη του εδάφους ως επί το πλείστον με σωματίδια πυριτίου, χωρίς καθόλου ή με πολύ αραιή βλάστηση. Δείτε επίσης natural=beach.
Rendering-area-sand.png
Kalabrien Ricadi Sandwellen 2129.jpg
natural scree node area Σάρα, Πλευρικά κορήματα, Κολλούβιο - Μη ενοποιημένα πετρώματα με γωνίες, τα οποία σχηματίζονται από πτώση βράχων και αποσάθρωση γειτονικών βράχων.
Scree render.png
Scree.jpg
natural sinkhole node area Καταβόθρα currently not rendered by openstreetmap-carto
Rax doline.jpg
natural stone node Ογκόλιθος currently not rendered by openstreetmap-carto
Big rock at saynatsalo.jpg
natural valley node way Κοιλάδα currently not rendered by openstreetmap-carto
LinvilleGorge.jpg
natural volcano node Ηφαίστειο
Volcano-8.svg
DenglerSW-Stromboli-20040928-1230x800.jpg
natural user defined node area All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

  1. Does not include uses in semi-colon value separated lists