Template:Pl:Generic:Map Features:barrier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zapory (Barriers)

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie

Zapory liniowe

barrier cable_barrier linia Also called guard cable. This is a road side or median barrier made of steel wire ropes mounted on weak posts. See also the more extensive Wikipedia description.
Wire rope barrier.png
barrier city_wall linia obszar Mur miejski. Prawa strona jest na dole, lewa u góry. Jeśli grunt po obu stronach muru znajduje się na tym samym poziomie użyj two_sided=yes.
City-wall-render-eg1.png
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
barrier ditch linia Rów/kanał, często z wodą. Tag może być łączony z strumieniem (waterway=stream), lub ściekiem (waterway=drain).
Barrier fence mapnik.png
Base XXXIV communication trench.JPG
barrier fence linia Ogrodzenie, płot. Dodatkowo dodajemy tag fence_type=*, patrz Lista rodzajów barier
Barrier fence mapnik.png
Anglerise.jpg
barrier guard_rail linia Barierka zabezpieczająca. Prawa strona jest wewnętrzna, lewa strona zewnętrzna.
Barrier fence mapnik.png
CrashBarrier.jpg
barrier handrail linia Is designed to be grasped by the hand so as to provide stability or support.
Barrier fence mapnik.png
Geländer am Kulturhaus im Kinderdorf Dittrichshütte 2.JPG
barrier hedge linia obszar Żywopłot.
Barrier hedge.png
Daniel Fuchs.CC-BY-SA.Morus nigra.Hedge.jpg
barrier retaining_wall linia Mur oporowy powstrzymujący osuwanie się gleby, skał. Prawa strona jest na dole, lewa u góry.
Barrier fence mapnik.png
Retaining wall.png
barrier wall linia obszar Mur.
Barrier fence mapnik.png
Dscf0590-800.jpg

Zapory punktowe

barrier block węzeł Duże, masywne bloki, które można przesunąć wkładając dużo wysiłku lub tylko ciężkimi maszynami. Najczęściej są to duże przedmioty wykonane z betonu w celu wstrzymania ruchu dużych pojazdów. Czasami wykorzystywane są duże kamienie.
Barrier.svg
Roadblock in Palestine.jpg
barrier bollard węzeł linia Słupek (zazwyczaj metalowy bądź betonowy). Ogranicza ruch niektórych pojazdów.
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier border_control węzeł Punkt kontroli granicznej.
EU Swiss border post.jpg
barrier bump_gate węzeł For description see wikipedia:Bump gate, for another photo see flickr example: [1] .
Bump gate from patent.gif
barrier bus_trap węzeł See wikipedia:Bus trap.
Bussluse 05-04-06 02.jpg
barrier cattle_grid węzeł Krata pozwalająca na ruch pojazdów i ograniczająca ruch zwierząt.
Barrier cattle grid-14.svg
Cattle grid.jpg
barrier coupure węzeł (linia) A cut through a flood protection feature (e.g., (flood)wall, levee, or dyke) for a road or railway, that is readily made flood tight if required.
Coupure Worpdijk Deventer 01.JPG
barrier cycle_barrier węzeł Przegrody ograniczające ruch rowerów. Pozwala na poruszanie się pieszym.
Cycle barrier-14.svg
473MS Mecklenbeck Bahn Umlaufsp.jpg
barrier debris węzeł A road is blocked by debris with or without ground. This might be for short or long time. Often used as first step in blocking an abandoned road.
Barrier debris.jpg
barrier entrance węzeł Wejście/wjazd. Przerwa w dowolnym typie zapory. Stosowane z access=yes jeśli ogólnodostępne. Ograniczenie powinno być takie samo jak drogi, która przecina zaporę w tym miejscu (jeśli takowa istnieje).
Entrance through the wall - geograph.org.uk - 2143290.jpg
barrier full-height_turnstile węzeł A full-height turnstile, also called HEET-turnstile (high entrance/exit turnstile), like the ones to access security areas. Note the mix of hyphen and underscore.
Full-height turnstile-14.svg
TR-a.JPG
barrier gate węzeł (linia) Brama. access patrz wyżej
Barrier gate.svg
Gate-hindeloopen-westerdijk.jpg
barrier hampshire_gate węzeł A section of wire fence which can be removed temporarily.

Combine with access=* where appropriate.

Wire gate.jpg
barrier height_restrictor węzeł Combine with maxheight=*.
Sainsbury's car park height restriction barrier, Chingford, London, England 1.jpg
barrier horse_stile węzeł Umożliwia przejście pieszym i jeźdźcom, ale nie pojazdom i pozostałym zwierzętom gospodarskim.
Horse stile on the Doncaster Greenway - geograph.org.uk - 502599.jpg
barrier kent_carriage_gap węzeł W UK: rodzaj bramy, przez którą mogą przejechać bryczki konne, ale nie pojazdy mechaniczne. [2]
barrier kissing_gate węzeł Umożliwia przejście pieszym, ale nie zwierzętom gospodarskim.
Kissing gate-14.svg
TL0452 stile.jpg
barrier lift_gate węzeł Szlaban lub obracana bramka zastosowana w celu blokowania przejazdu pojazdów przez punkty kontrolne. W razie potrzeby stosowane z access=*.
Liftgate-7.svg
Sluitlus.jpg
barrier motorcycle_barrier węzeł Barriers along paths that prevent access by motorcycles.
Motorcycle barrier-14.svg
Motorcycle barrier.jpg
barrier planter węzeł A plant box, or simply a planter, is a structure containing plants for decoration, which (in this context) has the primary purpose of preventing large vehicles from passing.
Radijs in a planter, Hillegersberg, Rotterdam (2021) 01.jpg
barrier sally_port węzeł Zadaszona brama lub wjazd, jak np. brama obronna w murze miejskim.
Sallyport.jpg
barrier sliding_beam węzeł Something between barrier=sliding_gate and barrier=lift_gate: it has a quite thin bar like in lift gate, but the bar slides aside to allow through.
Sliding beam.jpg
barrier sliding_gate węzeł Gates open sideways; usually automatic.

Combine with access=* where appropriate.

Wuppertal - Heckinghauser Straße 02 ies.jpg
barrier spikes węzeł Spikes on the ground that prevent unauthorized access. Can also be removable; e.g., after payment in a garage.
20131208 Istanbul 078 (cropped).jpg
barrier stile węzeł
Ladder stile Snowdonia.jpg
Przełaz. Nieruchoma konstrukcja ułatwiająca pieszym pokonanie ogrodzenia, najczęściej w formie stopni lub drabiny.
Barrier stile-14.svg
Dry stone wall Malham 05.JPG
barrier sump_buster węzeł A sump buster is a concrete slab or steel structure that prevents passing of two-tracked vehicles with less than a minimum track and ground clearance. (Typically stops normal cars.)
SumpBuster.jpg
barrier swing_gate węzeł Similar to a lift gate but rotates sidewards to open. It is usually made out of metal bars (wood or other material possible) and is intended to prevent cars from access but can usually be crossed by pedestrians and cyclists.
Liftgate-7.svg
Swing gate.jpg
barrier toll_booth węzeł obszar Punkt poboru opłat.
Toll booth.svg
Dartford Crossing Toll.jpg
barrier turnstile węzeł Bramka, przez którą może przejść tylko jedna osoba na raz.
Barrier.svg
Stiegel Altebruecke-Marienheim03.jpg
barrier wedge węzeł A wedge-shaped barrier that rises out of the ground to block traffic.
City Hall risen underground barricade jeh.jpg
barrier wicket_gate węzeł A wicket gate, or simply a wicket, is a pedestrian door or gate, particularly one built into a larger door or into a wall or fence.
Wicket gate.jpg
barrier yes węzeł linia obszar A barrier which nature cannot be determined; typically only used in mapping using aerial imagery. Should be replaced by a specific value.
Bing imagery showing buildings and barrier.png

Linear barriers or access control on highways (e.g., along or for blocking a path or road)

Klucz Wartość Element Opis Rendering Rendering Zdjęcie
barrier bar węzeł A fixed horizontal bar which blocks motor vehicles but can usually be bypassed on foot or bike. Often placed at trailheads.
Metal bar at Beggs-Snyder Park.jpg
barrier barrier_board węzeł A barrier board to restrict the passage of a way or to block off an area.
Wuppertal, NBT, Treppe Montagstraße, oberer Abschnitt, Abgangssperre.jpg
barrier bollard węzeł linia Słupek (zazwyczaj metalowy bądź betonowy). Ogranicza ruch niektórych pojazdów.
Bollards To Spare, Langsett Road South, Oughtibridge - geograph.org.uk - 1239749.jpg
Barrier.svg
Traffic bollard removable with key on a footway.jpg
barrier chain węzeł linia Łańcuch.
Barrier fence mapnik.png
Barrier chain.jpg
barrier jersey_barrier węzeł linia A Jersey barrier consists of heavy prefabricated blocks to create a barrier. Use material=plastic or material=concrete to express the used material.
Jersey barriers.jpg
Road block.jpg
barrier kerb węzeł linia Krawężnik jest barierą dla pojazdów i kierowców niepełnosprawnych. Wysokość krawężnika jest ważna, ponieważ wraz z informacją o nim, może być ustalone wykorzystanie przez różne grupy. Wysokość krawężnika jest oznaczona dodatkowo jako height=*, jeśli jest dostępna. Prawa strona jest na dole, lewa na górze wzdłuż linii wektora.
Obrubnik.jpg
barrier log węzeł linia Use this when the passage is barred by lumber (trunk of a tree). This kind of barrier is often also a bench. This barrier partially blocks cyclists but can be crossed by lifting the bike over.
Barrier.svg
Quer auf dem Wanderweg liegender Baumstamm.jpg
barrier rope węzeł linia A flexible barrier made of fibres, twisted or braided together to improve strength. As a barrier it is often more symbolic than actually physically preventing pedestrians from accessing.
Black Red Gold Rope at German Bundestag in Berlin 2010.jpg
barrier tank_trap węzełlinia Static anti-tank obstacles that can take various forms, such as Czech hedgehog (barrier=tank_trap; tank_trap=czech_hedgehog).
Czech hedgehog.jpg
barrier tyres węzeł linia A crash barrier made from tyres stacked on top of each other, commonly found at motor racing circuits.
Haren - Am Flugplatz - Emslandring 14 ies.jpg
barrier user defined węzeł linia obszar All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Parts of content are defined in Template:Generic:Map Features:barrier

Usage

See also