Template:Pl:Map Features:railway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

=== Drogi kolejowe (Railway) ===Sprawdź również landuse=railway

Klucz Wartość Elementy Opis Rendering Zdjęcie

Tory

railway abandoned linia Rozebrany lub zarośnięty tor kolejowy nienadający się do użytku.
Vysocany concrete rail ties former Northwestern railway.jpg
railway construction linia Tor kolejowy w budowie. Zobacz też construction=* oraz construction=yes.
Rendering-railway construction-125.png
Verlegen FF Rheda.jpg
railway disused linia Nieużywany tor kolejowy. Zwykle tymczasowo odłączony od innych torów.
Rendering-railway disused-125.png
Disused railtrack 101 5351.jpg
railway funicular linia Tor kolei linowo-terenowej.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Vilnius funicular.jpg
railway light_rail linia Tor kolei miejskiej lub szybkiego tramwaju (transport miejski łączący w sobie cechy tramwaju i metra, w znacznym stopniu niezależny od pozostałej komunikacji).
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Pittsburgh LRT 4305 47L Gateway to Library April 2008.jpg
railway miniature linia Tor minikolejki (o rozstawie szyn poniżej 600 mm, spotykanej w parkach).
Rendering-railway miniature.png
Dampfbahnfreunde sommerhofen 09180016.jpg
railway monorail linia Tor kolei jednoszynowej.
Rendering-railway monorail.png
Monorail in Kuala Lumpur
railway narrow_gauge linia Tor kolei wąskotorowej.
Rendering-railway light rail funicular narrow gauge-125.png
Narrow gauge.jpg
railway preserved linia Tor kolei zabytkowej będącej atrakcja turystyczną.
Rendering-railway preserved.png
Railway preserved.jpg
railway rail linia Standardowy tor dla pociągów osobowych lub towarowych.
Rendering-railway rail.png
LGV Est PK217.jpg
railway subway linia Tor metra.
Rendering-railway subway.png
Madrid - Estación Marqués de Vadillo - 20060910.jpg
railway tram linia Tor tramwajowy.
Rendering-railway tram.png
Praha, Hloubětín, Lehovec, tram KT8D5.JPG

Dodatkowe funkcje

bridge yes linia Dla oznaczenia torów przechodzących nad ulicą lub ciekiem.
Railway bridge mapnick render.jpg
Railway bridge.jpg
cutting yes linia Dla oznaczenia torów poprowadzonych w wykopie poniżej poziomu gruntu.
Railways cutting.jpg
electrified contact_line
rail
yes
no
linia Oznaczenie infrastruktury dostarczającej pojazdom energię elektryczną, na torach kolejowych i drogach.
Caténaire 1,5 kV 01.jpg
embankment yes linia Dla oznaczenia torów poprowadzonych na nasypie kolejowym.
Railway embankment.jpg
embedded_rails yes/<type of railway> linia Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways.
Ruusulankatu tram rails (at lat 60.18206, lon 24.92450) heading NW.jpg
frequency number [Hz] linia Częstotliwość prądu, użyj 0 dla prądu stałego (w Polsce prawie zawsze należy wpisać 0.)
Wave frequency.gif
railway:track_ref number linia Liczba torów.
Gleis 101.jpg
service crossover linia Krótkie tory łączące dwa sąsiednie, w większości równoległe tory na więcej niż na jednej linii torów lub na stacjach, stacjach.
Crossover.png
service siding linia Bocznica kolejowa
Rendering-railway rail service.png
Siding.png
service spur linia Krótki odcinek, łączący firmę z główną infrastrukturą kolejową.
Rendering-railway rail service.png
Spur.png
service yard linia Stacja rozrządowa.
Rendering-railway rail service.png
Service yard.png
tunnel yes linia Dla oznaczenia torów poprowadzonych pod ziemią. Używać zawsze dla kolei podziemnych.
Haywards Heath tunnel.jpg
tracks number linia Number of parallel tracks in close proximity when mapped as one single way representing all tracks. If not given means unknown and defaults to 1. In many parts of the world the tracks are being drawn out separately so that there is more detail, in which case this tag isn't used.
Spoorlijn 51 R01.jpg
usage main
branch
industrial
military
tourism
scientific
test
linia Główne przeznaczenie torów.
voltage number linia Napięcie prądu w sieci trakcyjnej. W Polsce zazwyczaj 3000V.
Symbole voltmetre.png

Stacje i przystanki

railway halt węzeł Mała stacja, może być bez peronu. Możliwe zatrzymywanie się tylko na żądanie
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Railway halt.jpg
public_transport stop_position węzeł The position on the railway track where the train (its centre) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area.
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
public_transport platform węzeł linia obszar Peron (równoległy do torów). Do przejść między peronami oraz wejścia na stację należy użyć footway. To może być przydatne również do wyznaczania tras.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
railway platform linia obszar This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform.
Relax ... take it easy (7757527444).jpg
public_transport station węzeł obszar Railway passenger-only station.
Paddington Station.jpg
railway station węzeł obszar Stacja kolejowa.
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Paddington Station.jpg
railway subway_entrance węzeł Wejście na stację metra.
Subway-entrance-12.svg
Madrid-Metro-Tribunal-Entrada.jpg
railway tram_stop węzeł Przystanek tramwajowy
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Dscf1400-600.jpg

Inne koleje

railway buffer_stop węzeł Kozioł oporowy. Uniemożliwia wyjechanie pociągu na końcu toru kolejowego. Zobacz Kozioł oporowy.
Stootblok (staal).jpg
railway derail węzeł Wykolejnica. Urządzenie zabezpieczające przed najechaniem taboru z toru bocznego. Zobacz Wykolejnica
US derail detail.JPG
railway crossing węzeł Przejście, lub kładka dla pieszych.
Level crossing2.svg
Dscf1407-600.jpg
railway level_crossing węzeł Przejazd kolejowy.
Level crossing2.svg
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
railway tram_level_crossing węzeł A point where trams and roads cross.
RU road sign 1.5.svg
railway signal węzeł Any kind of railway signal.
Zwischensignal FFM-Hoechst Schnee.jpg
railway switch węzeł Full connections between railways (aka 'points').
Railway switch.JPG
railway railway_crossing węzeł Crossing rails with no interconnection.
Railroad crossing at grade also known as a diamond.jpg
landuse railway obszar Ground used around railways and railway-stations. Landuse-industrial.png
Illustration of Rail.jpg
railway turntable węzeł obszar Obrotnica. węzeł: —

obszar: Rendering-area-railway turntable-mapnik.png

Turntable of Railroad 001.jpg
railway roundhouse obszar Lokomotywownia.
Roundhouse Park August 2017 01.jpg
railway traverser węzeł obszar These are used for changing trains between railways. Also known as transfer table.
Schiebebuehne 01.jpg
railway wash węzeł obszar A railroad carriage/car wash
AKN Waschanlage - panoramio.jpg
railway water_crane węzeł A structure to deliver water to steam locomotives
Wasserkran Bf Stützerbach.JPG
railway ventilation_shaft węzeł linia A structure that allows ventilation in underground tunnels
Moscow, Dmitriya Donskogo Boulevard, subway ventilation ducts (21984596650).jpg
railway user defined węzeł linia All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also