Pl:Tag:railway=station

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = station
(kolej = stacja)
Paddington Station.jpg
Opis
Stacja kolejowa. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-railway-tram stop-mapnik.png.png
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Landuse-industrial.png
Grupa: Koleje
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

railway=station - stosowany do oznaczenia położenia stacji kolejowej.

Definicja

Główny artykuł: Railway Stations

 Stacja kolejowa - miejsca, w których klienci mają dostęp do usług kolejowych lub gdzie towary są ładowane i rozładowywane. Tag railway=station należy zastosować na węźle umieszczonym w centrum obszaru stacji, z punktu widzenia pasażerów (tj. w pobliżu peronów); lub na obszarze obejmującym całą stację.

Na stacjach z czynnym ruchem pasażerskim (publicznie dostępnym) należy dodatkowo stosować tag transportu publicznego public_transport=station.

Rożnica pomiędzy przystankiem a stacją

Rozróżnienie między znacznikami railway=halt i railway=station może różnić się w zależności od kraju. Przystanek jest zwykle mniejszy niż stacja.

 • W m. in. Polsce i krajach niemieckojęzycznych stacja, w odróżnieniu od przystanku posiada własne semafory i co najmniej jeden tor dodatkowy.

Mapowanie

Stacje kolejowe są zwykle mapowane jako niepowiązany z innymi obiektami węzeł na środku stacji z punktu widzenia pasażerów. Ten węzeł nie musi być częścią toru kolejowego.

Jeśli chcemy zaznaczyć stację jako obszar, należy wziąć pod uwagę, że różni ludzie inaczej opisują obszar stacji. Podczas gdy pasażerowie mają dostęp jedynie do obszaru wokół budynku dworca i peronu (oznaczany w tagu public_transport=station), pracownicy kolei i entuzjaści kolei myślą o całym obszarze kolejowym, który rozpoczyna się od sygnału wejściowego po jednej stronie i kończy na sygnałach wjazdowych po drugiej stronie.

Podczas gdy obszary infrastrukturalne mogą być dodawane do obszaru gospodarki lądowej i oznaczone tagami landuse=railway, są one już implikowane przez railway=station. Niektóre osoby łączą węzeł stacji i obszar użytkowania terenu za pomocą lokalizacji operacyjnej, ale prawdopodobnie nie jest to konieczne, ponieważ istnieje już połączenie przestrzenne.

Gdzie stacja główna i stacja metra (lub inna stacja kolejowa podobna) korzystają z tego samego budynku stacji, należy rozważyć, czy powinny być modelowane jako oddzielne stacje, czy jako pojedyncza stacja. Powiązany artykuł Wikipedii dotyczący obiektów może pomóc w podjęciu decyzji. Jeśli obiekty są prowadzone przez oddzielne organizacje (na przykład stację dziedzictwa przy głównej stacji), prawdopodobnie lepiej jest je odwzorować za pomocą dwóch oddzielnych znaczników railway=station.

Powiązane tagi

Tag Komentarz Rekomendacja
railway=station Oznaczenie stacji kolejowej ! Wymagane
public_transport=station Do oznaczenia stacji dostępnych dla pasażerów, z prowadzonym ruchem pasażerskim. ! Wymagane jeśli stacja jest dostępna dla pasażerów.

 Zabronione jeśli nieczynna, historyczna, nieregularny ruch itp.

subway=yes Dla oznaczenia stacji metra. ! Wymagane jeśli yes

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem tego tagu.

name=* Nazwa, pod którą stacja jest znana.  Zalecane
network=* Nazwa sieci, do której należy stacja.  Zalecane, chyba że określone w public_transport=stop_area.
operator=* Nazwa firmy obsługującej obszar stację.  Zalecane, chyba że określone w public_transport=stop_area.
platforms=* Liczba peronów na stacji. ? Opcjonalne


uic_ref=numer Unikalny kod stacji kolejowej zarejestrowany w UIC. ? Opcjonalne

Powiązane relacje

Stacja na której z publicznych pociągów mogą regularnie korzystać pasażerowie powinna być oznaczona dodatkowo tagiem public_transport=station (chyba że wyrysowano osobny obszar). Takie obiekty wchodzą w skład relacji public transport=stop_area.

Rola Relacja nadrzędna Opis
<brak> public_transport=stop area Jeśli oznaczony jako dworzec kolejowy (public_transport=station).

Prosta stacja kolejowa

A-simple-station.svg

Podejścia, których należy unikać

 • Do każdej stacji powinien znajdować się tylko jeden obiekt railway=station.
 • Przystanki autobusowe nie używają tego tagu, patrz Public_transport.
 • Tag railway=tram_stop do oznaczenia przystanków tramwajowych jest nadal w użyciu. Dodajemy go do nowych przystanków tramwajowych i nie usuwamy go na istniejących przystankach tramwajowych. Zobacz Public_transport.
 • Nie zapomnijmy dodać tagu subway=yes lub station=subway, jeśli jest to stacja metra. W przypadku lekkiej kolei stosujemy tag station=light_rail.
 • Nie używamy słowa "station" w name=*, jeśli nie jest częścią nazwy wydrukowanej na znakach na stacji, tj. unikamy tagowania jak name=Station Newton
 • Nie używamy skrótów, nawet jeśli firma kolejowa zawsze z nich korzysta. Dadajmy wtedy tag short_name=*.
 • Jeśli oficjalna nazwa w dokumentach różni się od nazwy wydrukowanej na tablicach na stacji, stosujemy tag official_name=*.
 • Nieużywane stacje powinny być oznaczone tagami historic:railway=station, jeśli nadal jest to budynek lub peron, lub historic:railway=station_site, jeśli nie. Patrz Railway stations.

Przykład

 • Karlsruhe Central Station
 • Gare du Nord, w Paryżu stosuje się również ten model (z odniesieniami do różnych sieci linii dalekobieżnych, linii dużych prędkości, regionalnych pociągów podmiejskich i metra).

Zobacz też