Pl:OpenRailwayMap/Tagging in Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tory

Elektryfikacja

Napowietrzną sieć trakcyjną oznacza się tagiem electrified=contact_line. Standardowo sieć w Polsce jest zasilana napięciem stałym (frequency=0) o wartości 3000 V (voltage=3000).

Kierunek jazdy

Na liniach dwutorowych obowiązuje ruch prawostronny.

Kierunek jazdy po danym torze można oznaczyć tagiem railway:preferred_direction, możliwe wartości to forward (zgodnie z kierunkiem linii w OSM), backward (przeciwnie) i both (w obu kierunkach).

Kolej dużych prędkości

Zobacz Kolej_dużych_prędkości_w_Polsce na Wikipedii. Odcinki kolei dużych prędkości oznacza się tagiem highspeed=yes.

Sygnalizacja

Nazwy wskaźników i sygnałów poprzedzane są prefiksem PL-PKP:, np. PL-PKP:d1.

Następujące tagi są wspólne dla wszystkich wskaźników i semaforów:

Semafory

Wszystkie semafory powinny być opisane tagiem ref=*.

Semafor kształtowy jednoramienny

Semafor kształtowy dwuramienny

Semafor świetlny półsamoczynny (1 odstęp)

Semafor świetlny półsamoczynny (ponad 1 odstęp)

Semafor świetlny samoczynny (dwustawna blokada liniowa)

Semafor świetlny samoczynny

Sygnalizator powtarzający

Tarcze ostrzegawcze semaforowe

Tarcza ostrzegawcza kształtowa

Tag Tarcza ostrzegawcza kształtowa nieruchoma Tarcza ostrzegawcza kształtowa dwustawna Tarcza ostrzegawcza kształtowa trzystawna
railway:signal:distant PL-PKP:on PL-PKP:od PL-PKP:o
railway:signal:distant:form sign semaphore
railway:signal:distant:states brak PL-PKP:od1;PL-PKP:od2 PL-PKP:ot1;PL-PKP:ot2;PL-PKP:ot3

Tarcza ostrzegawcza świetlna

Tag Tarcza ostrzegawcza świetlna jednokomorowa Tarcza ostrzegawcza świetlna dwukomorowa
railway:signal:distant PL-PKP:os
railway:signal:distant:form semaphore
railway:signal:distant:states PL-PKP:os1;PL-PKP:os4

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa

Tarcze manewrowe

Tag Tarcza manewrowa kształtowa Tarcza manewrowa świetlna
Ruchoma Nieruchoma Dwie komory Jedna komora
railway:signal:shunting PL-PKP:m PL-PKP:ms
railway:signal:shunting:form semaphore sign light
railway:signal:shunting:states PL-PKP:m1;PL-PKP:m2 PL-PKP:m1 PL-PKP:ms1;PL-PKP:ms2 PL-PKP:ms1

Tarcze rozrządowe

Tag Tarcza rozrządowa kształtowa Tarcza rozrządowa świetlna
railway:signal:humping PL-PKP:rt
railway:signal:humping:form semaphore light
railway:signal:humping:states PL-PKP:rt1;PL-PKP:rt2;PL-PKP:rt3 PL-PKP:rt1;PL-PKP:rt2;PL-PKP:rt3;PL-PKP:rt4;PL-PKP:rt5

Sygnały zamknięcia toru

Tarcze zaporowe

Tag Tarcza zaporowa (Z 1) Tarcza zaporowa kształtowa Tarcza zaporowa świetlna
railway:signal:minor PL-PKP:z1 PL-PKP:z PL-PKP:zs
railway:signal:minor:form sign semaphore light
railway:signal:minor:states brak PL-PKP:z1;PL-PKP:z2 PL-PKP:zs1;PL-PKP:zs2

Latarnie wykolejnicowe

Węzeł opisujący latanię wykolejnicową jest jednocześnie węzłem opisującym wykolejnicę. Zamiast tagu railway=signal powinien zostać użyty tag railway=derail.

Tag Latarnia mechaniczna Latarnia elektryczna
railway:signal:minor PL-PKP:z
railway:signal:minor:form semaphore light
railway:signal:minor:states PL-PKP:z1wk;PL-PKP:z2wk

Latarnia na obrotnicy

Latarnia na wadze pomostowej

Latarnia na punkcie przestawczym zestawów kołowych

Latarnia na żurawiu wodnym

Przenośne tarcze zatrzymania i zmniejszenia prędkości

Sygnalizator próby hamulców

Wskaźniki

Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych

Wskaźnik uprzedzający o opuszczeniu pantografu

Wskaźniki opuszczenia pantografu

Tag We 2a We 2b We 2c
railway:signal:electricity PL-PKP:we2a PL-PKP:we2b PL-PKP:we2c
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:turn_direction through right left
railway:signal:electricity:type pantograph_down

Wskaźniki podniesienia pantografu

Tag We 3a We 3b
railway:signal:electricity PL-PKP:we3a PL-PKP:we3b
railway:signal:electricity:for multiple_unit locomotive
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:type pantograph_up

Wskaźniki zakazu wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych

Tag We 4a We 4b We 4c
railway:signal:electricity PL-PKP:we4a PL-PKP:we4b PL-PKP:we4c
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:turn_direction through right left
railway:signal:electricity:type end_of_catenary

Wskaźniki jazdy bezprądowej

Tag We 8a We 8b We 8c
railway:signal:electricity PL-PKP:we8a PL-PKP:we8b PL-PKP:we8c
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:turn_direction through right left
railway:signal:electricity:type power_off

Wskaźniki jazdy pod prądem

Tag We 9a We 9b
railway:signal:electricity PL-PKP:we9a PL-PKP:we9b
railway:signal:electricity:for multiple_unit locomotive
railway:signal:electricity:form sign
railway:signal:electricity:type power_on