Pl:OpenRailwayMap/Tagging in Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Tory

Elektryfikacja

Napowietrzną sieć trakcyjną oznacza się tagiem electrified=contact_line. Standardowo sieć w Polsce jest zasilana napięciem stałym (frequency=0) o wartości 3000 V (voltage=3000).

Tory pozbawione sieci trakcyjnej (wcześniej zelektryfikowane) należy oznaczyć tagami z przedrostkiem abandoned:, czyli abandoned:electrified=*, abandoned:frequency=* i abandoned:voltage=*. Tory niezelektryfikowane oznacza się wyłącznie tagiem electrified=no.

Rozstaw szyn

W Polsce najpowszechniejszym rozstawem szyn jest rozstaw standardowy (1435 mm), ale również lokalnie występuje rozstaw rosyjski (1520 mm). Szerokość toru oznacza się przy użyciu tagu gauge=*:

Splot torów

Rail Baltica Lietuva.jpg

Tory o różnych rozstawach, biegnące równolegle należy oznaczyć jako osobne drogi i uzupełnić tagiem railway:interlaced=yes. Nie należy mapować toru jako jednego z dwoma różnymi rozstawami.

Kategoryzacja torów

Linie kolejowe

Tory wchodzące w skład linii kolejowej, czyli tory główne zasadnicze i główne szlakowe, należy oznaczyć tagiem usage=*. W zależności od kategorii i znaczenia linii stosuje się odpowiednią wartość tagu, która została przedstawiona w poniższej tabeli[1].

Kategoria linii Znaczenie linii Wartość usage=*
magistralna państwowe main
pozostałe
pierwszorzędna państwowe main
pozostałe
drugorzędna państwowe main
pozostałe branch
znaczenia miejscowego państwowe main
pozostałe branch
industrial*

* gdy linia odgałęzia się od bocznicy stacyjnej/szlakowej lub znajduje się poza zarządem państwowym.

Numer linii kolejowej według danego zarządcy uzupełnia się tagiem ref=*, nie należy stosować do tego tagu name=*. Gdy tory linii kolejowej lub wiele linii kolejowych biegnie równolegle i w bliskim sąsiedztwie, należy użyć tagu passenger_lines=*, uwzględniając liczbę równoległych torów.

Uwaga! Tory oznaczone tagiem usage=* nie powinny być oznaczone jednocześnie tagiem service=* - jedynym wyjątkiem jest usage=industrial, który może być użyty na torach bocznych.

Tory główne dodatkowe i inne drogi kolejowe

Tory nieoznaczone tagiem usage=* powinny zostać zaopatrzone w tag service=*, wskazujący sposób użytkowania i sygnalizację obowiązującą dany tor[2].

 • service=siding - tory główne dodatkowe
 • service=yard - tory wyciągowe, odstawcze (pasażerskie i towarowe) i rozrządowe
 • service=crossover - wstawki i tory łączące bezpośrednio tory główne zasadnicze i główne szlakowe
 • service=spur - żeberka ochronne, tory rozładunkowe, tory w obrębie bocznic i prowadzące do nich

Numer toru

Numery torów oznacza się przy pomocy tagu railway:track_ref=*, nie należy używać w tym celu tagu name=* ani ref=*. Numery torów są zazwyczaj podawane w Statucie sieci kolejowej danego zarządcy, aczkolwiek zdarza się, że w przypadku torów głównych zasadniczych i szlakowych są pomijane (jak w przypadku PKP PLK).

Tory znajdujące się między semaforem wjazdowym a tarczą ostrzegawczą lub semaforem SBL ze wskaźnikiem W18 mogą mieć dodatkowo w numerze toru podany skrót najbliższej stacji, stacji węzłowej, przystanku lub punktu końcowego.

Kierunek jazdy

Na liniach dwutorowych obowiązuje ruch prawostronny.

Kierunek jazdy po danym torze można oznaczyć tagiem railway:preferred_direction, możliwe wartości to forward (zgodnie z kierunkiem linii w OSM), backward (przeciwnie) i both (w obu kierunkach).

Kolej dużych prędkości

Zobacz Kolej dużych prędkości w Polsce w Wikipedii.

Odcinki kolei dużych prędkości oznacza się tagiem highspeed=yes - przyjęło się oznaczać tory o maksymalnej prędkości niemniejszej niż 200 km/h.

Systemy bezpieczeństwa

Obowiązującym systemem bezpieczeństwa na sieci kolejowej jest samoczynne hamowanie pociągów (SHP) - tory objęte tym systemem należy oznaczyć tagiem railway:shp=yes. Przy torach znajdują się odpowiednie elektromagnesy (rezonatory).

Innym systemem jest ETCS (European Train Control System). Między szynami torów objętych tym systemem znajdują się eurobalisy. W zależności od poziomu tego systemu stosuje się odpowiednio tag railway:etcs=*:

Tory, na których montowany jest system ETCS, należy oznaczyć tagiem construction:railway:etcs=*, wskazując poziom konstruowanego systemu.

Uwaga! Systemy bezpieczeństwa oznacza się na wszystkich torach objętych danym systemem, nie tylko na torach głównych zasadniczych i głównych szlakowych.

Elementy układu torowego

Górka rozrządowa

WK14 Poznań Franowo górka rozrządowa (2).JPG

Grzbiety górki rozrządowej mogą być dodatkowo oznaczone tagiem man_made=embankment.

Rozjazd

Zobacz Rozjazd w Wikipedii.

Skrzyżowanie torów

Zobacz Skrzyżowanie torów w Wikipedii.

Kozioł oporowy

Zobacz Kozioł oporowy w Wikipedii.

Warszawa Lotnisko Chopina piasek i sygnał.jpg

Wykolejnica

Zobacz Wykolejnica w Wikipedii.

Niemojki ~21rqpouc.jpg

Urządzenia kontroli niezajętości

Dęblin--21iszrej.jpg

Smarownica

Przejazd kolejowo-drogowy

Zobacz Przejazd kolejowo-drogowy w Wikipedii.

Marciszów, ulica Główna, sygnalizator świetlny - 03.08.2023.jpg
2023 PKP Warszawa Wola Grzybowska, przejście przez tory, 1.jpg

Dla przejść pieszych przez tory (przejazdy kategorii E), stosuje się znacznik railway=crossing.

Izolator sekcyjny

Zobacz Izolator sekcyjny w Wikipedii.

Tag należy stosować w miejscu zmiany systemów elektryfikacji, przykładowo między 3 kV a 15 kV 16,7 Hz.

Izolator sekcyjny Kraków Główny - Maj 2023 03.jpg

Granica zarządu lub państwa

 • railway=*
 • railway:name:<operator 1>=*
 • railway:name:<operator 2>=*
 • railway:ref:<operator 1>=*
 • railway:ref:<operator 2>=*

Jako <operator> należy podstawić skrót literowy danego zarządcy typu DB (Deutsche Bahn), PKP (Polskie Koleje Państwowe) czy SŽDC (Správa Železnic Dopravní Cesty).

Kanał oczystkowy lub rewizyjny

Kanał oczystkowy Towarowa 7 (Kościerzyna).jpg

Obrotnica i przesuwnica

Zobacz Obrotnica kolejowa w Wikipedii.

Zielona Góra, obrotnica w parowozowni.jpg
Suwnica przed wagonownią.jpg

Uwaga! Do tych obiektów nie należy dodawać tagu area=yes

Hamulec torowy

Skrajnik

Waga

System zmiany rozstawu kół (SUW2000)

Detekcja Stanów Awaryjnych (dSAT i dSAP)

Zobacz dSAT w Wikipedii.

dSAT

dSAP

Wskaźnik kilometrowy i hektometrowy

Słupek kilometrowy Gdańsk Politechnika.jpg

Wskaźnik ten należy nanieść równolegle na tor, którego on dotyczy.

Budynki, budowle i elementy infrastruktury nieruchomej

Nastawnia

Brzoza Bydgoska przystanek kolej 08-2014.jpg

Strażnica przejazdowa

Railway crossing on Warszawska Street in Tomaszów Mazowiecki, Poland.jpg

Posterunek odstępowy (posterunek techniczny)

 • railway=blockpost
 • name=* - nazwa posterunku odstępowego ze skrótem telegraficznym np. Przyłubie Pb
 • railway:ref=* - skrót telegraficzny. Przykładowo Pb
 • start_date=* - data rozpoczęcia funkcjonowania posterunku
 • end_date=* - data wyłączenia posterunku z użytku
 • railway:position=* - kilometraż osi posterunku podany w [km], podany z dokładnością do hektometra
 • railway:position:exact=* - dokładny kilometraż osi posterunku podany w [km]
 • image=* - zdjęcie posterunku
 • railway:local_operated=yes/no - urządzenia posterunku sterowane na miejscu lub sterowane zdalnie (typu APO - automatyczny posterunek odstępowy)
 • building=yes/container - budynek lub kontener posterunku

Wieża GSM-R

Małaszewicze-19SFAVMK-mast.jpg

Ogrodzony obszar, w którym znajduje się wieża GSM-R, można oznaczyć następująco:

Wieża wodna

Świnoujście-Warszów - wieża wodna - 26.09.2022 11-54-04.jpg

Nie należy dodawać do wież wodnych nazw typu wieża wodna.

Żuraw wodny

Małaszewicze-19SFAXQY-water-crane.jpg

Myjnia

Hala naprawcza

Lokomotywownia

Lokomotywownia Warszawa Odolany 2018.jpg

Zasieki węglowe

Stacja paliw

Rampa ładunkowa

Muzeum kolejnictwa

Terminal kontenerowy

1WK15 Terminal Kontenerowy Kąty Wrocławskie (34) Travelarz.JPG

Infrastruktura pasażerska

Dworzec kolejowy

Malbork - Dworzec PKP - 20170509163134.jpg

Peron

02.07.17 Chełm EP07-456 (35051537953).jpg

Krawędzie peronu, wykorzystywane w ruchu pasażerskim, należy oznaczyć tagami railway=platform_edge oraz numerem przyległego toru ref=*.

Jeśli peron podzielony jest na sektory, należy węzeł z tagiem railway:platform:section=* nanieść na krawędź peronu.

Biletomat

Biletomat KM WK13.jpg

Kasa biletowa

Kasa biletowa Warszawa Śródmieście WKD 2017.jpg

Gablota i infokiosk

Grabów-Szlachecki-20PGMELM-train-stop.jpg
Infokiosk na peronie stacji Parzniew.jpg

Przechowalnia bagażu

WK14 Wrocław Główny przechowalnia bagażu Travelarz.jpg

Wiata przystankowa

Hajnówka-train-station--210827-16.jpg
Biała Podlaska main station – platforms under renovation.jpg

Poczekalnia pod wiatą

Mała architektura

Ławka

Hajnówka-train-station--210827-06.jpg

Kosz na śmieci

Hajnówka-train-station--210827-12.jpg
Rogów ~22wbhbgz.jpg

Poręcz do odpoczynku

Podstawka pod bagaż

Parking rowerowy

Mapa tyflograficzna

Posterunki ruchu i punkty ekspedycyjne

Sygnalizacja

Nazwy wskaźników i sygnałów poprzedzane są prefiksem PL-PKP:, np. PL-PKP:d1.

Następujące tagi są wspólne dla wszystkich wskaźników i semaforów:

Semafory

Wszystkie semafory powinny być opisane tagiem ref=*. Wygląd semaforu opisuje się na podstawie wszystkich możliwych, wyświetlanych przez niego sygnałów.

Semafory kształtowe

Sygnały wyświetlane na semaforach kształtowych[3]
Sr1 Sr2 Sr3 Sz
PKP Sr1 PKP Sr2 PKP Sr3
PL-PKP:sr1 PL-PKP:sr2 PL-PKP:sr3 PL-PKP:sz
Semafor kształtowy jednoramienny
Semafor kształtowy dwuramienny

Semafory świetlne

Sygnały wyświetlane przez semafory świetlne[3]
S1 S2 S3 S4 S5
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
PL-PKP:s1 PL-PKP:s2 PL-PKP:s3 PL-PKP:s4 PL-PKP:s5
S1a S6 S7 S8 S9
Wygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Czerwone dół migające.svg
Podstawa SBL.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Zielony pas.svg
PL-PKP:s1a PL-PKP:s6 PL-PKP:s7 PL-PKP:s8 PL-PKP:s9
Sz S10a S11a S12a S13a
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Czerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Białe dół migające.svg
Podstawa semafor.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Pomarańczowy pas.svg
PL-PKP:sz PL-PKP:s10a PL-PKP:s11a PL-PKP:s12a PL-PKP:s13a
Ms2 S10 S11 S12 S13
Wygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa semafor.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek migające.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Pomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa semafor.svg
PL-PKP:ms2 PL-PKP:s10 PL-PKP:s11 PL-PKP:s12 PL-PKP:s13
Semafor świetlny dwukomorowy
Czerwone góra ciągłe.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Wygaszony dół.svgZielony dół ciągły.svgWygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svg
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2
off;PL-PKP:s1;PL-PKP:s2
Semafor świetlny trzykomorowy
Przykładowe semafory trzykomorowe z wyświetlanymi sygnałami
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgPomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgPomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgPomarańczowe dół migające.svgPomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svg
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgPomarańczowe dół migające.svgPomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svg
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s5
off;PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s5
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s5
off;PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s5
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5
off;PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5
off;PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół ciągłe.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svg
Wygaszony góra.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgPomarańczowe góra ciągłe.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgPomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svg
Wygaszony góra.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgPomarańczowe góra migające.svgPomarańczowe góra migające.svgPomarańczowe góra ciągłe.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgPomarańczowe dół ciągłe.svgPomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svg
Uwaga! W tym przypadku należy użyć tagów railway:signal:main
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:ms2
railway:signal:main:substitute_signal=PL-PKP:sz
Uwaga! W tym przypadku należy użyć tagów railway:signal:main
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2
railway:signal:main:substitute_signal=PL-PKP:sz
PL-PKP:s1;PL-PKP:s5;PL-PKP:s13 PL-PKP:s1;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5;PL-PKP:s12;PL-PKP:s13
Semafor świetlny czterokomorowy
Przykładowe semafory czterokomorowe z wyświetlanymi sygnałami
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svg
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek migające.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół ciągłe.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek migające.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół ciągłe.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPomarańczowy pas.svgPomarańczowy pas.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svg
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s5;PL-PKP:s10
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5;PL-PKP:s10;PL-PKP:s11;PL-PKP:ms2
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5;PL-PKP:s10a;PL-PKP:s11a;PL-PKP:ms2
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz
Wygaszony góra.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgWygaszony góra.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svg
Wygaszony góra.svgPomarańczowe góra migające.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgPomarańczowe góra migające.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół ciągłe.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svg
Wygaszony góra.svgPomarańczowe góra migające.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgPomarańczowe góra migające.svgPomarańczowe góra ciągłe.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół ciągłe.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPomarańczowy pas.svgPomarańczowy pas.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svg
PL-PKP:s1;PL-PKP:s5;PL-PKP:s13
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz
PL-PKP:s1;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5;PL-PKP:s12;PL-PKP:s13;PL-PKP:ms2
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz
PL-PKP:s1;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5;PL-PKP:s12a;PL-PKP:s13a;PL-PKP:ms2
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz
Wygaszony góra.svgWygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Czerwone środek ciągłe.svgCzerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek migające.svgPomarańczowe środek ciągłe.svg
Wygaszony dół.svgCzerwone dół migające.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svg
Podstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svgPodstawa SBL.svg
PL-PKP:s1;PL-PKP:s1a;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5
Tego typu semafor stosowany jest w tunelach linii średnicowych tj. na szlakach Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna (LK2), Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia (LK448) i Łódź Widzew - Łódź Fabryczna (LK17 i LK458)
Semafor świetlny pięciokomorowy
Przykładowe semafory pięciokomorowe z wyświetlanymi sygnałami
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svgPodstawa semafor-C2.svg
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s5;PL-PKP:s10;PL-PKP:s13
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz
Wygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svgZielony góra ciągły.svgZielony góra migający.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svgWygaszony góra.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek migające.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek migające.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Czerwone środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgCzerwone środek ciągłe.svg
Wygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgPomarańczowe środek ciągłe.svgWygaszony środek.svgWygaszony środek.svg
Wygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgWygaszony dół.svgBiałe dół ciągłe.svgBiałe dół migające.svg
Podstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svgZielony pas.svgZielony pas.svgZielony pas.svgZielony pas.svgPodstawa semafor.svgPodstawa semafor.svg
PL-PKP:s1;PL-PKP:s2;PL-PKP:s3;PL-PKP:s4;PL-PKP:s5;PL-PKP:s6;PL-PKP:s7;PL-PKP:s8;PL-PKP:s9;PL-PKP:ms2
railway:signal:combined:substitute_signal=PL-PKP:sz

Jeśli na semaforze mogą być wyświetlane sygnały uwzględniające pas zielony i pas pomarańczowy, należy uwzględnić je wszystkie.

Sygnalizator sygnału zastępczego

Białe jednokomorowe migające.svg
Podstawa Sz2N.svg

Sygnalizator powtarzający

Sygnały wyświetlane na sygnalizatorach powtarzających[3]
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4
Pomarańczowe góra ciągłe.svg
Wygaszony środek.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa powtarzacz.svg
Pomarańczowe góra ciągłe.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa powtarzacz.svg
Wygaszony góra.svg
Zielony środek ciągły.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa powtarzacz.svg
Wygaszony góra.svg
Zielony środek migający.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa powtarzacz.svg
Pomarańczowe góra migające.svg
Wygaszony środek.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa powtarzacz.svg
Pomarańczowe góra migające.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa powtarzacz.svg
PL-PKP:sp1 PL-PKP:sp2 PL-PKP:sp3 PL-PKP:sp4

Tarcze ostrzegawcze semaforowe

Tarcza ostrzegawcza kształtowa

Sygnały wyświetlane przez tarcze ostrzegawcze kształtowe[3]
Tarcza ostrzegawcza kształtowa nieruchoma Tarcza ostrzegawcza kształtowa dwustawna Tarcza ostrzegawcza kształtowa trzystawna
On Od1 Od2 Ot1 Ot2 Ot3
PKP-ON.svg PKP-OD1.svg PKP-OD2.svg PKP-OT1.svg PKP-OT2.svg PKP-OT3.svg
PL-PKP:on PL-PKP:od1 PL-PKP:od2 PL-PKP:ot1 PL-PKP:ot2 PL-PKP:ot3
railway:signal:distant=PL-PKP:on
railway:signal:distant:form=sign
railway:signal:distant=PL-PKP:od
railway:signal:distant:form=semaphore
railway:signal:distant:states=PL-PKP:od1;PL-PKP:od2
railway:signal:distant=PL-PKP:ot
railway:signal:distant:form=semaphore
railway:signal:distant:states=PL-PKP:ot1;PL-PKP:ot2;PL-PKP:ot3

Tarcza ostrzegawcza świetlna

Sygnały wyświetlane przez tarcze ostrzegawcze świetlne[3]
Tarcza ostrzegawcza świetlna jednokomorowa Tarcza ostrzegawcza świetlna dwukomorowa
Os1 Os4 Os1 Os2 Os3 Os4
Pomarańczowe jednokomorowe ciągłe.svg
Podstawa to.svg
Pomarańczowe jednokomorowe migające.svg
Podstawa to.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe dół ciągłe.svg
Podstawa to.svg
Zielony góra ciągły.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa to.svg
Zielony góra migający.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa to.svg
Wygaszony góra.svg
Pomarańczowe dół migające.svg
Podstawa to.svg
PL-PKP:os1 PL-PKP:os4 PL-PKP:os1 PL-PKP:os2 PL-PKP:os3 PL-PKP:os4
railway:signal:distant=PL-PKP:os
railway:signal:distant:form=semaphore
railway:signal:distant:states=PL-PKP:os1;PL-PKP:os4
railway:signal:distant=PL-PKP:os
railway:signal:distant:form=semaphore
railway:signal:distant:states

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa

Sygnały wyświetlane przez tarcze ostrzegawcze przejazdowe[3]
Osp1 Osp2
PKP-Osp1-small.svg PKP-Osp2-small.svg
PL-PKP:osp1 PL-PKP:osp2

Tarcze manewrowe

Sygnały wyświetlane na tarczach manewrowych[3]
Tarcza manewrowa kształtowa
Ruchoma Nieruchoma
M1 M2 M1
Pkp-m1.svg Pkp-m2.svg Pkp-m1.svg
PL-PKP:m1 PL-PKP:m2 PL-PKP:m1
railway:signal:shunting=PL-PKP:m
railway:signal:shunting:form=semaphore
railway:signal:shunting:states=PL-PKP:m1;PL-PKP:m2
railway:signal:shunting=PL-PKP:m
railway:signal:shunting:form=sign
railway:signal:shunting:states=PL-PKP:m1
Tarcza manewrowa świetlna
Dwie komory Jedna komora
Ms1 Ms2 Ms1
Niebieskie góra ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa tm.svg
Wygaszony góra.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa tm.svg
Niebieskie jednokomorowe ciągłe.svg
Podstawa tm.svg
PL-PKP:ms1 PL-PKP:ms2 PL-PKP:ms1
railway:signal:shunting=PL-PKP:ms
railway:signal:shunting:form=light
railway:signal:shunting:states=PL-PKP:ms1;PL-PKP:ms2
railway:signal:shunting=PL-PKP:ms
railway:signal:shunting:form=light
railway:signal:shunting:states=PL-PKP:ms1

Tarcze rozrządowe

Tag Tarcza rozrządowa kształtowa Tarcza rozrządowa świetlna
railway:signal:humping PL-PKP:rt
railway:signal:humping:form semaphore light
railway:signal:humping:states PL-PKP:rt1;PL-PKP:rt2;PL-PKP:rt3 PL-PKP:rt1;PL-PKP:rt2;PL-PKP:rt3;PL-PKP:rt4;PL-PKP:rt5

Sygnały zamknięcia toru

Tarcze zaporowe

Sygnały wyświetlane na tarczach zaporowych[3]
Tarcza zaporowa kształtowa
Ruchoma Nieruchoma
Z1 Z2 Z1
Pkp-Z1.svg Pkp-Z2.svg Pkp-Z1.svg
PL-PKP:z1 PL-PKP:z2 PL-PKP:z1
railway:signal:minor=PL-PKP:z
railway:signal:minor:form=semaphore
railway:signal:minor:states=PL-PKP:z1;PL-PKP:z2
railway:signal:minor=PL-PKP:z
railway:signal:minor:form=sign
railway:signal:minor:states=PL-PKP:z1
Tarcza zaporowa świetlna
Dwukomorowa Jednokomorowa
S1 Ms2 Sz S1
Czerwone góra ciągłe.svg
Wygaszony dół.svg
Podstawa Tz-Cm.svg
Wygaszony góra.svg
Białe dół ciągłe.svg
Podstawa Tz-Cm.svg
Czerwone góra ciągłe.svg
Białe dół migające.svg
Podstawa Tz-Cm.svg
Czerwone jednokomorowe ciągłe.svg
Podstawa Tz-C.svg
PL-PKP:s1 PL-PKP:ms2 PL-PKP:sz PL-PKP:s1
railway:signal:minor=PL-PKP:z
railway:signal:minor:form=light
railway:signal:minor:states=PL-PKP:s1;PL-PKP:ms2
railway:signal:minor:substitute_signal=PL-PKP:sz
railway:signal:minor=PL-PKP:z
railway:signal:minor:form=light
railway:signal:minor:states=PL-PKP:s1

Latarnie wykolejnicowe

Węzeł opisujący latanię wykolejnicową jest jednocześnie węzłem opisującym wykolejnicę. Zamiast tagu railway=signal powinien zostać użyty tag railway=derail.

Tag Latarnia mechaniczna Latarnia elektryczna
railway:signal:minor PL-PKP:z
railway:signal:minor:form semaphore light
railway:signal:minor:states PL-PKP:z1wk;PL-PKP:z2wk

Latarnia na obrotnicy

Latarnia na wadze pomostowej

Latarnia na punkcie przestawczym zestawów kołowych

Latarnia na żurawiu wodnym

Przenośne tarcze zatrzymania i zmniejszenia prędkości

Tarcza ostrzegawcza nieruchoma DO

Tarczę umieszcza się w odległości drogi hamowania zwiększonej o 200 m od tarczy zatrzymania D 1.

PKP-OD1.svg

Tarcza zatrzymania D 1

PKP D1 sign.PNG

Tarcza zwolnić bieg D 6

Sygnał D 6 oznacza, że w odległości drogi hamowania znajduje się odcinek toru, na którym należy jechać z prędkością mniejszą od prędkości przewidzianej w rozkładzie jazdy. Początek i koniec odcinka, przez który należy przejechać ze zmniejszoną prędkością, onacza się wskaźnikami W 14.


Sygnalizator próby hamulców

Wskaźniki stosowane na sieci kolejowej

Poniżej przedstawione wskaźniki stosowane są na sieci kolejowej PKP PLK oraz przyłączonych do niej[3]. Część z nich jest również wykorzystywana na sieci metra warszawskiego.

W 1 — wskaźnik usytuowania

Wskaźnik W 1 oznacza miejsce ustawienia tarczy ostrzegawczej semaforowej lub przejazdowej. Na na szlakach z samoczynną blokadą liniową czterostawną oznacza ustawienie przedostatniego semafora odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym.

W 1 Wskaźnik usytuowania.svg

W 2, W 26a, W 26b — wskaźniki kierunku jazdy

Wskaźniki W 2, W 26a, W 26b informują maszynistę o kierunku wyjazdu ze stacji. Wskaźnik W 2 stanowi skrót nazwy najbliższej stacji węzłowej lub stacji końcowej na danej linii.

W2 W26b W26a
W 2 Wskaźnik kierunku jazdy.svg W 26a i W 26b Wskaźniki kierunku jazdy.svg
PL-PKP:w2 PL-PKP:w26b PL-PKP:w26a
railway:signal:route=PL-PKP:w2
railway:signal:route:states=skrót literowy
railway:signal:route:form=light
railway:signal:route=PL-PKP:w26b
railway:signal:route:states=D
railway:signal:route:form=light
railway:signal:route=PL-PKP:w26a
railway:signal:route:states=P
railway:signal:route:form=light

Wskaźniki W 26a i W26b są stosowane na stacjach Warszawa ZachodniaWarszawa Wschodnia. Wskazują one odpowiednio przejazd na grupę torów podmiejskich (W 26a) lub dalekobieżnych (W 26b).

W 3 — wskaźnik unieważnienia

Wskaźnik W 3 ustawia się z prawej strony toru przy znajdującym się tam semaforze lub tarczy zaporowej dla oznaczenia, że semafor ten lub tarcza zaporowa nie odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

PKP-W3-WskaźnikUnieważnienia.svg

W 4 — wskaźnik zatrzymania

Wskaźnik służy do oznaczenia miejsca na stacji lub przystanku, do którego może dojechać czoło zatrzymującego się tam pociągu. Wskaźnik W 4 ustawia się przy końcu peronu lub przed ukresem, z prawej strony toru, do którego się odnosi. Wskaźnik ustawiony przy końcu peronu, niebędący jednocześnie końcem przebiegu pociągowego, odnosi się tylko do pociągów mających postój przy tym peronie. W szczególnych przypadkach, np. braku wymaganej skrajni, można go ustawić z lewej strony toru na końcu peronu.

W 4 Wskaźnik zatrzymania.svg

W 5 — wskaźnik przetaczania

Wskaźnik stosuje się niezależnie od tarcz manewrowych na tych stacjach i przy tych torach, na których zachodzi potrzeba stałego oznaczenia granicy, do której przetaczanie jest dozwolone. Wskaźnik W 5 należy ustawiać przed semaforem wjazdowym w odległości co najmniej 100 m, patrząc w kierunku szlaku. Na stacjach linii kolejowych dwutorowych, wskaźnik ustawia się przy torach wjazdowych, po stronie semafora wjazdowego. Na stacjach linii kolejowych jednotorowych, wskaźnik ustawia się po prawej stronie toru głównego zasadniczego, patrząc w kierunku szlaku.

W 5 Wskaźnik przetaczania.svg

W 6, W 6a, W 6b i W 7 — wskaźniki ostrzegania

Wskaźnik W 6 ustawia się tam, gdzie maszynista powinien dać sygnał Rp 1 „Baczność”.

Wskaźnik W 6a oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się przejazd kolejowo­‑drogowy lub przejście wyposażone w półsamoczynny, lub samoczynny system przejazdowy, powiązany lub uzależniony w urządzeniach stacyjnych, zabezpieczający całą szerokość przejazdu kolejowo­‑drogowego lub przejścia.

Wkaźnik W 6b oznacza, że za wskaźnikiem znajduje się przejazd kolejowo­‑drogowy lub przejście wyposażone w półsamoczynny, lub samoczynny system przejazdowy, bez powiązania lub uzależnienia w urządzeniach stacyjnych, albo niewyposażone w urządzenia zabezpieczenia ruchu i należy podać sygnał Rp 1 „Baczność”.

Wskaźnik stosuje się tam, gdzie maszynista powinien podać sygnał Rp 1 „Baczność”, ze względu na bezpieczeństwo ludzi pracujących na torze. Wskaźnik W 7 ustawia się z obu stron przed miejscem prowadzenia robót na torze, w odległości od 300 do 500 m od miejsca prowadzenia robót.

W6 W6a W6b W7
W 6 Wskaźnik ostrzegania.svg W 6a Wskaźnik ostrzegania.svg W 6b Wskaźnik ostrzegania.svg W 7 Wskaźnik ostrzegania.svg
PL-PKP:w6 PL-PKP:w6a PL-PKP:w6b PL-PKP:w7
railway:signal:whistle=PL-PKP:w6
railway:signal:whistle:form=sign
railway:signal:whistle=PL-PKP:w6a
railway:signal:whistle:form=sign
railway:signal:whistle=PL-PKP:w6b
railway:signal:whistle:form=sign
railway:signal:whistle:twice=yes
railway:signal:whistle=PL-PKP:w7
railway:signal:whistle:form=sign

W 8 — wskaźnik ograniczenia prędkości

Wskaźnik ustawia się przed wskaźnikami W 9 i W 27a, w odległości drogi hamowania. Wskaźnik należy stosować wówczas, gdy ostrzeżenie jest ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych.

W 8 Wskaźnik ograniczenia prędkości.svg

W 9 i W 14 — wskaźniki odcinka ograniczonej prędkości

Wskaźniki oznaczają początek i koniec odcinka, przez który należy przejechać ze zmniejszoną prędkością.

Wskaźnik W 9 należy stosować wówczas, gdy zmniejszenie prędkości jest ujęte w wykazie ostrzeżeń stałych. Wskaźnik W 14 stosuje się wraz z tarczą D 6 „Zwolnić bieg”.

Jeśli na wskaźniku umieszczona jest czarna litera C, oznacza to, że ograniczenie dotyczy czoła pociągu.

W9 W14
W 9 Wskaźnik odcinka ograniczonej prędkości.svg W 14 Wskaźniki odcinka ograniczonej prędkości.svg
PL-PKP:w9 PL-PKP:w14
railway:signal:speed_limit=PL-PKP:w9
railway:signal:speed_limit:form=sign
railway:signal:speed_limit:speed
 • prędkość [km/h] na początku ograniczenia
 • none na końcu ograniczenia

caption=C jeśli dotyczy czoła pociągu

railway:signal:speed_limit=PL-PKP:w14
railway:signal:speed_limit:form=sign
railway:signal:speed_limit:speed
 • prędkość [km/h] na początku ograniczenia
 • none na końcu ograniczenia

caption=C jeśli dotyczy czoła pociągu

W 10a i W 10b — wskaźniki odcinka z popychaniem

Wskaźniki oznaczają, że należy rozpocząć (W 10a) albo zaprzestać (W 10b) popychania. Służą do oznaczania tych punktów na szlaku, przy których lokomotywa popychająca ma rozpocząć popychanie pociągu albo go zaprzestać. Wskaźnik W 10a ustawia się w odległości 100 m przed miejscem, od którego należy rozpocząć popychanie. Wskaźnik W 10b ustawia się w miejscu, od którego należy zaprzestać popychania pociągów. Wskaźniki te, umieszcza się po prawej stronie toru, do którego się odnoszą.

W10a W10b
W 10 Wskaźniki odcinka z popychaniem.svg
PL-PKP:w10a PL-PKP:w10b
railway:signal:helper_engine=w10a
railway:signal:helper_engine:form=sign
railway:signal:helper_engine=w10b
railway:signal:helper_engine:form=sign

W 11a i W 11b — wskaźniki uprzedzające

W 11a Wskaźniki uprzedzające.svg W 11b Wskaźniki uprzedzające.svg

Wskaźniki W 11a oznaczają, że za wskaźnikiem znajduje się:

 1. tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego lub odstępowego;
 2. semafor, którego obrazy sygnałowe mogą nie być widoczne w sposób ciągły z wymaganej odległości. Wskaźniki W 11b oznaczają, że za wskaźnikiem znajduje się tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego posterunku ruchu, na którym rozpoczyna się odcinek zelektryfikowany.

Wskaźniki ustawia się zawsze trzy przed tarczą ostrzegawczą, a przed semaforem zawsze cztery. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 11p — wskaźnik przejazdowy

Wskaźnik W 11p służy do zwrócenia uwagi maszyniście na zbliżanie się do tarczy ostrzegawczej przejazdowej. Wskaźnik W 11p z jednym trójkątem ustawia się w odległości 200 m, a wskaźnik W 11p z dwoma trójkątami — 400 m przed tarczą ostrzegawczą przejazdową.

W 11p Wskaźnik przejazdowy.svg

W 12 — wskaźnik parowozowy

Wskaźnik oznacza, że należy zakropić popielnik i zamknąć jego klapy. Wskaźnik W 12 ustawia się w odległości 200 m przed mostami, wiaduktami lub innymi obiektami.

W 12 Wskaźnik parowozowy.svg

W 13 — wskaźnik torowy

Wskaźnik oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować szczególną ostrożność przy pracy podbijarek, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych. Wskaźnik W 13 ustawia się w odległości 50 m od osłanianego miejsca, z obu stron tego miejsca, przy każdym torze. Przeszkody znajdujące się w odległości mniejszej od 150 m jedna od drugiej, powinny być oznaczone jako jedna przeszkoda wskaźnikiem W 13 w postaci dwóch krat.

W 13 Wskaźnik torowy.svg

W 15 — wskaźnik zmiany lokalizacji

Wskaźnik W 15 „Wskaźnik zmiany lokalizacji” oznacza, że semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować, pomimo to odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik. Ustawia się go w tym miejscu, w którym powinny być ustawione: semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza.

W 15 Wskaźnik zmiany lokalizacji.svg

Wartość wskazuje, po której stronie torów (względem ich kierunku na OSM) normalnie znajdowałby się sygnalizator.

W 16 — wskaźnik przystanku osobowego

Wskaźnik W 16 oznacza, że za wskaźnikiem w odległości drogi hamowania znajduje się przystanek osobowy.

W 16 Wskaźnik przystanku osobowego.svg

W 17 — wskaźnik ukresu

Wskaźnik W 17 oznacza miejsce przy zbiegających się torach, do którego wolno tor zająć taborem kolejowym.

W 17 Wskaźnik ukresu.svg

W 18 — wskaźnik samoczynnej blokady liniowej

Wskaźnik oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego samoczynnej blokady liniowej na szlaku przed semaforem wjazdowym.

W 18 Wskaźnik samoczynnej blokady liniowej.svg

Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 19 — wskaźnik uprzedzający o braku drogi hamowania

Wskaźnik oznacza, że odległość między dwoma następnymi semaforami lub między następną tarczą ostrzegawczą semaforową a semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii kolejowej długości drogi hamowania.

W 19 Wskaźnik uprzedzający o braku drogi hamowania.svg

Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 20 — wskaźnik braku drogi hamowania

Wskaźnik oznacza, że odległość między tarczą ostrzegawczą semaforową lub semaforem, na których jest umieszczony wskaźnik, a następnym semaforem jest mniejsza od obowiązującej na danej linii kolejowej długości drogi hamowania.

W 20 Wskaźnik braku drogi hamowania.svg

Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 21 — wskaźnik podwyższenia prędkości

Wskaźnik umieszczony jest na maszcie semafora. Oznacza on, że jazda za tym semaforem, nadającym sygnał zezwalający na jazdę z prędkością 40, 60 lub 100 km/h, może odbywać się z prędkością wyższą, nieprzekraczająca wartości określonej przez ten wskaźnik.

W 21 Wskaźniki podwyższenia prędkości.svg

W 21wg

Wskaźnik określa prędkość, z jaką należy przejeżdżać przez automatyczną wagę. Stosowany jest na stacjach Hrubieszów Towarowy i Dorohusk.

W 22 — wskaźnik jazdy pociągu towarowego

Wskaźnik oznacza, że pociąg towarowy może przejechać bez zatrzymania, ze zmniejszoną prędkością obok semafora odstępowego blokady samoczynnej wskazującego sygnał „Stój”. Wskaźnik jest stosowany na semaforach odstępowych samoczynnej blokady liniowej, ustawionych na wzniesieniu miarodajnym ponad 6 ‰ na długości drogi hamowania.

W 22 Wskaźnik jazdy pociągu towarowego.svg

W 23 — wskaźnik odcinka izolowanego

Wskaźnik W 23 oznacza początek odcinka torowego lub zwrotnicowego, wyposażonego w urządzenie kontroli niezajętości torów i rozjazdów.

W 23 Wskaźnik odcinka izolowanego.svg

Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 24 — wskaźnik kierunku przeciwnego

Wskaźnik oznacza wyjazd na tor szlaku dwutorowego lub wielotorowego w kierunku przeciwnym do zasadniczego.

W 24 Wskaźnik kierunku przeciwnego.svg

W 25 — wskaźnik ogrzewania

Wskaźnik oznacza stanowisko elektrycznego ogrzewania wagonów i rozpoczęcia ogrzewania.

W 25 Wskaźnik ogrzewania.svg

Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

W 27a — wskaźnik zmiany prędkości

Wskaźnik oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą dozwoloną prędkość drogową dla danej linii kolejowej.

W 27 Wskaźnik zmiany prędkości.svg

W 28 — wskaźnik kanału radiowego

Wskaźnik oznacza miejsce zmiany kanału radiowego. Litera stanowi uzgodniony z Prezesem UTK wyróżnik zarządcy infrastruktury.

W 28 Wskaźnik kanału radiowego.svg

W 29 — wskaźnik nawiązania łączności

Wskaźnik oznacza, że należy nawiązać łączność radiową z dyżurnym ruchu odcinkowym. Wskaźnik ustawia po prawej stronie toru przed mijanką bezobsługową w odległości nie mniejszej niż 1600 m przed samoczynnie działającym semaforem wjazdowym.

W 29 Wskaźnik nawiązania łączności.svg

W 30 — wskaźnik ważenia składu

Wskaźnik oznacza oznacza prędkość, z jaką należy przejeżdżać przez automatyczną wagę podczas ważenia składu.

W 30 Wskaźnik ważenia składu.svg

W 31 — wskaźnik kasowania

Wskaźnik oznacza, że sygnalizator, na którym został umieszczony wskaźnik, jest nieczynny, nie został oddany do użytku lub jest unieważniony, a sygnały nadawane (wyświetlane) na nim są nieobowiązujące.

W 31 Wskaźnik kasowania.svg

Znacznik musi być ustawiony indywidualnie dla każdego typu sygnalizatora. Miejsce w kluczu musi być zastąpione przez odpowiedni typ sygnału, np. main dla sygnalizatorów głównych.

W 32 — wskaźnik czoła pociągu

Wskaźnik oznacza miejsce zatrzymania czoła pociągu o długości określonej tym wskaźnikiem.

W 32 Wskaźnik kasowania.svg

W 33 — wskaźnik początku obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R

Wskaźnik oznacza miejsce zmiany systemu radiołączności pociągowej i obowiązujący od tego miejsca system ERTMS/GSM-R.

W 33 Wskaźnik początku obowiązywania systemu ERTMS-GSM-R.svg

W 34 — wskaźnik końca obowiązywania systemu ERTMS/GSM-R

Wskaźnik oznacza koniec obowiązującego od tego miejsca system ERTMS/GSM-R. Nad nim umieszcza się wskaźnik W 28.

W 34 Wskaźnik końca obowiązywania systemu ERTMS-GSM-R.svg

W 35 i W 36 — wskaźniki ograniczenia prędkości na kierunku zwrotnym

Wskaźniki oznaczają, że ograniczenie prędkości na rozjeździe lub zmniejszenie prędkości drogowej dotyczy wyłącznie jazdy na kierunek zwrotny. Wskaźnik nie jest obecnie zaimplementowany w OSM.

Wskaźniki ETCS

Na liniach wyposażonych w system ETCS stosuje się poniżej przedstawione znaczniki - podzielone są one ze względu na funkcję (zapowiedź wjazdu, wjazd lub wyjazd z obszaru ERTMS/ETCS) oraz poziom systemu ETCS[3].

Poziom systemu Zapowiedź wjazdu Wjazd Wyjazd
ETCS L1 LS Wskaźnik W ETCS 1.svg Wskaźnik W ETCS 2.svg Wskaźnik W ETCS 3.svg
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs1
railway:signal:train_protection:form=sign
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs2
railway:signal:train_protection:form=sign
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs3
railway:signal:train_protection:form=sign
ETCS L1 Wskaźnik W ETCS 4.svg Wskaźnik W ETCS 5.svg Wskaźnik W ETCS 6.svg
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs4
railway:signal:train_protection:form=sign
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs5
railway:signal:train_protection:form=sign
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs6
railway:signal:train_protection:form=sign
ETCS L2 Wskaźnik W ETCS 7.svg Wskaźnik W ETCS 8.svg Wskaźnik W ETCS 9.svg
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs7
railway:signal:train_protection:form=sign
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs8
railway:signal:train_protection:form=sign
railway:signal:train_protection=PL-PKP:wetcs9
railway:signal:train_protection:form=sign

W ETCS 10 — wskaźnik zatrzymania ETCS

Wskaźnik oznacza miejsce potencjalnego końca zezwolenia na jazdę w systemie ERTMS/ETCS i miejsce zatrzymania dla pociągu prowadzonego w trybie "Odpowiedzialności Personelu" (SR).

Wskaźnik W ETCS 10 - lewo.svg Wskaźnik W ETCS 10 - prawo.svg

Wskaźniki stosowane na sieci Metra Warszawskiego

Poniższe wskaźniki wykorzystywane są wyłącznie na liniach Metra Warszawskiego[4].

Wm 4 — miejsce zatrzymania czoła pociągu

Wskaźnik służy do oznaczenia miejsca, do którego ma dojechać czoło pociągu zatrzymującego się przy peronie. Montowany jest on między szynami.

Wskaznik-Wm4-MiejsceZatrzymaniaCzolaPociagu.svg

Wm 16 — rozpocząć hamowanie przed peronem

Wskaźnik określa miejsce, od którego należy rozpocząć hamowanie pociągu zatrzymującego się przy peronie. Umieszczany jest na ścianie tunelu lub między szynami.

Wskaznik-Wm16-RozpoczacHamowaniePrzedPeronem.svg

Wm 17 — miejsce u zbiegu torów, poza którym tabor znajduje się w skrajni taboru obu zbiegających się torów

Wskaźnik wyznacza miejsce przy dwóch zbiegających się torach, do którego wolno jeden z nich zająć taborem, tak aby zachować możliwość przejazdu taboru po drugim torze. Umieszczany jest między szynami.

Wskaznik-Wm17.svg

Wm 30 — Automatyczne Ograniczenie Prędkości (AOP)

Wskaźnik określa miejsce, od którego ruch pociągów może odbywać się pod kontrolą systemu Automatycznego Ograniczenia Prędkości (AOP - SOP-2).

Wm 31 — wjazd taboru PKP wzbroniony

Wskaźnik określa miejsce, od którego po torach może poruszać się wyłącznie tabor metra.

Wm 32 — strzałka wskaźnikowa

Strzałkami wskaźnikowymi uzupełnia się wskaźniki, umieszczone w pobliżu miejsca rozgałęzienia torów, w celu jednoznacznego określenia toru, do którego wskaźnik wyposażony w tę strzałkę wskaźnikową się odnosi; wskaźnik, na którym umieszczono strzałkę wskaźnikową dotyczy toru, na który skierowany jest wierzchołek białego trójkąta tej strzałki.

Wskaźniki na liniach zelektryfikowanych

Wskaźniki te umieszcza się nad torem na konstrukcjach wsporczych lub wysięgniku (stałe) lub obok toru na słupie (przenośnie)[3].

We 1 — Wskaźnik uprzedzający o opuszczeniu pantografu

PKP-We1.svg

We 2a, We 2b i We 2c — Wskaźniki opuszczenia pantografu

We2a We2b We2c
PKP-We2a.svg PKP-We2b.svg PKP-We2c.svg
railway:signal:electricity=PL-PKP:we2a
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=through
railway:signal:electricity:type=pantograph_down
railway:signal:electricity=PL-PKP:we2b
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=right
railway:signal:electricity:type=pantograph_down
railway:signal:electricity=PL-PKP:we2c
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=left
railway:signal:electricity:type=pantograph_down

We 3a i We 3b — Wskaźniki podniesienia pantografu

We3a We3b
PKP-We3a.svg PKP-We3b.svg
railway:signal:electricity=PL-PKP:we3a
railway:signal:electricity:for=multiple_unit
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:type=pantograph_up
railway:signal:electricity=PL-PKP:we3b
railway:signal:electricity:for=locomotive
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:type=pantograph_up

We 4a, We 4b i We 4c — Wskaźniki zakazu wjazdu elektrycznych pojazdów trakcyjnych

We4a We4b We4c
PKP-We4a.svg PKP-We4b.svg PKP-We4c.svg
railway:signal:electricity=PL-PKP:we4a
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=through
railway:signal:electricity:type=end_of_catenary
railway:signal:electricity=PL-PKP:we4b
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=right
railway:signal:electricity:type=end_of_catenary
railway:signal:electricity=PL-PKP:we4c
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=left
railway:signal:electricity:type=end_of_catenary

We 8a, We 8b i We 8c — Wskaźniki jazdy bezprądowej

We8a We8b We8c
PKP-We8a.svg PKP-We8b.svg PKP-We8c.svg
railway:signal:electricity=PL-PKP:we8a
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=through
railway:signal:electricity:type=power_off
railway:signal:electricity=PL-PKP:we8b
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=right
railway:signal:electricity:type=power_off
railway:signal:electricity=PL-PKP:we8c
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:turn_direction=left
railway:signal:electricity:type=power_off

We 9a i We 9b — Wskaźniki jazdy pod prądem

We9a We9b
PKP-We9a.svg PKP-We9b.svg
railway:signal:electricity=PL-PKP:we3a
railway:signal:electricity:for=multiple_unit
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:type=power_on
railway:signal:electricity=PL-PKP:we3b
railway:signal:electricity:for=locomotive
railway:signal:electricity:form=sign
railway:signal:electricity:type=power_on

Przypisy

 1. Instrukcja Id-12 (D-29) - Wykaz linii stan na 01.08.2023. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [dostęp 29.08.2023].
 2. Statut sieci kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., [dostęp 29.08.2023]
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E-1) obowiązująca od 05.06.2020, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., [dostęp 29.08.2023].
 4. Transport Szynowy - Metro, Wskaźniki przytorowe. transportszynowy.pl [dostęp 15.09.2023].